Psalm 101 – Ek wil my daaraan wy om met integriteit te lewe

Psalm 101 besing God se troue liefde en sy geregtigheid (vers 1) wat as standaard dien vir die koning se persoonlike lewe (vers 2–5a), sowel as vir dié wat diens doen in die amptenary (vers 5b–8).  Daardeur sal die ganse lewe integriteit uitstraal.

Ek wil my daaraan wy om opreg te lewe – vers 2–5a

Vers 2 se tweede sin kan op verskillende maniere vertaal word, wat ’n groot impak op ’n mens se verstaan van die boodskap van die Psalm het.  In die 1983 vertaling word dit vertaal as: “Wanneer kom U na my toe?” Dit beteken dat die Psalm eintlik ’n soort klaaglied word waarin die Psalmis sy vashou aan die Here uitspel as oproep om God se optrede.

Hoewel dit ’n geldige manier van vertaling en verklaring is, kan die voornaamwoord “U” ook as “dit” vertaal word, wat die sin soos volg laat lui: “Wanneer sal dit na my kom? ” of soos die 2014 vertaling dit doen: “Wanneer sal ek dit bereik?” (In Engels: “When shall I attain it?” – New Revised Version).  Dan word die Psalm ’n toewydingslied waarin die Psalmis hom toewy aan spesifieke persoonlike en publieke houdings, gedrag en optredes om die pad van integriteit te vind.

In laasgenoemde geval beteken dit dat die Psalmis met alles in hom mik vir ’n lewe van integriteit en smag daarna om dit te bereik.  Hoekom?  Want God se troue liefde en geregtigheid het die koning (Dawid) só geïnspireer, dat hy hom volledig wil toespits op ’n onberispelike lewenswyse.  Hy wil die pad van integriteit bewandel.  Hy wil daarom met ’n opregte hart leef in sy paleis.  Dit sluit in dat hy slegte dinge nie voor sy oë verdra nie, dat hy ’n weersin het in die pleeg van wandade, sodat dit nie ’n houvas op hom kry nie: “dit mag nie aan my kleef nie.” (vers 3 – 2014 vertaling).

Hy weet ook dat dié uiterlike lewenswyse van ’n hart kom wat innerlik niks met valsheid te doene wil hê nie, en wat niks van boosheid te make wil hê nie (vers 4).  Sy onberispelikheid (integriteit) sal ook ’n verdere sosiale dimensie moet insluit deurdat hy selfs dié wat ’n vriend (naaste) in die geheim belaster, wil uitwis (vers 5a).

Wanneer sal ek dit bereik?”  Hy gee sy eie antwoord: wanneer ek my met opregtheid wy daaraan om met integriteit te lewe.

Ek kies as my amptenare dié in die land wat op God vertrou – vers 5b–8

Maar, die persoonlike lewe kan ook net só ver bykom.  Daar is ook publieke keuses wat gemaak moet word om die lewe van integriteit moontlik te maak.  Daarom neem die Psalmis hom voor om vermetelheid (trotse oë – 2014 vertaling)  en hoogmoed (hoogmoedige hart – 2014 vertaling) nie te verdra nie, en op die uitkyk te bly vir amptenare wat betroubaar is, sodat dié die koning in sy innerlike verknogtheid aan integriteit kan ondersteun.  Allen praat van “circles of integrity” (Word kommentaar reeks).

Net dié wat self ’n onberispelike lewenswyse handhaaf, kan regtig die koning ook dien.  Bedrog en leuens sal dus nooit deug in die paleis nie, en die koning onderneem om goddelose mense op ’n daaglikse basis uit te sorteer in die stad van die Here.  Hoe waar en noodsaaklik is dit nie ook in ons land in die publieke sfeer nie!

Boodskap van die Psalm

Psalm 101 fokus op die noodsaak van integriteit in alle sfere van die lewe.  Die koning wy hom op persoonlike vlak toe aan ’n onberispelike lewe, verbind hom daartoe om dit op alle sosiale vlakke na te streef, en hom te omring in die publieke lewe met mense van integriteit.  God se troue liefde en geregtigheid is die voorbeeld wat die standaard bied waaraan almal hulleself moet meet en waarheen hulle moet streef.

Wanneer sal ek dit bereik?”  Die Psalmis sê, wanneer ek myself resloos daarvoor gee in elke verband waarin ek leef: persoonlik, sosiaal en publiek.

In die NT word dié ideaal verwesenlik in die verbintenis aan dié Een wat dit namens ons reggekry het, en wie se geregtigheid ons nou toegereken word: “Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is.  Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom: die vryspraak (geregtigheid), die heiliging en die verlossing.” (Paulus in 1 Kor. 1:30).

Maar, soos in die Psalm: God se gawe kom nie tot sy reg, sonder dat ek my nie ook daaraan oorgee of toewy nie, soos Paulus aan die Filippense skryf: “Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.” (2:12–13).

Psalms


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Maak 'n opmerking

%d bloggers like this: