Bybelskool

Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Comments (15)

 • Avatar

  Fransina Hashipala

  |

  Pastoor ek soek asb ‘n kort verduideleking oor Openbaring 3:20 groot asseblief

  Reply

  • Avatar

   Chris van Wyk

   |

   Hi Fransina. Jy kan hier lees. Daar sê ek onder andere:

   “Die boodskap aan Laodisea – “Wees dan ywerig en bekeer jou” – vers 14-22

   Die skerpste oordeel van Jesus word gereserveer vir die boodskapper van die gemeente van Laodisea.

   Die boodskap aan Laodisea was dat hulle nóg koud, nóg warm is, maar louwarm. Hulle was trots op hulle materiële voorspoed, maar het daarom nie hulle geestelike armoede raakgesien nie. Daarom raai Jesus hulle aan om eerder ryk in God te word (suiwer goud van Hom te koop), onberispelik te lewe (wit klere om hulle onsedelikheid te bedek) en in geestelike insig (salf vir hulle oë) toe te neem.

   Die gebruik van die terme koud, warm en louwarm moes besonder treffend Jesus se boodskap gekommunikeer het, want almal in Laodisea het geweet dat hulle water nie met dié van Kolosse (heerlike koue waterbronne), so tien km oos van hulle, en dié van Hiërapolis (heerlike warm waterbronne), so tien km noord van hulle, vergelyk kon word nie. Hulle water het van die Danisli-bronne gekom en nadat dit oor ’n kalkkrans gestort het, louwarm en onsmaaklik by hulle aangekom.

   Hulle geestelike lewe was dus so louwarm en onsmaaklik soos hulle water! Die oplossing was om God ywerig te begin gehoorsaam, aan sy stem gehoor te gee, die geestelike deur van hulle persoonlike en gemeentelike lewe vir Hom oop te maak en in gemeenskap met Hom te leef. Só sou hulle deel kon hê aan die koninkryk van God saam met Jesus.”

   Reply

   • Avatar

    Fransina Hashipala

    |

    Baie baie dankie ek hoop u sal nie moeg raak van my as ek geestelik versterking by u soek nie, nogmaals dankie Gods seeninge.

    Reply

 • Avatar

  Fransina Hashipala

  |

  Geseende Kerfees en voorspoedige nuwe jaar Pastoor, ek soek asb kort verduideliking oor Joh. 8:49-59

  Reply

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Fransina. Oor Johannes 8:49-59:

  Die Jode draai Jesus se woorde om en probeer dit teen Hom gebruik. Hy is kwansuis nou van die duiwel besete! Dit lyk ook asof hulle waarskynlik na sy gesprek met die Samaritaanse vrou verwys, om te wil beweer dat Hy self ’n Samaritaan is, en dus van onsuiwer afkoms en godsdiens.

  Die Samaritane was juis in konflik met die Jode oor die stamvader Abraham. Die Samaritane het Abraham ook vir hulleself toegeëien. Iets wat die Jode teen die bors gestuit het.

  Die Jode het hulleself as die enigste ware afstammelinge van Abraham beskou (wat die radikaliteit van Paulus se aanspraak in perspektief plaas, as hy in Gal 3:29 sê dat gelowiges nou ook kinders van Abraham is!).

  Jesus troef hulle egter met sy verwysing na sy eerlike soeke na die Vader se eer, en maak ’n verdere openbaring van Homself. Voordat Abraham gebore was, was Hy al wat Hy is. ’n Duidelike toespeling op die uitspraak van God self aan Moses in die woestyn: “Ek is wat Ek is” (Eks 3:14).

  In die volgende hoofstuk sal Jesus weer ’n blinde man laat sien om sy openbaring van Homself te bevestig: “Ek is die lig vir die wêreld.” Dws God self.

  Reply

 • Avatar

  Elize Schoeman

  |

  Hallo pastoor.

  Kan pastoor asb. vir my ‘n kort verduideliking gee oor wedergeboorte en wat die verskil tussen wedergeboorte en bekering is en hoe toets jy ‘n persoon of hy wedergebore is of nie.

  Reply

  • Avatar

   Chris van Wyk

   |

   Hi Elize

   Wat is die wedergeboorte? Wat is die verskil tussen wedergeboorte en bekering? Hoe toets jy of ‘n persoon wedergebore is of nie?

   Wedergeboorte

   Die wedergeboorte vind plaas as die Heilige Gees geloof in jou hart werk deur die Woord van God (Joh 3:5-8; Rom 10:8-13; 1 Pet 1:22-25). Die wedergeboorte was jou skoon van jou sonde (Tit 3:4-7; 1 Joh 1:5-10) en gee jou die sekerheid van die ewige lewe (Joh 3:16; 3:36; 1 Joh 5:12). Daardeur weet jy dat jy ‘n kind van God is (Joh 1:12-13; Rom 8:14-17).

   Wedergeboorte en bekering

   Die wedergeboorte is volledig God se werk, terwyl die bekering beide God se werk en jou gehoorsaamheid behels. Bekering kom deur die prediking – God se werk – wat jou aanspoor om gehoorsaam te word aan God se wil – jou werk (Matt 3:22; 4:17; Mark 6:11; Luk 24:47; Hand 2:38; 3:19; 17:30; 2 Kor 4:16-18; 7:9-10; Fil 2:12-13; Openb 2:5, 16, 21; 3:3, 19).

   Vrug van wedergeboorte

   Wedergeboorte raak sigbaar deur die vrug wat gelowiges dra (Matt 13:1-9; Joh 15:1-8). Dit behels dat jy doelbewus bekering, gehoorsaamheid en heiligmaking najaag (Gal 5:16-26; Rom 6:19-23; Ef 5:1-21; Fil 1:9-11; Kol 1:3-14; Hebr 12:12-15; Jak 3:13-18).

   Reply

 • Avatar

  Haidi

  |

  More Pastoor, het jy dalk n lesing oor die bok azazel.
  Ek verstaan nie mooi oor die bok wat in die woestyn ingejaag is.

  Baie dankie
  Haidi Lourens

  Reply

  • Avatar

   Chris van Wyk

   |

   Hi Haidi. Ek het kortliks daaroor geskryf in Levitikus 16 – Die Groot Versoendag bring versoening met God en reiniging van die sonde. Hier is ‘n bietjie meer:

   Levitikus 16 beskryf die versoening en reiniging van die volk aan die hand van drie seremonies. In die eerste seremonie is ‘n bul as sondeoffer en ‘n ram as brandoffer vir die hoëpriester en al die priesters as versoening geslag. In die tweede seremonie is twee bokramme as sondeoffer gebruik – die een is geslag, die ander weggejaag – wat versoening gedoen het vir al die sondes van die Israeliete en ook reiniging gebring het deurdat die sonde simbolies weggejaaag is. In ‘n derde en laaste seremonie is ‘n skaapram as brandoffer gebring wat die versoening voltooi het vir die hele volk in die teenwoordigheid van die Here.

   In die tweede seremonie is die twee bokramme as volg hanteer:

   1. Die een bokram is geloot om geoffer te word “vir die Here” en die bloed ook agter die voorhangsel ingeneem as teken van versoening.

   2. Die ander bokram is geloot “vir Asasel”, maar moes bly lewe en is die woestyn ingejaag as teken van die reiniging en afstanddoening van die sonde: “So sal die bok al hulle sonde met hom saamdra na ‘n onherbergsame streek toe en daar in die woestyn moet hy agtergelaat word.” Die sonde is dus simbolies weggejaag en afgelê.

   Die naam Asasel beteken “bok wat weggaan” wat waarskynlik sinspeel op die naam van ‘n vername bose gees, soos dit in die Intertestamentêre literatuur (bv. 1 Henog 8:1; 9:6; 10:4-8; 13:1-3 – lees dit hier) en die Talmoed beskryf word. Asasel was daarvolgens die leier van die “seuns van God” wat in Genesis 6:1-4 gesondig het.

   Hierdie handeling met Asasel het die betekenis gedra dat daar van die sonde afstand gedoen is, dat dit teruggegee is aan die bron daarvan en dat die Israeliete daarmee van die bose se invloed gereinig is.

   Die uitspraak in Spreuke 28:13 verwys waarskynlik na die geestelike betekenis daarvan: “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.”

   Paulus se uitspraak in 2 Timoteus 2:19 kan ook hiermeer verbind word: “Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid.”

   Reply

 • Avatar

  Elaine

  |

  Wat beteken die skrif Genesis 3.15

  Reply

  • Avatar

   Chris van Wyk

   |

   Hi – jy kan meer lees oor die konteks by: https://bybelskool.com/genesis-3-die-mens-kruip-vir-god-weg-weens-die-sonde/

   Hier is wat ek oor die teks daar sê:

   Episode 6: Die versteuring van verhoudinge in die skepping – 3:14-21

   Let op hoe direk God in sy hantering van die ontstellende gebeure is. Ná Hy deeglik in gesprek getree het met die mens, tree Hy beslissend op.

   1. Hy vervloek die slang nie net as ‘n slepende stofkruiper onder die diere nie, maar gee ‘n bedekte belofte in die vyandskap wat Hy tussen die slang se nageslag en die vrou se nageslag verklaar: “Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.” (3:15).

   Dit staan volgens sommige bekend as die “moederbelofte” waarin die oorwinning van Christus aan die kruis oor die werk van die Satan voorspel word. In Gereformeerde kringe word die woord moederbelofte gewoonlik vermy onder andere weens ‘n ongemak met ‘n Rooms-Katolieke interpretasie wat dit aan die verhaal van Moeder Maria koppel sowel as ‘n ongemak om die gedeelte in die lig van die NT uit te lê.

   Ek dink die ongemak is onnodig, want ‘n mens kan aan die een kant duidelik sien dat hier meer ter sprake is in die teks as maar net dat daar vyandskap tussen die slang en die mensdom is, iets wat in ‘n eerste rondte natuurlik ook deel van die teks se betekenis is. Jesus is na alles uit Maria gebore!

   Dit is aan die ander kant ook duidelik dat die teks die onderbou vir die NT interpretasies vorm wat in Genesis 3:15 die begin van ‘n stryd tussen die mens en die Bose skets, wat in Christus sy toppunt bereik het. Daarom kan Paulus in sy Romeinebrief, onder andere op grond van hierdie teks, sê dat die Satan deur die werk van God en die genade van die Here Jesus onder hulle voete verpletter sal word: “Almal het gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie. Ek is baie bly oor julle, en ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle!” (Rom. 16:19-20). Dit is ook duidelik dat hy die boom van alle kennis ook as deel van sy interpretasie neem. Vergelyk ook Johannes hieroor in Joh. 8:44; 1 Joh. 3:18 en Openb. 12:9.

   Ons kan dus gerus die teks Christologies lees. Jesus het immers op ‘n plek gesê dat die hele OT – die wet van Moses, die profete en die psalms – van Hom vertel en in Hom vervul is (Luk. 24:44).

   Reply

 • Avatar

  Abe Stoltz

  |

  Ds Chris
  n Paar jaar gelede het ek n artikel van u gelees oor die (Pasga) bekers van die OT. Jesus het een van die Bekers uitgesonder in die NT-iese Nagmaal en net een beker ingestel. Het u dalk so Artikel hieroor asb.
  Gtoete Abe

  Reply

  • Avatar

   Chris van Wyk

   |

   Hi Abe, ek kan nie nou vinnig my hand daarop lê nie, maar hier is ‘n verduideliking as deel van ‘n liturgie wat op my rekenaar is:

   Die liturgie is gebaseer op die Paasmaaltyd wat deur Christen-Jode gevier word. Die belangrikste elemente het waarskynlik ook deel uitgemaak van die laaste maaltyd wat Jesus saam met sy dissipels gehad het die aand voor sy kruisiging.
   GOD VERSAMEL ONS VOOR HOM
   Aansteek van die kerse (’n groot wit Christuskers en 12 pers kerse)
   Lofprysing
   Prys die Here, ons God, die ewige Koning!
   Hy het sy enigste Seun, Jesus die Messias, gestuur as die Lig vir die wêreld en as ons Paaslam.
   Deur Hom mag ons lewe.
   Aanvangswoord
   Voorganger: Kom laat ons saam tot Jesus nader,
   Hy wat gehoorsaam was tot in die dood
   Almal: Ja, die dood aan die kruis. Amen.

   Sang
   Psalm 116:1, 7 en 10 “God het ek lief, want dié getroue Heer” (Totius-beryming)
   Stil gebed
   Verootmoediging
   Voorganger: Genadige God, ons het U nie liefgehad met ons hele hart en met ons hele siel
   en met al ons krag en met ons hele verstand nie.
   Almal: Here, ontferm U oor ons.

   Voorganger: Liefdevolle Here, ons het ons naaste nie liefgehad soos U ons geleer het nie.
   Almal: Christus, ontferm U oor ons.

   Voorganger: Hemelse Vader, ons het nie in volle oorgawe aan U gelewe nie.
   Almal: Here, ontferm U oor ons.

   Voorganger: Mag die Here genade aan julle betoon.
   Mag Hy julle vergewe in sy troue liefde.
   Mag Hy aan julle vrede gee.
   Almal: Amen. Aan God die dank.
   Sang
   Lied 245:1 en 2 “Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het”
   DIENS VAN DIE WOORD
   Skriflesing
   Johannes 13:1-17 en 31b-35
   Stil gebed
   DIENS VAN DIE TAFEL
   Instelling van die eerste beker
   Prys die Here, ons God, die ewige Koning!
   Hy is die Een wat die vrug van die wingerd voortbring.
   (Almal drink die wyn of druiwesap.)
   Vraag: Waarom is hierdie aand anders as al die ander aande?
   Antwoord: Ons was in Egipte die farao se slawe en die Here het ons daar deur sy magtige dade bevry toe Hy voor ons oë tekens en groot wonderdade gedoen het. Op hierdie aand dink ons terug aan daardie nag toe die Here ons gered het uit die mag van Egipte.

   Ons was ook slawe van die sonde. Maar God het aan ons genade bewys. Deur die bloed van sy Seun Jesus Christus is ons verlos en is ons oortredinge vergewe. Op hierdie aand dink ons terug aan daardie nag toe die Here Jesus oorgelewer is om vir ons te sterwe.
   Instelling van die tweede beker
   Die tweede beker wat ons drink, is die beker van danksegging en ons drink dit as ‘n danksegging vir God se verlossingsdade. Neem, drink en dank God vir die verlossing wat Hy vir ons bewerk het.
   Prys die Here, die ewige Koning!
   Hy het ons trane in gelag verander, ons smart in vreugde.
   (Almal drink die wyn of druiwesap)
   Instelling van die brood
   Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis.”
   Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes.
   (Almal eet van die brood)
   Instelling van die derde beker
   Na die maaltyd het die Here Jesus die derde beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.”
   Prys die Here ons God, die ewige Koning!
   Hy is die een wat ons verlos.
   Neem, drink, dink daaraan en glo dat die bloed van ons Here Jesus Christus gestort is tot ‘n volkome versoening van al ons sondes.
   (Almal drink van die wyn of druiwesap)
   Instelling van die vierde beker
   Die vierde en laaste beker rig ons oë na vore na die wederkoms van Christus. Mag dié dag spoedig kom.
   Prys die Here ons God, die ewige Koning!
   Neem, drink en leef vanuit die verwagting dat die Here Jesus spoedig weer sal kom.
   (Almal drink van die wyn of druiwesap)
   Sang
   Lied 453:1-3 “Aan die Vader dank en ere, laat ons saam sy lof besing”
   Gebed
   Seën
   Almal: Volgende jaar in Jerusalem!
   UITSENDING
   Sang
   Lied 390: 1-4 “Ons kniel hier aan u voete neer”
   Alle versierings (nagmaalservies, kanselkleed, baniere, ensovoorts) word uit die aanbiddingsruimte verwyder.
   Die gemeente verlaat die kerkgebou in stilte.

   Reply

Leave a comment

Onlangse kommentaar

 • Avatar

  Marinda Hattingh

  |

  Verál ook mbt laasweek se aktuele onderwerp; weereens báie dankie vir dapper prontuit die waarheid spreek.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Jesus het aangelê by die etenstafel met sy voete agter en weg van die tafel. Sy het dus aan sy rugkant gestaan en haar trane het op sy voete gedrup.

 • Avatar

  William

  |

  Goeiemiddag Chris. Ons lees in Lukas 7:38 dat die vrou met die albasterfles salf agter Jesus gaan staan en geween en sy voete natgemaak en afgedroog met haar hare. Hoe is dit moontlik dat sy agter hom kan staan en dit doen?

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Daar is nie meer gegewens oor Dina in die Bybel nie. Dan word nie ingesluit in Openbaring nie, eerder Manasse, die kleinseun van Jakob, seun van Josef. Dit is moontlik weens die boek Kronieke wat die stam van Dan ook in die geslagsregisters in 1 Kronieke 2:1 uitlaat. Dan is geassosieer met afgodery (1 Kon. 12:28-30 – Jerobeam het onder andere afgodsbeelde in Dan opgerig wat Israel verlei het). Die Iere is nie Dan se afstammelinge nie.

 • Avatar

  Danie

  |

  Wat het later gebeur met Dina,vrouens was stief behandel in die Bybeltyd,hoekom was daar twaalf stamme daar moes `n dertiende stam afkomstig van Dina wees.Hoekom word Dan nie in Openbaring genoem nie en is die Iere Dan se afstammelinge.

 • Avatar

  Christa

  |

  Dit is asof hierdie stukkie in Galasiers spesifiek vir ons geskryf is!

 • Avatar

  Mathilda

  |

  Tov Paulus … wat uit die prentjie gelaat word is dat Paulus geglo het dat Jesus (nes ander dissiples) in sy tyd, binnekort gaan terugkom … wat sou beteken het die einde van tyd soos ons as mens dit ken. Baie van Paulus se skrywes was gerig met die Apokaliptiese idee voorop. Daaroor het hy geglo dit sou sinneloos wees om in huwelik te tree as daar so min tyd hier op aarde oor is om dit uit te leef. Ek glo daaroor was Paulus ‘n askeet en daaroor het hy besluit om sy laaste dae/maande net aan die Here te wy. Sy vlees/begeertes het nie gepla nie… omdat hy op die Here se koms gewag het. Hy was gefokus op die Here se onmiddelike koms- parousie. Daaroor sy 1 Kor 7 teks/brief

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Paulus verwys in Handelinge 17:26b waarskynlik na Genesis 11:9 en 32:8 waar God na die toring van Babel mense in taalgroepe opgedeel het om die aarde te bewoon, bewerk en bewaar. Dit is waar die verskillende volke vandaan kom. Selfs die grense van hulle woonplekke het God vasgestel, soos ons in die hele verloop van die verhaal van Israel midde in sy wêreld in die OT sien. Soos Hy vir Israel ‘n plek gegee het, het Hy dit ook gedoen vir ander volke (Amos 9:7). Die rede daarvoor word in Handelinge 17:27 uitgespel, dat hulle Hom kon soek en vind. Dit was God se doel met die volkeverskeidenheid, sodat hulle binne hulle eie konteks God kon vind. Met die koms van Jesus het dit verander, in die sin dat die evangelie nou oral aan almal, sonder onderskeid verkondig word, soos Paulus in Handelinge 17:30 sê (vgl Jes 66:18-19 waar dit voorspel word). Dit is nodig omdat daar ‘n dag van oordeel kom en hulle dit net kan ontwyk deur in Jesus te glo, soos Paulus sy toespraak afsluit in Handelinge 17:31.

 • Avatar

  Nico Uys

  |

  Graag wil ek net weet wat beteken Hand. 17:26b “terwyl Hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het”. Hoe is dit moontlik dat die NGK apartheid en homoseksualisme verklaar as onbybels, tog staan dit opgeteken in die Woord van God, ons mag mos nie die Woord verdraai nie, volgens Open. 22:19, verduidelik dit aan my asseblief. Dankie Nico.

 • Avatar

  Carel Le Roux

  |

  UItstekend!
  Die belangrikste wat ek geleer het is dat die gawes vir almal gegee is, nie vie die individu nie, mar vir die liggaam.
  Baie dankie!

Prontuit die Waarheid