Skip to main content

Tag: Timoteus

2 Timoteus 4:1-22 – Getrou aan jou roeping

Vers 1-5

Paulus beweeg van die toewyding aan en toerusting van die woord na die verkondiging van die woord.  Dit is die een ding van sy bediening waarin Timoteus moet volhard, om te alle tye, en onder alle omstandighede aan die evangelie en aan sy roeping getrou te bly.  Eugene Peterson vertaal vers 1-2 so: “God is looking over your shoulder … He is about to break into the open with his rule, so proclaim the Message with intensity; keep on your watch.”  Inderdaad!

Continue reading

2 Timoteus 3:1-17 – Getrou aan die Woord

3:1-9 – Die laaste dae waarin Timoteus leef

Let op hoe Paulus hier van die laaste dae praat (1 Tim 4), maar dit uitspel in terme van dinge wat in sy eie tyd en dié van Timoteus gebeur.  Timoteus moet hom afskei van sulke mense, wat duidelik maak dat hulle in die laaste dae lewe, soos Lukas alreeds gesê het (Hand 2:16-17).  Om die waarheid te sê, dié tipe dinge is van die tyd van Moses al met ons, soos hy met die voorbeeld van die opstand van Jannes en Jambes verduidelik.  Die intensiteit en algemeenheid daarvan het net toegeneem.

Jannes en Jambres was volgens die Joodse tradisie twee broers, albei towenaars, wat deur die farao ingeroep is om Moses en Aäron, teen te staan (Eks 7:10–12).  Nog ‘n Joodse tradisie verbind hulle ook met die twee amptenare wat met Bileam saamgewerk het (Num 22:22).

Continue reading

2 Timoteus 2:1-26 – Getrou aan Jesus Christus

Die Christelike lewe sentreer om Christus Jesus, nie net in terme van ‘n eie persoonlike verhouding nie, maar ook in terme van ons bediening en publieke betrokkenheid.  Timoteus word dus daaraan herinner dat hy sterk moet wees in die gemeente en gemeenskap deur die genade wat Christus Jesus aan hom verleen (2:1 – vgl Ef 6:10).

Daaruit vloei die opdragte wat Paulus aan hom gee voort, waarvan die eerste (2:2), die aanstel van betroubare leraars – nie net vir hom kan bystaan nie, maar ook kan sorg dat die waarheid van die evangelie nie in gedrang kom nie.  Die gemeente is immers die draers van die waarheid.

Let op hoe Paulus vir Timoteus motiveer in sy bediening met twee leidende metafore.

Continue reading

Onlangse kommentaar