Skip to main content

Die gebruik van Levitikus in die Nuwe Testament

https://brobaer.files.wordpress.com/2013/11/3d20brazen20altar.jpg
https://brobaer.files.wordpress.com/2013/11/3d20brazen20altar.jpg

Ek het begin om my voor te berei vir my studie oor die eerste sewe boeke van die Bybel.  Dit is ‘n fassinerende reis.  Hier is ‘n voorsmakie oor die betekenis van die boek Levitikus.

Daar is sewe betekenisvolle gebruike van Levitikus in die Nuwe Testament.  Dit was immers deel van die Bybel wat die NT gelowiges gebruik het, die LXX, die Griekse vertaling van die OT (my inligting onder andere gebaseer op John Hartley se kommentaar op Levitikus):

  1. Die inligting oor die offerkultus in Levitikus is onontbeerlik om die plaasvervangende sterwe van Jesus Christus aan die kruis van Golgota te kan verstaan.  Die perspektief wat dit gee op sonde en versoening is noodsaaklik om die behoefte aan en betekenis van Jesus se soendood te kan verstaan.  Kyk bv. na Romeine 3:21-28.
  2. Volgens die NT is Jesus die hoëpriester by uitnemendheid.  So spel die skrywer van die Hebreërbrief dit uit in sewe hoofstukke: 3-5 en 7-10. Levitikus gee daarvoor ’n noodsaaklike onderbou.
  3. In die verlengde hiervan word elke gelowige in ’n priesterlike rol geteken, beide in dié bedeling (1 Pet. 2:9) as in die toekomstige (Openb. 20:6).  Levitikus gee ’n noodsaaklike onderbou vir ons verstaan van wat dit alles behels, veral die opdrag om heilig te lewe in alle verhoudinge.
  4. Die riglyne wat Levitikus gee vir die geloofsgemeenskap om te verstaan hoe hulle God kan en behoort te nader en aanbid, is eweneens ’n belangrike onderbou van ons verstaan van die hemelse heiligdom binne die konteks van die Nuwe Verbond, soos Hebreërs dit duidelik maak.
  5. Die oproep in Levitikus om heilig te wees soos God heilig is, word eweneens helder verwoord en toegepas in die NT.  ’n Mens sien dit by Jesus in die Bergrede (Matt. 5:48), by Petrus in sy eerste brief (1 Pet. 1:15-17), trouens dit is die onderbou van sy hele brief, en in die gereelde beskrywing van gelowiges as “heiliges” (kyk in die Grieks in Hand. 9:13, 32;  Rom. 8:27; 12:13; Ef. 2:19).  Jesus het wel weggedoen met die wette oor rituele reinheid (Mark. 7:14-23; Matt. 15:10-20), maar daardeur eintlik nog ’n groter appèl gemaak op gelowiges om heilig te lewe in alles wat hulle doen, vanuit ’n hart wat rein is.
  6. Gelowiges moet dus steeds in alle verhoudinge heilig optree.  Die beginsels wat Levitikus vir ons daaroor leer, bly steeds van krag – in terme van sonde, afgodery, ongeoorloofde seksuele verhoudings, moord, en towery.  Paulus gebruik die Levitikus konsepte van rein/onrein om moraliteit in die nuwe bedeling te beskrywe.  Hy gebruik veral die woord akatharsia – onreinheid – om die tipe onsedelikheid wat gelowiges moet vermy, te beskrywe: Rom. 1:24-25; 6:19; 2 Kor. 7:1; 12:21; Ef. 4:17-19; 5:3,5; 1 Tess. 4:7.  Ook Johannes skryf daaroor: 1 Joh. 1:7,9.  Hierdie reiningsproses gebeur deur die woorde van Jesus (Joh. 15:3; Ef. 5:26).  Die doel vir elke gelowiges is om ’n rein hart voor God te hê (Matt. 5:8; 1 Tim. 1:5; 2 Tim. 2:22).
  7. Die beskrywing van die Heilige Gees in die NT steun ook swaar op die onderbou wat Levitikus gee.  In 2 Korintiërs 6 word elke gelowige, en in Efesiërs 2 die hele geloofsgemeenskap, beskrywe as ‘n tempel van die Heilige Gees.  In Korinte word die inwonende Gees gebruik as motivering waarom enige seksuele losbandigheid vermy moet word.  In Efesiërs word die eenheid wat die Gees gee gebruik as motivering vir die kerk om die onderlinge band te koester sodat ons saam ‘n heilige tempel vir die Here kan wees.  Daarom moedig Paulus die gelowiges in Tessalonika aan om nie die Heilige Gees te weerstaan nie en alles te toets, te behou wat goed is, en weg te  bly van alles wat sleg is (1 Tess. 5:19).  Hy moedig die gelowiges in Efese aan om onsedelikheid, onreinheid en gierigheid te vermy, omdat dit die Heilige Gees bedroef (Ef. 4-5).  Die oproep aan die Romeine om hulleself as ‘n heilige offer aan God te gee, word gebaseer op die heilige verhoudingslewe waarvan Levitikus 18 skrywe (Rom. 12:1-2).  En daar is meer!

Die OT – en baie spesifiek ook Levitikus – is steeds die Woord van God.  Daarsonder kan jy die sleutel uitsprake wat die NT maak oor Jesus, die Heilige Gees, en die geloofsgemeenskap se lewe in hierdie wêreld nie na behore verstaan nie.

View all posts in this series

Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Comments

Maak 'n opmerking