MARKUS 9:30-37

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

MARKUS 9:30-37

TWEEDE LYDENSAANKONDIGING

(Matt 17:22-23; Luk 9:43b-45)

30Hulle het daarvandaan vertrek en deur Galilea gereis. Jesus wou nie hê dat iemand daarvan weet nie. 31Hy was immers besig om sy dissipels te leer, en het vir hulle gesê: “Die Seun van die Mens word in die hande van mense oorgelewer, en hulle sal Hom doodmaak, maar drie dae nadat Hy doodgemaak is, sal Hy opstaan.” 32Hulle het hierdie uitspraak nie verstaan nie en was bang om Hom daaroor uit te vra.

BELANGRIKSTE IN DIE KONINKRYK

(Matt 18:1-5; Luk 9:46-48)

33Hulle het in Kapernaum aangekom, en toe Jesus by hulle in die huis was, vra Hy hulle: “Waaroor het julle op pad geredeneer?” 34Hulle het egter stilgebly, want hulle het op pad onder mekaar geredekawel oor wie die belangrikste is. 35Nadat Hy gaan sit het, roep Hy die twaalf en sê vir hulle: “As iemand eerste wil wees, moet hy laaste van almal en almal se dienaar wees.” 36Hy het ‘n kindjie geneem en hom tussen hulle laat staan. Hy neem hom toe in sy arms en sê vir hulle: 37“Wie een van hierdie kindertjies in my Naam ontvang, ontvang My, en wie My ontvang, ontvang nie My nie, maar Hom wat My gestuur het.”

Teks en konteks

9:30-31 Markus gee vir ons ‘n bietjie meer inligting oor hierdie deel van Jesus se reis en onderrig. Jesus wou spesifiek hê dat niemand sou weet waar hulle hier reis nie, sodat Hy sy dissipels kon onderrig oor sy komende dood en opstanding.

Markus gee Jesus se woorde meer volledig weer deur nie net van sy oorlewering te praat nie, maar ook van sy dood aan die hand van die mense, maar ook die hoop van sy opstanding na drie dae.

9:32 Markus gee net die een rede vir hulle onbegrip, naamlik dat hulle bang was om Hom uit vra.

9:33 Markus plaas die gesprek in Kapernaum in sy huis. Dit wil weereens voorkom asof hulle nie almal in ‘n groep gereis het nie, want hier kom ‘n mens agter dat Jesus hulle vra waaroor hulle op pad geredeneer het. Hy was dus nie by die vroeëre gesprek nie, maar het geweet waaroor hulle geredeneer het.

9:34 Hulle wou egter nie met Hom daaroor praat nie, want hulle het geweet die onderwerp van wie nou eintlik die belangrikste is, is onvanpas in die lig van die vorige gesprekke van Jesus oor die keuse vir selfverloëning, kruisdra en dissipelskap.

9:35 Jesus het toe gaan sit in die huis en die twaalf nader geroep. Hy begin sy lering deur uit te lig dat as iemand eerste wil wees, moet hy die laaste wees deur almal se dienaar te word.

9:36 Hy neem ‘n kindjie en laat hom tussen hulle staan met sy arms om die kind en spel dit vir hulle verder uit.

9:37 Jesus leer hulle dat wie ook al sulke kindertjies in sy Naam ontvang, ontvang Jesus self. Jesus kom dus in die gedaante van die geringstes na hulle. Maar, dit beteken ook dat hulle die Een ontvang wat Jesus gestuur het, God die Vader. ‘n Goddelike motivering vir dienslewering.

Boodskap en betekenis

Daar is boodskappe wat vir die skares bedoel is, en dan is daar boodskappe wat die Here deel met die dissipels wat naby Hom is. Dit beteken egter nie dat dissipels van die Here altyd uitblink om alles te verstaan nie!

Ons leer hier dat dié wat nie vra nie, nie meer te wete gaan kom nie. Dit is immers dié wat vra, wat ontvang. Dié wat soek, wat vind. Dié wat klop, vir wie oopgemaak word. Wat ons moet motiveer om met meer ywer die Here se aangesig te soek oor die dinge wat ons nie verstaan nie.

Jesus praat uiteraard nie van ‘n selfveragting of minderwaardigheidsgevoel nie. Hy roep ons nie op om onsself skade aan te doen nie, maar juis om alles wat ons het en is in diens te stel van ander en van God.

Dienslewering is om jou nie aan te stel oor die gawes en vermoëns wat jy het nie. Om jouself nie hoër te ag as ander nie, maar juis op die regte wyse na waarde te ag in wat jy kan gee. Nie ter wille van jouself nie, maar ter wille van ander en God.

LUISTER

Dink na oor wat God vir jou hiermee wil sê. Waar raak hierdie gedagtes jou lewe in die praktyk? Wat vra dit van jou? Wat belowe dit vir jou? Wat moet jy dink of doen daarmee? Wat is die kern van die boodskap van dié teks vir jou dag en lewe? Dit help jou sin maak van jou eie ervarings in die lig van God se Woord.

LEEF

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit in jou joernaal. Geniet Sy teenwoordigheid. Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag. Leef dit uit.

View all posts in this series

Leesrooster 2021


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Maak 'n opmerking

%d bloggers like this: