Die wederkoms en die wegraping

Ek het ‘n navraag gekry oor die wederkoms en die wegraping. Hier is ‘n paar gedagtes daaroor.

Jesus praat van een wederkoms aan die einde van die tyd (Markus 13:1-23 – Rampe en Vervolginge en die groot Verdrukking; Markus 13:24-37 – Die koms van die Seun van die mens; Matteus 24:3-51 – Jesus motiveer sy dissipels tot waaksaamheid en gereedheid, betroubaarheid en verstandigheid; Matteus 25 – Jesus spoor sy dissipels aan tot waaksaamheid, getrouheid en barmhartigheid; Lukas 21:1-38 – Volhard in waaksaamheid en gebed).

Sy uitverkorenes moet die groot Verdrukking deurstaan, en Hy belowe dat Hy hulle sal beskerm in daardie tyd (Matt 24:22). Hy roep ons op om waaksaam te wees en altyddeur te bid dat ons die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die Seun van die mens te verskyn (Luk 21:36).

Paulus stem uiteraard hiermee saam en skryf oor een wederkoms reg deur al sy briewe. Aan die einde van die tyd verskyn die Here Jesus en ons saam met Hom (Kol 3:4). By dié wederkoms verskyn ons voor Hom (1 Tes 2:19). Sommige bly lewe tot daardie wederkoms (1 Tes 4:15). Ander staan uit die dood uit op daarvoor. Ons almal word herenig met Hom (2 Tes 2:1). Hierdie wederkoms kom soos ‘n dief in die nag (1 Tes 5:1).

Petrus doen dieselfde (1 Pet 1:7, 13) en voeg by dat dit ‘n tyd van groot vreugde sal wees (1 Pet 4:13). Hy verwys ook na die berg van verheerliking wat ‘n voorsmakie was van wat in die wederkoms vir ons wag (2 Pet 1:16). Daarop moet ons met geduld daarop wag (2 Pet 3:4).

Johannes verwys ook na een wederkoms in sy eerste brief (1 Joh 2:28), en brei meer uit oor wat in daardie tyd sal gebeur. Lees veral my bydrae oor Openbaring 20 daaroor.

Ek brei in my bydrae uit oor verskillende idees oor die wegraping. Ek kies vir ‘n wegraping wat met die wederkoms saamhang, want dit is na my mening wat in 1 Tessalonissense 4 staan.

Tong in die kies, as ek egter verkeerd is, sal ek in elk geval saamgaan, want dít is wat die Here Jesus in sy Woord aan my en ander gelowiges beloof.

wederkoms, Wegraping


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Comments (13)

  • Hi, kleinnig! Ek het nog nie absolute duidelikheid daaroor nie, al maak die premillennialisme vir my meer sin, veral omdat die Satan se loslating ná hierdie tyd dan meer logies is. Gelukkig weet die Here darem! En dit is eintlik al genoeg.

   • Hi Chris. Hoop jy kan my nog onthou uit Stellenbosch se dae. Ek het sopas bietjie gelees oor wat jy van die wegraping se. Ek sien dit is al 2 jaar terug gewees en kom ek dalk nou soos mostert na die maal. Dankie vir jou siening wat jy so mooi uiteengesit het. Ek stem absoluut saam. Ek wil egter reageer op jou nig Annalina se vraag oor die duisendjarige vrederyk waaroor jy op daar die stadium blykbaar nog nie n duidelike verklaring gehad het nie. Het ook al baie daaroor gewonder en wel n antwoord in my eie gemoed gekry. Luister na my, dink daaroor en laat weet of dit wat ek se sin maak: Ek verstaan dit as die tydperk na Jesus se opstanding tot en met sy wederkoms, maw die tyd waarin ons ook nou leef. Hoekom? Jesus is tog nou ons Koning en ons is burgers van sy koninkryk. As gelowiges het ons tog nou die VREDE van God in ons lewens. Niks kan dit van ons wegneem nie of iets daaraan verlander nie. Al leef ons in n bose en deurmekaar wereld, het ons hierdie VREDE van God in ons harte en dit is vir gelowiges n realiteit. Die duisendjarige vrederyk, lyk vir my is dus die tydperk van die Kerk hier op aarde waar die gelowiges die VREDE van God in hulle lewens het. Maak gerus kontak met my en deel jou mening oor dit wat ek hier uiteen gesit het. My nr is 0837768378. Vrede vir jou. Robert Geyser

    • Hi Robert – moet sê my geheue het my eers ‘n bietjie in die steek gelaat. Moes eers jou foto opsoek! Ek het onlangs my navorsing daaroor opgevolg en in ‘n Pinksterreeks onder andere daaroor gepreek. Jy kan dit hier aflaai as jy in die hele boek belangstel. Hier is my uittreksel oor die 1 000 jaar van vrede. Die orde waarin die verloop van die dinge beskryf word, is die hart van my argument uiteindelik:

     Die vasketting van Satan en die duisendjarige vrederyk – Openbaring 20:1-6

     Hoofstuk 20 beslaan ook drie dele, soos die vorige een:
     • Die vasketting van Satan en die duisendjarige vrederyk – vers 1-6.
     • Die finale oorwinning oor die Satan – vers 7-10.
     • Die finale “wit-troon” oordeel en die boek van die lewe – vers 11-15.

     Die oorlog van die Lam met die leërs van die hemel teen die antichris en die valse profeet en hulle aanhangers word opgevolg deur die binding van die draak in die bodemlose put (Openb. 9:1-6; 11:7) met ‘n groot ketting. Die draak word hier as die slang van die oertyd beskryf, die duiwel en die Satan wat deur ‘n engel vir ‘n duisend jaar vasgebind en verseël word, sodat hy nie verder die nasies sou mislei nie.

