JOHANNES 18:33-37

Dit is die laaste van die bydraes oor die Leesrooster 2021. Die kerkjaar eindig hiermee en Advent begin volgende week met die nuwe kerkjaar se leesrooster.

Jy kan hierna die reeks van 365 beloftes deurwerk. Jy kan ook by my huidige kronologiese leesplan inskakel. Dit is ook op Whatsapp beskikbaar.

Jy sal alle toekomstige bydraes ook op Bybelskool.com kry as jy hier ingeskryf is. Jy is ook welkom om enige ander leesprogram op my webtuiste te volg. Geniet!

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

JOHANNES 18:33-37

JESUS VOOR PILATUS

(Matt 27:1-2,11-14; Mark 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Van Kajafas af het hulle Jesus na die pretorium geneem. Dit was vroegoggend. Hulle het nie self die pretorium binnegegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die Pasga sou kon eet. 29Pilatus het uitgegaan na hulle toe en gevra: “Watter aanklag lê julle teen hierdie man?” 30Hulle het hom geantwoord: “As hy nie ‘n kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie.” 31Pilatus sê toe vir hulle: “Vat julle hom en oordeel hom volgens julle wet.” Die Jode sê vir hom, “Ons word nie toegelaat om iemand om die lewe te bring nie” – 32sodat die woorde wat Jesus gesê het om aan te toon watter dood Hy sou sterf, vervul sou word. 

33Pilatus het toe weer ‘n keer die pretorium binnegegaan en Jesus geroep en Hom gevra: “Is u die koning van die Jode?” 34Jesus antwoord: “Sê u dit uit u eie, of het ander mense dit oor My aan u vertel?” 35Pilatus antwoord toe: “Is ek miskien ‘n Jood? Dit is ú volk en leierpriesters wat u aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?” 36Jesus het geantwoord: “My koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my koningskap van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, sodat Ek nie aan die Jode uitgelewer word nie. Maar nou is my koningskap nie van hierdie wêreld nie.” 37“Is u dan tog ‘n koning?” het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom: “U sê dat Ek ‘n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek na die wêreld gekom: om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem.” 

38Pilatus sê toe vir Hom: “Wat is waarheid?” Nadat hy dit gesê het, het hy weer na die Jode uitgegaan en vir hulle gesê: “Ek vind geen skuld in hom nie.”

Teks en konteks

18:28 Johannes vertel vir ons nie die detail van Jesus se verskyning voor Kajafas nie, wel dat Hy vroegoggend van daar af na Pilatus die Romeinse goewerneur van 26-36 nC geneem is.  Let op hoe skynheilig die Jode optree – hulle gee nie om om iemand ter dood ter veroordeel nie, maar is wel bekommerd dat hulle onrein sal word as hulle die ampswoning sou betree wat dan sou beteken dat hulle nie verder daardie dag aan die Paasfees sou kon deelneem nie.

Omdat Lukas, Markus en Matteus (Luk 7-13; Mark 14:12-16; Matt 26:17-19) die ete die vorige aand duidelik as die paasmaaltyd beskryf, verwys hulle hier moontlik na een van die ander etes gedurende die fees van die Pasga wat natuurlik saamgeval het met die Fees van die Ongesuurde Brood. Ironies. Die Jode wou niks doen wat hulle deelname aan die fees sou kortwiek nie, selfs nie eers een dag daarvan nie. Maar hulle dink niks van hulle aandeel aan ‘n onskuldige se dood wat ‘n baie erger sonde was as om in die goewerneurswoning in te gaan.

18:29-30 Pilatus het toe buitentoe gegaan om hulle uit te vra oor die aanklag, soos die wet vereis, maar kry nie baie detail by die Jode nie, net ’n verdediging van hulle optrede. Hulle hou hulle status as basis vir ‘n vertroue in hulle voor, eerder as die substansie van hulle klagtes.

18:31 Pilatus dring daarom by hulle aan om eerder hulle wet te gebruik om Hom te verhoor. Hulle verklap egter hulle moorddadigheid dat hulle reeds besluit het om Hom dood te maak, maar ongelukkig nie dit op ‘n wettige manier kon doen nie. Hulle het staatgemaak op Pilatus om daardie besluit vir hulle te neem.

18:32 Weereens wys Johannes ons daarop dat dit ‘n woord van Jesus vervul toe Hy gesê het watter dood Hy sou sterf. Hy het op twee geleenthede dit aangedui met die metafoor dat Hy van aarde af verhoog sal word (Joh 12:32-33) en meer letterlik dat Hy ’n kruisdood sou sterf (Matt 20:19).

18:33 Pilatus het weer teruggekeer na Jesus binne in sy woning en Jesus direk gevra of Hy die koning van die Jode is.

18:34-35 Jesus antwoord egter nie direk nie, want Hy wil eers van Pilatus weet of hy dit uit eie beweging vra of omdat die Jode dit van Hom sê. Hy wil agterkom watter tipe koning Pilatus bedoel. Pilatus se antwoord maak dit duidelik dat hy dit nie vra as Jood nie, maar as Romein. Plus, hy aanvaar dat Jesus iets verkeerd moes gedoen het, want dit is die Jode wat Hom oorhandig het vir ‘n verhoor.

18:36 Jesus stel Pilatus dan gerus dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. Hy is dus nie ‘n opponent vir die keiser nie. Die bewys daarvan is dat as sy koninkryk van hierdie wêreld was, sou sy dienaars geveg het dat die Jode Hom nie in hegtenis neem nie.

18:37 Pilatus wil dan meer weet. As Jesus dan ‘n koning is, hoe werk dit? Weereens antwoord Jesus gekwalifiseerd. Dit is soos Pilatus sê. Hy is ‘n koning. En Hy gee ‘n kort sinopsis van sy bediening, soos Johannes in die proloog (Joh 1:1-14) al bekend gemaak het.  Jesus praat oor sy koningskap wat nie van hierdie wêreld is nie, van die waarheid waarvan Hy kom getuig het, dat Hy van God af gekom het, en dat almal wat aan die waarheid behoort (onthou Jesus is self die Waarheid!) sal luister na wat Hy sê.

18:38 Pilatus besef dat hier dieper vrae oor die waarheid is waaroor hulle eintlik verder sal moet gesels. Maar, die gesprek oortuig hom dat daar – soos te verwagte – geen skuld in Jesus is nie. Hy dra dus sy bevinding oor aan die Jode wat steeds buite sy woning wag op ‘n uitspraak.

Boodskap en betekenis

Watter opeenstapeling van verspilde kanse. Judas verspeel sy kans op inkeer. Die Jode verspeel hul kans om hul Koning te vereer. Pilatus verspeel sy kans om Jesus ’n regverdige verhoor te gee. En in dit alles is Jesus eintlik besig om sy eie keuses uit te oefen. Hy gaan nie die verraaier teë nie. Hy dwing die Jode nie tot aanbidding en geloof nie. Hy dwarsboom nie Pilatus se diplomatieke spel nie. Hy gee Homself oor aan die onreg omdat Hy die belofte van God het dat hierdie offer die weg tot lewe vir almal wat in Hom glo, sal word.

LUISTER

Dink na oor wat God vir jou hiermee wil sê. Waar raak hierdie gedagtes jou lewe in die praktyk? Wat vra dit van jou? Wat belowe dit vir jou? Wat moet jy dink of doen daarmee? Wat is die kern van die boodskap van dié teks vir jou dag en lewe? Dit help jou sin maak van jou eie ervarings in die lig van God se Woord.

LEEF

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit in jou joernaal. Geniet Sy teenwoordigheid. Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag. Leef dit uit.

View all posts in this series

Leesrooster 2021


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Maak 'n opmerking

%d bloggers like this: