LEESROOSTER 2021

Ek volg vanjaar die Leesrooster (Revised Common Lectionary 2021) by die NGK Somerstrand. Ons lees Maandae ‘n gedeelte uit die Evangelies, Dinsdae ‘n gedeelte uit die OT, Woensdae ‘n gedeelte uit die Psalms en Donderdae ‘n gedeelte uit die res van die NT. Sondae se erediens sal handel oor een van hierdie tekste.

Jy kan Sondae by die weeklikse erediens om 09:00 inskakel by hierdie YouTube kanaal of by Somerstrand se Facebook. Indien jy net na die preke wil luister, kan jy dit Sondae vanaf 09:00 by hierdie YouTube kanaal doen.

Vir stiltetyd en kleingroepe stuur ek elke dag, Maandag tot Donderdag, die Bybelgedeelte vir die dag saam met ‘n bydrae oor die teks en konteks, sowel as die boodskap en betekenis vir ons. Die eerste bydrae word 25 Januarie 2021 gestuur.

Om bogenoemde bydraes per e-pos te ontvang, kan jy inskryf by https://bybelskool.com/subscribe/.

Almal wat reeds ingeskryf is by Bybelskool sal die bydraes soos in die verlede via e-pos ontvang.

HIER IS DIE LYS VAN LEESROOSTER TEKSTE WAT EK VANAF 25 JANUARIE 2021 GAAN GEBRUIK.

Continue reading

MARKUS 1:21-28

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

MARKUS 1:21-28

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

21 Hulle kom toe by Kapernaum. En op die Sabbat het Hy dadelik in die sinagoge ingegaan en onderrig gegee.

22 Hulle was verwonderd oor sy onderrig, want Hy het hulle onderrig soos iemand wat gesag het en nie soos die skrifkenners nie.

23 En net toe was daar in hulle sinagoge ’n man met ’n onrein gees en hy het geskree:

24 “Wat het U met ons te doen, Jesus van Nasaret? Het U gekom om ons te vernietig? Ek weet wie U is; U is die Heilige van God.”

25 Maar Jesus het hom tereggewys en gesê: “Bly stil en gaan uit hom uit.”

26 En die onrein gees het hom stuiptrekkings laat kry en het met ’n harde stem geskree en uit hom uitgegaan.

27 En almal was verbaas sodat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: “Wat is dit hierdie? ’n Nuwe onderrig met gesag? Hy gebied selfs die onrein geeste en hulle gehoorsaam Hom.”

28 Onmiddellik het die gerug oor Hom oraloor in die hele omgewing van Galilea versprei. (ASV)

Teks en konteks

Continue reading

DEUTERONOMIUM 18:9-22

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

DEUTERONOMIUM 18:9-22

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

9 “ Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou gaan gee, moet jy nie die afstootlike gebruike van daardie nasies aanleer nie.

10 Daar mag nooit by jou iemand wees wat sy seun of dogter in die vuur offer, of wat voorspellings maak, voortekens lees, waarsêery beoefen, of ‘n towenaar is nie,

11 wat towerspreuke gebruik, waarsêer-of voorvadergeeste oproep, of dooies raadpleeg nie.

12 Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here afstootlik. En dit is oor hierdie afstootlike dinge dat die Here jou God hulle voor jou verdryf.

13 Jy moet onberispelik wees voor die Here jou God.

14 Ja, hierdie nasies wat jy gaan verdryf, luister na hulle wat voortekens lees en voorspellings maak; maar wat jou betref, die Here jou God laat jou so iets nie toe nie. 

15 “’n Profeet uit jou midde, iemand uit jou volksgenote soos ek, sal die Here jou God vir jou laat opstaan;  na hom moet julle luister. 16 Dit is eintlik wat jy van die Here jou God by Horeb op die dag van die byeenkoms gevra het, toe jy gesê het, ‘Ek kan nie langer na die stem van die Here my God luister en ook nog na hierdie groot vuur bly kyk nie – ek wil nie sterf nie.’

17 Die Here het toe vir my gesê, ‘Wat hulle sê is goed,

18 Ek sal vir hulle uit hulle volksgenote ‘n profeet soos jy laat opstaan, en Ek sal my woorde in sy mond lê. Hy sal vir hulle alles sê wat Ek hom beveel.

19 En van die persoon wat nie luister na my woorde wat hy in my Naam sê nie, sal Ek self rekenskap eis.

20 Maar die profeet wat so vermetel is om ‘n woord in my Naam te sê wat Ek hom nie beveel het om te sê nie, of wat in die naam van ander gode praat – daardie profeet moet sterf.’ 

21 “En as jy jouself sou afvra: Hoe sal ons weet watter woorde het die Here nie gesê nie?

22 As dit wat ‘n profeet in die Naam van die Here sê, nie gebeur nie en daar kom niks van nie, dan is dit woorde wat die Here nie gespreek het nie. In vermetelheid het die profeet dit gesê. Jy mag nie vir hom bang wees nie.” (2020-vertaling)

Teks en konteks

Continue reading

%d bloggers like this: