Skip to main content

Drie dae en drie nagte?

Jesus verwys na die voorbeeld van Jona en verklaar dat Hy – soos Jona “drie dae en drie nagte” in die ingewande van die groot vis was – “drie dae en drie nagte” in die hart van die aarde sal wees (Matt 12:40). Hoe rym dié voorspelling van Jesus met die ander gegewens van die Evangelies (en ook Paulus) waarvolgens dit duidelik is dat Jesus op die Vrydag gekruisig en begrawe is, en die Sondag êrens vóór dagbreek opgestaan het?

Ek het al geskryf oor die wyse waarop die Evangelies oor die drie dae praat. Ek herhaal dit hier met ‘n paar byvoegings.

 1. Jesus was op elkeen van drie dae in die graf. Dit is duidelik uit die Evangelies. Die Vrydagmiddag (voor die sabbat begin het die aand), die hele Saterdag, en ongeveer die helfte van die Sondag. Hierdie feite kom ooreen met beide die voorspellings wat Jesus gemaak het, selfs die voorspellings in die OT, en hoe die kerk na die tyd daaroor berig het, onder andere Paulus.
 2. Jesus se verwysing na Jona se “drie dae en drie nagte” (Matt 12:40) was ‘n Hebreeuse idioom wat vir enige kombinasie van ‘n deel van drie verskillende dae gebruik kon word. So skryf RT France in sy Jesus and the Old Testament en D A Carson in die Expositors Bible Commentary. ‘n Mens sien hierdie Hebreeuse idioom aan die werk in 1 Samuel 30:12-13 waar die frase gebruik word om die tydperk van iemand se uitputting aan te dui, sonder om daarmee ‘n presiese tydsaanduiding te gee. Iets soortgelyks sien ‘n mens in 2 Kronieke 10:5 en 12 waar Rehabeam mense wegstuur om na drie terug te kom, maar hulle kom reeds op die derde dag terug. Dieselfde gebeur in die boek Ester waar sy die Jode beveel om drie dae en nagte te vas, maar dan “op die derde dag” voor die koning verskyn (Est 4:16; 5:1). Die vas het dus waarskynlik die aand van die eerste dag begin, maar is tegnies nie voluit klaargemaak tot die einde van die derde dag nie. Hulle het dus net twee volle dae lank gevas, al word daar steeds daarna na drie dae en drie nagte verwys. Die bevel en die uitvoering verskil in terme van ons letterlike verstaan van die verloop van tyd. Maar nie in terme van die Jode se verstaan van tyd nie.
 3. Hierdie vloeibare hantering van “drie dae en drie nagte” in die OT verklaar hoekom Jesus na Jona se ervaring kan verwys as ‘n voorbeeld van wat met Homself gaan gebeur, terwyl Hy in werklikheid nie presies dieselfde tyd in die graf gaan wees nie, soos die res van die getuienis in die Evangelies dit uitspel.
 4. Dit is ook duidelik uit die ander gegewens in die Evangelies dat daar ook op ander maniere na die tydsduur van Jesus se dood verwys word. Jesus sê ook in Markus dat Hy na drie dae sal opstaan (Mark 8:31; 9:31; 34). Trouens, op nog ‘n ander plek in Markus verklaar Jesus dat Hy “binne drie dae” sal opstaan (Mark 14:58). Hy sê weer in Lukas dat Hy “op die derde dag” sal opstaan (Luk 9:22). Hierdie verskillende verwysings wys dat ‘n mens nie te letterlik moet omgaan met die opmerking oor Jona se drie dae en drie nagte nie, of oor die ná, óp, of binne uitsprake nie, maar dit idiomaties en vloeibaar moet interpreteer soos dit gerapporteer is in die Evangelies. Dit is immers duidelik uit die wyse waarop in daardie tyd na dae verwys is, dat ‘n deel van ‘n dag ook as ‘n dag getel het, en dat die dag boonop die vorige nag ingesluit het, omdat die dag die vorige aand begin het. Die Jode het die dae van sononder tot sononder getel wat ‘n vloeibaarheid in die verwysing na ‘n dag tot gevolg gehad het. Daarom kon Jesus sê “na drie dae” en “binne drie dae”. Dit het vir hom dieselfde betekenis gehad.
 5. Uiteindelik tel die fisiese beskrywing wat in al vier Evangelies gegee word dat Jesus die Vrydag gekruisig is en die Sondag opgestaan het.
 6. Dit is onder andere op hierdie getuienis van die Evangelies wat Paulus se getuienis berus wat vir ons sê Jesus is: “Op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte.” (1 Kor 15:4). Maar, wat Paulus se verwysing verder so uiters interessant maak, is dat hy dié feite verbind aan die profetiese uitspraak in Hosea 6:2: “Hy sal ons ná twee dae lewend maak, op die derde dag sal Hy ons laat opstaan”! Wat in Hosea eintlik net dui op die sekerheid van God se verlossing waarop die volk kan staatmaak, word in die lig van Jesus se kruisiging en opstanding nuut geïnterpreteer. Vir die volk belowe God dat sy oordeel baie vinnig opgehef sal word as hulle na Hom toe terugkeer. God wil hulle juis só motiveer om te reageer op sy aanbod. Die oorlog sal net twee dae duur! Vir Jesus het dit die betekenis gehad dat die tydperk van Jesus se dood net twee dae sal duur, dws op die derde dag sal Hy opstaan. So het Paulus dit uitgelê.

Natuurlik is daar meer wat ‘n mens hieroor kan sê en daar is talle en talle artikels hieroor geskrywe. My weergawe is ook onderhewig aan enige getuienis wat na vore kom wat die bestaande gegewens vir ons beter in perspektief kan stel. Lees bv die artikel van Barry Smith, The Chronology of the Last Supper, in die Westminster Theological Journal vir ‘n goeie ontleding van al die standpunte hieroor.

Jesus is drie dae in die graf

Jesus was op elkeen van drie dae in die graf. Die Vrydagmiddag (voor die sabbat begin het, dws die Saterdag), die hele Saterdag, en ongeveer die helfte van die Sondag wat die vorige aand begin het.

Dit kom ooreen met beide die voorspellings wat Jesus gemaak het, selfs die voorspellings in die OT, en hoe die kerk na die tyd daaroor berig het, onder andere Paulus.

Jesus sê Hy sal “na drie dae opstaan” (Mark 8:31). En Hy sê in dieselfde evangelie dat Hy “binne drie dae” sal opstaan (Mark 14:58). Dit is duidelik uit die wyse waarop in daardie tyd na dae verwys is, dat ‘n deel van ‘n dag ook as ‘n dag getel het. Joodse dae is immers van sononder tot sononder getel wat ‘n vloeibaarheid in die verwysing na ‘n dag tot gevolg gehad het. Daarom kon Markus sê “na drie dae” en “binne drie dae”. Dit het vir hom dieselfde betekenis gehad.

‘n Mens kan die volgende gegewens in ag neem om die vraag te beantwoord na die drie dae::

Continue reading

Die verloop van die laaste week van Jesus

 1. Die verloop van die laaste week van Jesus se aardse bediening begin die Saterdagaand te vore met ‘n ete in Betanië (Joh 12:1-8).
 2. Jesus ry die Sondag Jerusalem binne en slaap weer in Betanië (Luk 19:29-44; Mark 11:1-11; Matt 21:1-11).
 3. Jesus reinig die tempel die Maandag (Mark 11:12-19; Matt 21:12-17; Luk 19:45-48) en oornag weer in Betanië (Matt 21:17).
 4. Jesus lewer sy strydgesprekke met die Fariseërs die Dinsdag (Mark 11:20-25; 12:1-44; 13:1-37; 14:1-2; Matt 21:18-46; 22:1-46; 23:1-39; 24:1-25:46; Luk 20:1-21:38).
 5. Woensdag was waarskynlik ‘n soort rusdag, met die salwing in Simon se huis die aand (Mark 14:3-9; Matt 26:6-13) en die verraad van Judas voor die Joodse leiers (Mark 14:10-11; Matt 26:1-5,14-16; Luk 22:1-6).
 6. Die paasmaaltyd vind plaas op die Donderdagaand, die eerste dag van die ongesuurde brood, die 14de Nisan (Mark 14:12-26; Matt 26:17-30; Luk 22:7-38). Onthou die dag begin die aand, so dit eindig eers die Vrydagaand, na die kruisiging.
 7. Die res van die evangelies vertel almal dat die kruisiging op die Vrydag om 09:00 plaasvind en dat Jesus dood is net na 15:00.
 8. Jesus is in die graf van Vrydagmiddag laat tot Sondagmôre vroeg, die eerste dag van die week (Luk 24:1; Matt 28:1; Mark 16:1-2; Joh 20:1).
 9. Jesus was dus op elkeen van drie dae in die graf. Die Vrydagmiddag (voor die sabbat begin het, dws die Saterdag), die hele Saterdag, en ongeveer die helfte van die Sondag wat die vorige aand begin het.

Dit kom ooreen met beide die voorspellings wat Jesus gemaak het, selfs die voorspellings in die OT, en hoe die kerk na die tyd daaroor berig het, onder andere Paulus.

Continue reading

Onlangse kommentaar

 • Chris van Wyk on 2 SAMUEL 11:1-15Die Skrif is duidelik daaroor dat God nie sonde kan doen nie. Hy keur ook nie sonde ooit goed nie. Hy laat boonop geen sonde ongestraf nie (Eks 34). Dit is in dié lig wat 'n mens die profesie moet verstaan. God laat Dawid aan die gevolge van sy eie sondes oor, dit is dat Absalom onder andere in opst…
 • PHILIPPUS C FOURIE on 2 SAMUEL 11:1-152 Samuel 12 vers 11 waar God aan Dawid sê dat Hy sy vroue aan sy naaste sal gee om by te slaap en dit sal geskied in daglig sodat almal dit sal sien. Ek was deur my naaste hieroor gekonfronteer met die argument: Hoe kan God dit self toelaat en laat gebeur as Hyself hier owerspel toelaat? Dit is mos…
 • Chris van Wyk on Amos 9:1-10Waardeer.
 • Klazina Jacobs on Amos 9:1-10Dankie. Baie insiggewend!
 • Chris van Wyk on Jona 1:1-16Dankie Kobus, ek sien uit na module 4 waar ons saam dieper in die NT gaan delf!
 • Kobus De Wet on Jona 1:1-16More Dr Chris, vanmore is ek weer in verwondering oor die Woord van God na ek u stuk gelees het oor Jon 1:1-16. Ek het altyd in terme van Jona en die vis Jona gelees, uit my sondagskool perpektief, nou ontdek ek die diepte in Jona: die chiastiese rangskikking, God se name en natuurlik die Radam - di…
 • Chris van Wyk on Matteus 17 – Jesus word verheerlik as teken van sy Goddelike weseDankie Monique, dit is my voorreg!
 • Monique Steyn on Matteus 17 – Jesus word verheerlik as teken van sy Goddelike weseDie Bybelskool help my so vreeslik Baie, Om die Bybel en die Woord van Jesus better te verstaan. Ek Wil net Soo Baie dankie se. Wees geseend.
 • Chris van Wyk on 2 Kronieke 1Hi Ayden, verhale uit die OT is voorbeelde wat ons help om te verstaan hoe God in ander se lewens gewerk het - in dié geval Salomo - sodat ons kan kyk of daar raakpunte met ons eie lewe is, en ons die boodskap aan die mense van daardie tyd, ook op onsself van toepassing kan maak. Jy kan die boodskap…
 • Ayden Corbett on 2 Kronieke 1Ekt gebid en gevra dat die Here vir my n vers uit die bybel moet kies en my sal help verstaan wat ek lees en toe maak ek oop op 2 krinieke 1...dra die stukkie n spesifieke betekenis of boodskap buitens dat jy wysheid moet kies om die Here se volk te regeer inplaas daarvan om vir rykdom en n lang Lew…
 • Chris van Wyk on Kolossense 2:6-23 – In Christus Jesus is ons met die volheid van God vervulHi Eugene, alles moet getoets word aan die geskrewe Woord van God. As sy iets sien of sê wat daarmee in stryd is, is dit verkeerd. En as jy dit uitwys, is dit nie 'n sonde teen die Heilige Gees nie.
 • Chris van Wyk on 1 Konings 11:1-43;  2 Kronieke 9:29-31Jesus wys in Matteus 12 en Lukas 11 uit dat sy eie wysheid dié van Salomo oortref. Die koningin van Skeba sal dus in die oordeel opstaan en die geslag van Jesus oordeel, omdat sy op Salomo se wysheid gereageer het, en die Jode nie dieselfde gedoen het met Jesus nie (Matt 12:42; Luk 11:31). Die boods…
 • Chris van Zyl on 1 Konings 11:1-43;  2 Kronieke 9:29-31Chris, sê asseblief iets meer oor die laaste sin van vandag se bydrae. Groete
 • Eugene Beetge on Kolossense 2:6-23 – In Christus Jesus is ons met die volheid van God vervulGoeie dag kan u dalk verduidelik as die vroue predekant helder ligte en engele sien of engele wat tekens doen. Hoe moet n mens as Christen dit verwerk of interpreteer sonder om te laster teen die Heilige gees . U inset word opreg wardeer.
 • Chris van Wyk on Openbaring 19:1-10 – Gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die LamHi, dit is beelde wat gebruik word om dieselfde werklikheid uit te druk. In vers 7 word die kerk as 'n bruid uitgebeeld om die intieme verhouding tussen God en sy mense uit te druk. Die bruid is enkelvoud, maar die mense wat deel daarvan is natuurlik meervoud. Maar, dit is nie 'n probleem nie, want…