Bybelskool

Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Comments (2)

  • Avatar

   Chris van Wyk

   |

   Hi Francois, daar is baie konflik in die breë Christelike kerk oor die interpretasie van hierdie gedeelte. Ek wil my nie uitlaat oor NT Wright se siening of oor die NGK s’n nie. Wat ek wel gee, is ‘n verdere refleksie hieroor uit my boek oor Paulus wat ek verlede jaar in die gemeente aangebied het:

   Mans en vroue in die erediens – 1 Timoteus 2:8-15

   Steeds in die konteks van gebed in die gemeente, is Paulus se raad aan mans dat hulle by elke plek van samekoms moet bid, en moet sorg dat hulle dit met ‘n skoon gewete en sonder onmin en twis doen. Vir vroue is Paulus se raad dat hulle publieke gebede op soortgelyke wyse met waardigheid, beskeie en ingetoë (dit kan seksueel geïnterpreteer word, d.w.s. nie uitlokkend nie) gedoen moet word. Vroue se versiering moet daarom eerder goeie werke wees as haarkapsels, goud of pêrels, of duur klere. Dit gaan dus nie oor uiterlike dinge in die geloofsgemeenskap nie, maar oor die innerlike karakter wat van hulle moet uitstraal. Dit beteken nie dat mooi klere verkeerd is nie, maar dat ‘n mooi karakter belangriker is.

   Daar moet dus by mans en vroue geen wedywering of vertoon teenoor mekaar wees nie, sodat die gemeenskap van gelowiges nie verskeur word daardeur nie. En let op dat dit in die konteks van hulle saamstaan in gebed uitgespel word. Gebede in die geloofsgemeenskap word deur mans en vroue gelewer (vgl. 1 Kor. 11).

   Dan gaan Paulus verder om ‘n spesifieke probleem rondom vroue in die erediens aan te spreek.

   • Dit kan volgens sommige geleerdes wees dat van die vroue in Efese die vryheid misbruik het wat hulle gekry het in die kerk (Gal. 3:29) – anders as in die Joodse sinagoge waar hulle moes stilbly – om oor te vat in die Christelike erediens op ‘n onordelike wyse.
   • Dit kan volgens ander geleerdes wees dat van die vroue boonop ‘n vals lering aangehang het dat vroue ‘n voorrang bó mans het vanuit die perspektiewe van ‘n moeder-god kultus (Kroeger & Kroeger). Dit word verbind aan die moontlikheid dat daar ‘n groep ryk vroue was wat die Bybelse lering oor die skepping verwerp het en geleer het dat Adam uit Eva gebore is, en daarby van huis tot huis dit aan gemeentelede verkondig het (1 Tim. 5:13). Die groep – moontlik selfs ‘n spesifieke vrou – het dus nie net geleer dat vroue op ’n gelyke voet hanteer moet word soos Paulus dit in sy briewe geskrywe het nie. Hulle/sy wou vroue ‘n groter rol in die gemeente as mans laat speel.

   Daar is baie geskrywe hieroor en dit is moeilik om die kaf van die koring te skei. Wat my help om Paulus se uitsprake hier te interpreteer, is die verskillende getuienisse in die NT oor die aktiewe rol van vroue in die geloofsgemeenskap, sowel as Paulus se ander lering oor vroue in sy briewe.

   • Onthou bv. dat daar baie vroue was wat as diakens en mede-werkers opgetree het, selfs as leraars (Phoebe) en apostels (Junia) soos ons in Romeine 16 gelees het. Daar was ook vroue as huiskerk leiers/eienaars, soos onder andere Lidia (Hand. 16:40), Maria (Hand. 12:12), Priscilla (Hand. 18:26) en Nimfa (Kol. 4:15).
   • Onthou ook dat die groot prediker Apollos, wat so ’n groot aanhang in Korinte gehad het, deur Priscilla, ’n vrou, en Akwila onderrig is (Hand. 18:24-26). Priscilla word nie net op gelyke voet met haar man Akwila gereken nie, maar word meer kere eerste genoem waar hulle as egpaar vermeld word.
   • Paulus erken ook eksplisiet die onderrig wat Timoteus se ouma en ma aan hom as kind gegee het (2 Tim. 1:5; 3:14-15).
   • In sy vorige brief aan Korinte het Paulus baie duidelik geleer dat vroue saam met die mans mag bid en profeteer – die Woord uitlê – in die gemeente (1 Kor. 11:5). Hy sal ná hierdie brief aan Timoteus ‘n brief skryf aan Titus in Kreta met die spesifieke opdrag dat vroue (ten minste) ander vroue kan onderrig (Tit. 2:3-5).

   Die “swyg”-verbod kan dus in hierdie teks nie ‘n verbod op bid, profeteer of lering wees nie, maar eerder ‘n verbod op onordelike gepratery in die gemeente – soos in 1 Korintiërs 11 – óf ‘n verbod op ‘n vals lering oor die voorrang van die vrou bo die man.

   As ‘n mens laasgenoemde interpretasie aanvaar, is die uitsprake oor Adam en Eva dan moontlik gemik teen die vals lering van die moeder-god kultus wat Eva die oermens gemaak het waaruit die menslike geslag uitgespruit het.

   Die uitsprake oor geboorte aan die einde van die gedeelte was weer moontlik gemik op ’n ander valse lering dat vroue in die Christelike geloofsgemeenskap vrygestel was van die rol as moeders in die huwelik (vgl. 1 Kor. 7 waar sommige hulle van seks onthou het selfs in die huwelik).

   Paulus moedig daarenteen vroue aan om nie te huiwer om in die huwelik moederskap as ‘n Godgegewe rol te aanvaar nie, terwyl hulle soos elke ander gelowige geestelik groei in geloof, liefde, heiligmaking en selfbeheersing.

   Reply

Leave a comment

Onlangse kommentaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die woord wegraping kom nie in die Bybel voor nie. Dit is ‘n afleiding wat gemaak word op grond van die beskrywing van Jesus se hemelvaart en ons ontmoeting met Hom in 1 Tessalonisense 4.

 • Avatar

  Past C Tities

  |

  Pastoor ek soek graag Meer inligting oor rampe veral geestelik

  Dankie vir u wonderlik ervaring wat u met andere deel

 • Avatar

  Milana Van Rooyen

  |

  Goeie dag

  Waar in bybel staan die woord wegraping …
  Skrif asb
  Dankie
  Millanie

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Marietjie. Die gedeelte wys dat ‘n mens ‘n oppervlakkig verhouding met Jesus kan hê, wat dinge soos profetiese aktiwiteit insluit (kyk na Mrk 9:38; Hand 19:13 waar spesiek na duiweluitdrywery verwys word wat deur ander groepe gedoen is). Maar, waar jy nie gehoorsaam is aan Jesus en die wet verbreek – soos Hy hier uitspel – beteken jou verhouding niks nie. Die 1933 / 53 vertaling het in vers 23: “julle wat die ongeregtigheid werk!”. maar die 1983-vertaling het heel korrek “julle wat die wet van God oortree.” Die 2020-vertaling vertaal ook so: “julle wat wetteloosheid bedryf!” Dissipelskap behels dus dat jy God in elke detail van sy Woord gehoorsaam, nie maar net duiwels uitdryf nie.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie Kobus! Eenvoudige rede. In die gemeente het ek by Genesis begin, maar eers my bydraes op die web begin plaas toe ek by die twee Samuel boeke gekom het. Ek het toe aan die einde weer teruggegaan na Genesis en dit deurgewerk op die web tot by Rigters. Maar, ek het ook ‘n bietjie rondgespring bv met die vyf Psalmboeke, en dit afgewissel met ander Bybelboeke.

 • Avatar

  Abram Pretorius

  |

  Kan Dominee my asseblief help met die volgende vrae en wat die skrif daaroor sê

  1.Wat is liefde
  2.Wat is romanse
  3.Wat is n verhouding tussen twee mense (man en vrou)
  Ek wil graag duidelikheid daaroor kry om dit beter te verstaan

 • Avatar

  Kobus Viljoen

  |

  Goeie dag.
  Eerstens wil ek my dank aan jou uitspreek vir jou unieke metode om die Bybelboeke so te ontleed. As gevold daarvan, het jy my so vasgevang in die Ou Testament dat ek nou ‘n groot liefde daarvoor ontwikkel het. Dit is nou maar net so – Die OT trek my aan en wil ek alles daarvan weet en leer. Ek wil weer die OT se boeke deurwerk maar let op dat jy nie by die pentateug begin het nie maar wel by die Samuel Boeke? Is daar ‘n spesifieke rede daarvoor?

 • Avatar

  Marietjie van Niekerk

  |

  Ds Chris ek het n vraag oor Matt 7: 21 – 23. Ek het Die Bergrede en Matt 7 aan hand van Adrio Konig se boek gedoen. My vraag is, hoe kan iemand in die Naam duiwels uitdryf en wonders doen, maar tog nie in verhouding met Jesus Christus wees nie? Dis asof daar teen strydigheid is – kom sulke games nie van die Heilige Gees nie? Maar ten spyte is daar nie verhouding met die Here nie?