Skip to main content

Prontuit die Waarheid

Bestel die boek

Bestel die eBoek

As iemand jou vra: “Wat glo jy van Jesus?” kan jy gemaklik sy storielyn en boodskap oordra? In volgorde? Sy kinderjare. Sy reise. Sy gesprekke. Sy wonders, woorde en werke. Sy boodskap en betekenis. Dit is nie só eenvoudig nie, nè?
Ek het daarom ‘n opeenvolgende kronologiese sinopsis van die volle teks van die vier Evangelies geskep om jou daarmee te help – Lukas, Markus, Matteus en Johannes. My boek fokus op ‘n vers-vir-vers kommentaar op die teks en konteks, sowel as op die betekenis en boodskap van elke perikoop.
Die volle Bybelteks uit die  bronteksgeoriënteerde Afrikaanse Standaard Vertaling (CUM), in vloeiende, goed verstaanbare Afrikaans, is ingesluit, sodat jy die teks en die verklaring as ‘n eenheid in een boek kan lees. Daar is ook ‘n handige indeks van die volgorde van my indeling van al die perikope van die Evangelies ingesluit.
Die boek is bedoel vir Bybelstudie. Jy kan dit gebruik vir jou stiltetyd. Kleingroepe kan dit in hulle byeenkomste gebruik. Predikante kan die boek vir preke, reekse en Bybelskole gebruik. Jy is ook welkom om vrae te vra. Ek antwoord graag.
Chris van Wyk (0825749191 – acv.vanwyk@gmail.com).
Ek het ook ‘n ARGIEF van die bydraes wat ek gebruik het vir die boek. Dit is steeds vir almal beskikbaar.

Onlangse kommentaar