Skip to main content

2 Konings 8:16-24; 2 Kronieke 21

Jehoram volg die verkeerde voorbeelde en word gruwelik gestraf

Die fokus verskuif terug na die Suidryk, Juda, met die verhaal van Jehoram (848-841 vC) wat sy pa, Josafat, opgevolg het as koning en weens die familiebande wat hom met die Noordryk verbind het, die “pad van die konings van Israel” volg (2 Konings 8:16-24), soos almal van die huis van Agab dit gedoen het. 2 Kronieke 21 draai nie doekies om oor watter slegte invloed hy in Juda gehad het nie en nie net word hy deur Elia in ‘n brief (sy enigste skriftelike nalatenskap) berispe nie (hulle termyne het oorvleuel – vgl 2 Kon 1), maar sterf hy aan ‘n ongeneeslike siekte. Maar, die Here bly verbind aan Juda ten spyte van hulle afvalligheid, en besluit om hulle ‘n kans te gee, en hulle nie te vernietig nie.

Continue reading

2 Konings 8:1-15

Elisa se invloed brei uit na die Arameërs

Die Sunnemitiese vrou van vroeër is deur Elisa gehelp om met die sewe jaar lange droogte in Israel in die gebied van die Filistyne te oorleef. Met haar terugkeer, help Gehasi interessant genoeg haar om haar grond weer terug te kry. Elisa se invloed het verder uitgebrei na die Arameërs toe en op versoek profeteer Elisa met sy besoek aan Ben-Hadad se hoofstad, Damaskus, dat Ben-Hadad aan sy siekte sal sterf. Gasael, een van Ben-Hadad se manne, sou in sy plek koning word.

Continue reading

2 Konings 6:24-7:20

Die Here is goed vir dié wat op Hom bly hoop

Die tweede oorlog waarin Ben-Hadad (moontlik Ben-Hadad II – vgl 1 Kon 15:8 vir Ben-Hadad I; 1 Kon 20:1 vir dieselfde koning as hier in die tyd van Agab en 2 Kon 13:3 vir Ben-Hadad III) Samaria beleër het, was heel moontlik geruime tyd na die vorige een (vgl 2 Kon 6:23 – “Die bendes van die Arameërs het toe nie weer in die land Israel gekom nie”), wat hierdie keer ook met ’n droogte saamgeval het. Dit lei tot ‘n ontsettende hongersnood waarin sommige hulle op gruwelike wyse tot kannibalisme wend. Dit laat die koning (waarskynlik Joram, hoewel hy nie genoem word nie) teen Elisa draai, maar die Here gee op wonderbaarlike wyse uitkoms deur die verwarring wat hy onder die Arameërs saai.

Continue reading

Onlangse kommentaar