Tag: Johannes

Prontuit die Waarheid

Die storielyn en boodskap van Jesus

As iemand vir jou vra: “Wat glo jy van Jesus?” kan jy gemaklik sy storielyn en boodskap oordra? Sy kinderjare. Sy reise. Sy gesprekke. Sy wonders, woorde en werke. Sy boodskap en betekenis. Dit is nie só eenvoudig nie, nê?

Dit is nie maklik om ’n geheelbeeld van die verhaal en verkondiging van Jesus te vorm uit die individuele bydraes van Lukas, Markus, Matteus en Johannes nie. ‘n Mens het ‘n sinopsis of harmonie van die onderskeie evangelies nodig.

Om daarmee te help, het ek só ‘n opeenvolgende sinopsis geskep waarin die 535 perikope (volgens my indeling) van die vier evangelies so ver moontlik kronologies gerangskik is.

Ek fokus in die inleiding op ‘n oorhoofse begrip van die vier evangelies en gee meer inligting oor die vier skrywers. Die res van die sinopsis bestaan uit my beskrywende opskrifte en die opeenvolgende perikope van al vier evangelies. Die gedrukte weergawe is net beskikbaar by die kerkkantoor van NGK Somerstrand.

Die Bybelskool byeenkomste Woensdae 18:00-19:00 in die konsistorie gaan die volgende twee jaar hierop fokus. Ons bespreek saam die betekenis en boodskap van Jesus volgens die vier evangelies. Ons gaan vyf perikope ‘n week lees sodat daar genoeg tyd is dat die Here ons geestelike lewens daardeur kan vorm.

Ek stuur elke week my bydraes oor die vyf perikope per e-pos wat sal fokus op die teks en konteks van die perikope, sowel as op die betekenis en boodskap daarvan. Dit is net ‘n leeshulp. Jou eie lees van die Bybelteks is fundamenteel noodsaaklik.

Skryf hier in om die bydraes te ontvang.

Hier is ook ‘n argief van vorige bydraes.

My hoop en wens en gebed vir jou is dat Jesus – die Een van die vier evangelies – in ons saam lees, saam luister, en saam leef, jou lewende Reisgenoot sal word.

Lees die vier evangelies en Handelinge

Soek jy ‘n planmatige deurlees van die evangelies van Jesus Christus?

Die vier evangeliste verteenwoordig met vier simbole: Matteus, 'n gevleuelde mens, Markus, 'n gevleuelde leeu, Lukas, 'n gevleuelde bul, en Johannes, 'n arend
Die vier evangeliste verteenwoordig met vier simbole: Matteus, ‘n gevleuelde mens, Markus, ‘n gevleuelde leeu, Lukas, ‘n gevleuelde bul, en Johannes, ‘n arend – https://ancientwordtour.wordpress.com/2013/06/

Begin by Markus wat ‘n vergelykende lees van Markus, Matteus, en Lukas is, met twee gedeeltes uit Johannes wat met Markus verband hou.  E-pos my vir ‘n lêer wat al die gedeeltes langs mekaar vir jou gee wat ‘n mens kan gebruik om die evangelies saam te lees (100 bladsye dik!).

Lees dan Matteus, Lukas-Handelinge, en uiteindelik Johannes.

Dit behoort julle ‘n tydjie besig te hou!

Johannes – Lees, luister, leef – ePub

Die evangelie van Johannes fokus op Jesus as die gestuurde Woord van God wat volledig mens geword het. In hoofstuk 1-12 vertel Johannes van Jesus se publieke Joodse bediening met ’n fokus op wondertekens wat sy ware identiteit as die Seun van God openbaar. In Jesus ervaar ons God se genade en waarheid. In hoofstuk 13-20 fokus Johannes op die persoonlike bediening van Jesus aan sy dissipels wat uitmond in sy verheerliking deur sy lyding, kruisdood en opstanding as publieke getuienis aan die wêreld. In Jesus vind ons die model van dissipelskap waarin die liefde – soos God liefhet – die kern van alles is. Die evangelie eindig in hoofstuk 21 met die roerende verhaal van Petrus wat by hernuwing geroep word. Daarmee word die dissipels deur God gestuur om op dieselfde wyse as Jesus sy genade en waarheid aan die wêreld te bring, sodat die wêreld kan glo. Hierdie is die vierde boek in die reeks Lees, Luister, Leef gemik op Bybelstudiegroepe, Bybelskole en persoonlike stiltetyd. Klik hier om dit aan te skaf.

Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.
By Chris van Wyk

Terugblik op die lees van die evangelie van Johannes

Ek  wil jou uitnooi om deur jou joernaal te blaai of deur die verskillende bydraes oor Johannes op die webtuiste en te kyk na temas wat jou aangespreek het.  En skryf vir ons by die webtuiste iets oor wat jou getref het.  Dit kan ’n nuwe insig wees wat jy gekry het.  Of ’n ervaring van God se nabyheid in die nadenke oor Johannes.

As ek terugdink, is daar ’n paar goed vir wat vir my uitstaan:

 • Die wyse waarop Jesus met metafore gewerk het, soos lig en brood en water, het vir my nuwe waardering en ook bewondering gegee vir sy boodskap.  Dat Jesus na die huttefees se ligte uitgedoof is, aankondig dat Hy die lig vir die wêreld is, is vir my indrukwekkend, en spreek my aan.
 • Dat ek persoonlik die pad kon stap om die dood van my pa te verwerk terwyl ek Johannes 11 lees oor die opstanding van Lasarus en daaroor skrywe, was vir my ’n besonderse aanraking deur die Here.  Hy is werklik die lewe, selfs in die aangesig van die dood.
 • Die kostelikheid van die dilemma van die bruidegom in Kana toe sy wyn opraak weens die groot getal mense wat daar was, het my laat glimlag.  En Jesus se voorsiening van ’n oorvloed van wyn teken vir my op ’n besondere manier God se karakter.  Hy is nie suinig nie!
 • Dat Petrus nie net ’n tweede kans gegun word nie, maar inderdaad deur Jesus ’n herder rol gegee word (soos wat Jesus gehad het), sê vir my dat Jesus beter verstaan wat in ons gebeur as ons voor versoekings en uitdagings kom, as wat ons dink.  En dat Hy nie in die blaming besigheid is nie, maar in die herstel besigheid.

Dankie vir die wonderlike reis saam met elkeen van julle.  Las sommer hieronder by Leave a Comment jou bydrae oor wat jou getref het en jou sal bybly.

Johannes 21:1–25 – Jesus leer Petrus om Hom te volg

RUS

 • Ek loof die Here vir Sy opstanding en Sy lewende teenwoordigheid wat my begelei deur die lewe.

HOOR

 • Ek lees die epiloog van die evangelie van Johannes.
 • Die volgende aspekte tref my:
Johannes sluit sy evangelie af met die beskrywing van die vierde verskyning van Jesus, hierdie keer aan die dissipels by die See van Tiberias.  Dit is die deel van die See van Galilea by die nuut-ontwikkelde dorpie Tiberias (in 22 nC gebou), dieselfde plek waar die broodvermeerdering plaasgevind het (Joh 6).  En weereens eet hulle brood en vis!

Drie episodes van dié dag se gebeure word vir ons vertel:

 • Die wonderlike visvangs – 21:1-14;
 • Petrus se hernude opdrag – 21:15-19;
 • Informasie oor Johannes – 21:20-25.

Continue reading

Jesus as die Seun van die mens EN die Seun van God

Jesus het verskeie benamings waarmee Hy aangedui word in die evangelies.  Twee prominente benamings is dié van Seun van die mens En Seun van God.  Hier is ‘n paar opmerkings daaroor[1] :

Seun van die Mens

Jesus gebruik die benaming dikwels vir Homself. Net op drie plekke gebruik ander mense dit van Hom.  Stefanus gebruik dié benaming wanneer hy in ’n visioen van die geopende hemel die Seun van die mens gesien het (Hand 7:56), asook Johannes in sy Openbaring (Openb. 1:13, 14:14). Een van die skares wat Jesus gevolg het, het ook ‘n keer van die Seun van die mens gepraat  (Joh 12:34).

Die benaming word gebruik om:

 1. sy mensheid te bevestig (Mark 2:28; Matt 8:20, 12:40).  Dit doen Hy beide in die konteks van sy lyding en dood (Matt 17:22, 20:18, 28, 12:40) asook in die konteks van sy toekomstige heerlikheid (Matt 16:27, 28; Mark 8:38, 13:26; Joh 3:14).
 2. sy Goddelikheid te bevestig, veral in Johannes ( Joh. 5:27, 6:27, 54, 62;) waarmee Hy eintlik ook sy preëksistensie aandui (Joh 1:51, 3:13, 6:27, 8:28, vgl ook Dan 7:13).

Continue reading

Johannes 20:1–31 – Jesus staan op as die teenwoordige Here

RUS

 • Ek dink terug aan die vorige 24 uur en wat ek van God se teenwoordigheid in my lewe kon agterkom.
 • Ek dank Hom vir wie Hy vir my is.

HOOR

 • Ek lees Johannes se opstandingsverhaal.
 • Die volgende dinge tref my daarin:
Johannes vertel ons in hoofstuk 20-21 van vier verskynings van Jesus na die opstanding.  Hy verskyn eerste aan Maria Magdalena, tweede aan die dissipels, derde aan Tomas wat nie by was met Jesus se tweede verskyning nie en laastens (hfst 21) aan die dissipels by die meer, waar Jesus spesifiek vir Petrus intrek en heraanstel in sy rol as herderleier (laat my skape wei).

Continue reading

Johannes 19:1-42 – Dit is volbring!

RUS

 • Dit is wonderlik om die reën op die dak te hoor drup en God se seën en genade daarin te hoor.
 • Ek kan God vertrou ook vir ander behoeftes in my lewe.

HOOR

 • Ek lees die kruisigingsverhaal.
 • Die volgende aspekte tref my daarin:

In vier bedrywe word die kruisigingsverhaal vertel:

 • Pilatus lewer die Seun van God oor om gekruisig te word uit vrees vir die Jode – 19:1-16;
 • Die soldate kruisig Jesus op Golgota terwyl Jesus sy ma uit liefde aan Johannes toevertrou – 19:17-27;
 • Jesus sterwe met sy lewenstaak volbring – 19:28-37;
 • Jesus word begrawe deur twee geheime dissipels, Josef en Nikodemus – 19:38-42.

19:1-16: Jesus moet die pyn van die kruisigingsproses deurstaan (die geseling was met ’n sweep wat uit ’n klomp rieme bestaan het, waaraan stukkies been en metaal vasgewerk is), sowel as die ekstra vernedering van die doringkroon en die pers mantel met die soldate wat met Sy koningskap spot.  Hy kies ook om nie Pilatus se onskuldigbevinding en duidelike ongemaklikheid met die situasie uit te buit tot sy voordeel.  Die uitlewering van ’n onskuldige Jesus aan die Jode is eintlik ’n verkragting van die Romeinse regstelsel.  Selfs wanneer Pilatus egter bang raak vir die dreigemente van die Jode, en dit duidelik blyk dat hy ’n manier soek om Jesus los te laat, staan Jesus nie die boosheid van die Jode en die wispelturigheid van Pilatus teë nie.

Continue reading

Johannes 18:1–40 – Jesus kies om die pad van die kruis te stap vir my

RUS

 • Die is ’n mooi oggend met so ’n ligte briesie wat stoot.
 • Ek loof die Here dat Hy alles onderhou.

HOOR

 • Ek lees die verhaal van Jesus se inhegtenisname en verhoor.
 • Die volgende aspekte tref my daarin:

Die verhaal van Getsemane tot net voor die kruisiging word in 6 episodes vertel:

 • Jesus word gevange geneem– Joh 18:1-11;
 • Jesus verskyn voor Annas, die vorige hoëpriester – Joh 18:12-14;
 • Petrus verloën Jesus die eerste keer – Joh 18:15-18;
 • Annas ondervra Jesus aangaande sy leer – Joh 18:19-24;
 • Petrus verloën Jesus nog twee keer – Joh 18:25-27;
 • Pilatus verhoor Jesus – Joh 18:28-40.

18:1-11: Let op dat Jesus nie terugdeins vir die inhegtenisneming nie, en Homself identifiseer aan die soldate en wagte.  Sy beheer van die situasie blyk ook uit die toegestane versoek dat die dissipels nie ook gevange geneem sal word nie.

Hy kies dus om dié roete van die kruis te volg, en nie met geweld die koninkryk van God te  vestig nie.  Daarom keer Hy ook vir Petrus toe dié met geweld Hom probeer verdedig.  Hy moet die lydensbeker drink – dit is sy opdrag en daaraan wil Hy gehoorsaam wees.

Continue reading

WEEK 5: Johannes 18:1-21:25

In hierdie laaste week van besig wees met die evangelie van Johannes gaan ons 4 hoofstukke lees en die 5de dag ’n terugblik gee op die samehang van die evangelie.

Hoofstuk 18-20 is die verhaal van:

 1. Jesus se inhegtenisneming  en verhoor,
 2. sy kruisiging,
 3. sy opstanding en
 4. sy verskyning aan sy dissipels.

Hoofstuk 21 sluit die evangelie af met die herstel van Petrus se verhouding met Jesus.

%d bloggers like this: