Die evangelie van Johannes – Bybelskool.com 20 April – 24 Mei 2011

Ons lees vanaf die 20ste April die evangelie van Johannes hier by Bybelskool.com.  Dit sal 5 weke duur tot en met 24 Mei 2011.
Week 1 Johannes 1-3
Week 2 Johannes 4-8:11
Week 3 Johannes 8:12-12:50
Week 4 Johannes 13-17
Week 5 Johannes 18-21

Continue reading

Die skrywer Johannes

Die apostel Johannes, een van die seuns van Sebedeus (Mark 1:16-20), die sogenaamde “seuns van die donder” (Mark 3:17), word gewoonlik as die skrywer van die inhoud van die evangelie van Johannes aangedui, soos dit ook van vroeg af deur die kerkvaders aangegee is (Irenaeus, Klemens), hoewel dit duidelik is dat hy nie alles kon geskryf het nie (21:24 is ’n beskrywing van hom).

Johannes se naam word egter nêrens as skrywer in die evangelie genoem nie.  Die evangelie noem net ’n naamlose dissipel as bron van die inhoud van die evangelie.  Hy was ’n ooggetuie van onder andere die kruisdood (19:35)  sowel as die leë graf (20:2) en word die dissipel genoem vir wie Jesus baie lief was en aan wie Hy sy moeder toevertrou (19:26-27 – vgl ook 13:23; 20:2; 21:7).  Hy word beskrywe as: “die dissipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskrywe het, en ons weet dat sy getuienis waar is” (21:24).  Die “ons”  wat dit skrywe, is egter waarskynlik die redakteur of selfs outeur van die evangelie. Maar die dissipel op wie se getuienis staatgemaak word, se naam word nêrens eksplisiet genoem nie.

Hoewel hierdie dissipel dus gewoonlik met Johannes verbind word, en sy getuienis die basis vorm  vir die evangelie, kan ons nie die outeurskap van Johannes bo alle redelike twyfel vasstel nie.   Wat ons wel  van seker is, is dat die evangelie op ’n ooggetuie verslag uit die tyd van Jesus berus, en daarom deur die kerk as gesaghebbend aanvaar is.  Die plek waar dit geskryf is, word gewoonlik as Efese aangedui, omdat dit die plek is waar Johannes lank gewerk het, voor hy na Patmos verban is  (Irenaeus).

Die meeste geleerdes dateer die evangelie van Johannes ná die ander sinoptiese evangelies, êrens tussen 70-100 n C.

Die evangelie van Johannes – inleiding

5 boeke/briewe in die NT word aan Johannes toegeskryf: 1 evangelie, 3 briewe en die Openbaring.

Daar is groot onderlinge ooreenkomste in taal, styl en beelde.  Die 3 briewe van Johannes kan bv. die beste verklaar word wanneer dit saam met die evangelie van Johannes gelees word en uit daardie hoek verklaar word. Die Openbaring van Johannes gebruik unieke Johannese beelde: Jesus as die Woord (Logos – Joh 1:1; Open 19:13), die Lam (Joh 1:29, 36; Open 5:6-13 en nog verskeie ander plekke), en die Herder (Joh 10:1; Open 7:17).

Hoewel daar ook verskille is (in die evangelie word die woord amnos en in die Openbaring die woord arnion vir Lam gebruik) maak die ooreenkomste dit waarskynlik dat al 5 boeke/briewe uit die pen van dieselfde skrywer of ten minste redaksie-skool afkomstig is (Du Rand).

%d bloggers like this: