Skip to main content

PSALM 89:20-38

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

PSALM 89:20-37

20 U het destyds in ‘n visioen 

‘n belofte gemaak 

aan u getroue volgelinge.

U het gesê: 

“Ek het hulp verleen aan ‘n held, 

Ek het ‘n jong man uit die volk verhoog. 

21 Ek het Dawid, my dienskneg, gevind; 

met my heilige olie het Ek hom gesalf, 

22 hom by wie my hand 

bestendig sal wees; 

ja, my arm sal hom sterk maak. 

23 Vyande sal hom nie onverhoeds 

betrap o nie, 

en skurke sal hom nie verdruk nie. 

24 Sy teenstanders sal Ek 

voor hom verpletter, 

en sy haters sal Ek platslaan. 

25 My getrouheid en troue liefde 

sal met hom wees, 

en in my Naam sal hy sterk word.

26 Ek sal sy hand op die see lê, 

op die riviere sy regterhand. 

27 Hy, hy sal my aanroep, 

‘U is my Vader, my God, 

en die rots wat my verlos.’ 

28 Ek sal hom dan eersgeborene maak, 

die hoogste van die konings 

van die aarde. 

29 Vir altyd sal Ek vir hom 

my troue liefde handhaaf; 

en my verbond sal bestendig 

wees vir hom. 

30 Ek sal sy nageslag vir altyd vestig, 

en sy troon, 

solank as die hemel bestaan. 

31 “As sy seuns van my wet afwyk, 

volgens my beslissings nie leef nie; 

32 as hulle my vaste voorskrifte 

ontheilig, 

my bevele nie nakom nie, 

33 sal Ek hulle oortreding 

met slae straf 

en hulle sondeskuld met houe. 

34 Maar my troue liefde 

sal Ek nie aan hom onttrek nie, 

en Ek sal nie my trou verloën nie. 

35 Ek sal my verbond nie skend nie 

en wat oor my lippe gegaan het, 

nie verander nie. 

36 Vir eens en vir altyd het Ek 

by my heiligheid gesweer; 

Ek sal nie vir Dawid lieg nie: 

37 Sy nageslag sal altyd daar wees 

en sy troon soos die son voor My, 

38 soos die maan wat altyd standhou – 

‘n betroubare getuie 

aan die hemelruim.” Sela (2020-vertaling).

Teks en konteks

Die laaste Psalm in die 3de Psalmboek, Psalm 89,  begin met die wonderlike uitkoms wat God gee, wat eintlik ’n noodsaaklike boodskap is ná die donkerte van Psalm 88. Tog vra die Psalm ook of ’n mens altyd kan staatmaak daarop, veral wanneer dit lyk asof God in sy toorn sy verbond nie in ag neem nie (vers 39 en verder). ’n Situasie waarmee menige van ons kan identifiseer.

Die Psalm word toegeskryf aan Etan, soos Heman, ‘n Esragiet.  Hy was ook een van vier bekende wyses in Israel wie se wysheid egter deur Salomo oortref is (1 Kon. 4:31). Etan en Heman was nakomelinge van Serag uit die stam van Juda (1 Kron. 2:6), vandaar die naam Esragiet (nakomeling van Serag).  Hy moet onderskei word van die ander Etan, wat ook Jedutan genoem word, en saam met Asaf en Heman in die tyd van Dawid as tempelsangers opgetree het (1 Kron. 6:33).

In die eerste deel van die Psalm – vers 2-19 – God word geloof vir sy liefde en trou wat vir altyd standhou beide in die hemel as op die aarde (vgl. die Ons Vader gebed oor God se wil)

Die Psalmis wy daarna uit – vers 20-38 – oor al die beloftes wat die Here aan Dawid gemaak het, van die bystand aan ’n dapper jong man wat gelei het tot die salwing as koning tot die ondersteuning in die talle oorloë waarin hy betrokke was.  Daarin was God se trou en liefde by hom.  Deur God se krag het hy oorwin.

God se verbond met hom staan vas.  Dawid sal God aanroep as Vader en God sal hom eerste stel (vers 28).  Vir altyd sal God sy trou handhaaf teenoor hom, want God se verbond met hom staan vas (vers 29).  Dit sluit in dat hy altyd nakomelinge sal hê en dat sy troon sal vasstaan solank as wat daar ’n hemel is (vers 30).

Tog beteken dit nie dat die nasate van Dawid hiermee ’n blanko tjek kry tot seën onafhanklik van hulle gehoorsaamheid aan die Here nie. Nee die Psalmis is duidelik daaroor dat as die volk nie handel volgens God se woord nie, nie lewe volgens sy bepalinge nie, sy voorskrifte verontagsaam, sy gebooie nie nakom nie, sal Hy hulle straf (vers 31-33).

Maar, my liefde sal Ek van hom nie terughou nie, my trou nie verbreek nie.” (vers 34).  God se verbond sal nie verbreek word nie. God se beloftes sal nie teruggehou word nie – spesifiek die beloftes van ’n nageslag om op sy troon te sit (vers 36-37).  En die permanensie daarvan word aan die bestaan van die son en die maan sowel as die hemel gekoppel (vers 38-39).

In die laaste deel van die Psalm – vers 39-53 – vra die Psalmis: “Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here?” (vers 47).  Daarom bid die Psalmis dat God aan hulle sal dink, verpersoonlik in die gestalte van sy gesalfde en nie vyande die oorhand laat kry nie: “Die mense … is u vyande, Here.” (vers 52)

Boodskap en betekenis

God se liefdesdade is ’n sterk getuienis daarvan dat Hy sy beloftes waar maak.  Die vraag is egter of dié beloftes in alle omstandighede waar gemaak kan of sal word.  Wat gebeur as die nageslag nie meer die Here dien nie?  Kan God dan ook nog sy beloftes waarmaak, dié beloftes wat hy aan die voorgeslagte gegee het?  Meer spesifiek, kan Israel staatmaak op voorkeur behandeling omdat God ’n verbond met hulle stamvader Dawid gesluit het?  En wat van ons?

Ons is geneig om ’n meer wit-swart oordeel te fel – reg of weg.  Die Psalmis weet egter dat só ’n aanpak altyd sal lei tot ’n verwerping.  Daarom pleit hy eintlik vir die onmoontlike hoop, dat God se liefde sy oordeel sal troef en daaroor sal triomfeer.  Dit is die gebed wat ons kan aangryp en vir onsself en vir ons mense kan bid.  Die hoop op God se onverdiende guns alleen.

En die bloed het op Golgota geloop om dít vir ons almal reg te kry … daarin lê ons verlossing.

LUISTER

Dink na oor wat God vir jou hiermee wil sê. Waar raak hierdie gedagtes jou lewe in die praktyk? Wat vra dit van jou? Wat belowe dit vir jou? Wat moet jy dink of doen daarmee? Wat is die kern van die boodskap van dié teks vir jou dag en lewe? Dit help jou sin maak van jou eie ervarings in die lig van God se Woord.

LEEF

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit in jou joernaal. Geniet Sy teenwoordigheid. Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag. Leef dit uit.

View all posts in this series

Leesrooster 2021


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Maak 'n opmerking