     Met die onheilige drie, die antichris, die valse profeet en die Satan uit die weg geruim, breek die tyd vir die mense van Christus aan om te oordeel en vir die martelare om saam met Christus te regeer.

     Let op dat dit lyk asof daar twee groepe genoem word in vers 4. Daar is mense wat op trone gaan sit om te oordeel. En daar is die siele van dié wat onthoof is vanweë hulle getuienis van Jesus en die woord van God en saam met Hom regeer. Hulle word verder geïdentifiseer as diegene wat nie neergeval het om die dier en sy beeld te aanbid nie. Hulle het ook nie die merk op hulle voorkop en op die hand ontvang nie.

     Hierdie mense en martelare het deel aan ‘n eerste opstanding uit die dood vóór die res van die dooies lewendig sal word. Hulle regeringstyd beslaan ‘n 1 000 jaar saam met Christus vanuit die hemel en sluit ‘n oordeel in.

     Johannes noem hulle gelukkig en heilig. Die tweede dood sal oor hulle geen mag hê nie. Hulle regeer as ‘n koninklike priesterdom van God en van Christus (vgl 1 Pet 2:9; Dan 7:9).

     Die vraag wat geleerdes deur die eeue baie besig gehou het, is of dié 1 000 jaar tydperk vóór die Here Jesus se wederkoms aanbreek en of dit ná sy wederkoms aanbreek. Daar is basies drie sienings wat almal met die term millennialisme (Latyn) of chiliasme (Grieks) weergegee word. Albei terme word met die 1 000 jarige tydperk verbind – mille (duisend) en annus (jaar) in die Latynse weergawe en chilioi (duisend) in die Griekse weergawe daarvan.

     Postmillennialisme
     Die postmillennialisme dink dat Christus tans besig is om die 1 000 jaar van vrede te vestig en dat die wederkoms ná hierdie tydperk sal aanbreek, terwyl die Satan se beweegruimte tans beperk is deur die kruisgebeure op Golgota. Christus is dus tans besig om sy koninkryk te vestig, onder andere deur die kerk, totdat die hele wêreld vol is van die evangelie. Aan die einde van die tyd, word die (tans vasgebinde) Satan losgelaat vir die finale oorwinning en oordeel wat met Christus se wederkoms plaasvind. Ons leef dus tans in die 1 000 jaar van vrede. Dit is breedweg die siening van die Lutherane (Aune).

     Amillennialisme
     Die amillennialisme dink ook dat ons reeds in die 1 000 jaar van vrede leef, maar sien dit as ’n simboliese tydperk vir die kerk wat dus eintlik tegelykertyd met die oorlog teen die bose plaasvind. Dit is ingelui met die Here Jesus se kruisdood en opstanding wat die Satan gebind het, maar waarin hy tans nog beperkte beweegruimte het. Met Christus se wederkoms vind die finale oorwinning oor die Satan plaas sowel as die oordeel. Daar is eintlik min verskil tussen die vorige standpunt en dié een. Dit is die siening van die kerkvaders Clement, Origines en Augustinus sowel as die hoofstroom Katolieke en Gereformeerde teoloë (Aune).

     Premillennialisme
     Die premillennialisme (en chiliasme) dink dat die 1 000 jaar van vrede ná die wederkoms van Christus sal aanbreek waarna die gelowiges met Christus op aarde sal regeer. Dit word op twee hoof maniere verder geïnterpreteer. Een groep werk met die idee van bedelings (dispensasies) waarin die wegraping van gelowiges (óf in óf tydens die groot verdrukking) ’n rol speel, sowel as die Joodse volk se inkeer ná die wederkoms en die vestiging van die 1 000 jaar van vrede. Die ander groep werk ook met die idee van bedelings, maar beskou die wegraping as iets wat ná die groot verdrukking gebeur, waarna die 1 000 jaar van vrede aanbreek, maar waarin Israel nie noodwendig ’n spesiale rol het nie. ’n Hele paar ou kerkvaders het variasies van dié siening ondersteun. Du Rand (A-Z) noem onder andere Serintus, Papias, Justinus die Martelaar, Irenaeus en Tertullianus. Ons leef dus tans voor die 1 000 jaar van vrede.

     Al drie hierdie rigtings van interpretasie het groot aanhangers deur die eeue gehad. Vyf belangrike feite in die teks moet in enige standpunt hieroor verreken word:
     • Die dier uit die see (antichris) en die dier uit die aarde (vals profeet) is op dié stadium al uit die weggeruim en in die vuurpoel gegooi deur die Regter-Generaal, die Here Jesus Christus, op die wit perd saam met die leërs van die hemel (Openb. 19). Die beskrywing wat hierna gegee word in hoofstuk 20 van die uiteindelike lot van die derde lid van die bose driemanskap, die draak (Satan), vorm hiermee ’n eenheid.
     • Die een groep gelowiges wat in die 1 000 jarige vrederyk saam met Christus regeer, word as onthoofdes beskryf, d.w.s. dit is martelare wat reeds doodgemaak is vir hulle getrouheid aan die Here. Sommige interpreteer die onthoofding geestelik, maar die onthoofding dui vir my eerder op ’n beskrywing van omvattende martelaarskap in die navolging van die Here Jesus Christus wat die dood insluit. Dit beteken vir my dat hierdie vrederyk nie eintlik iets kan wees waaraan die gelowiges wat nog op aarde is, deel kan hê nie. Vergelyk daarvoor ook die beskrywing van die gelowiges op aarde (144 000 in Openb. 7:1-8) en dié in die hemel wat uit die groot verdrukking kom (groot menigte in Openb. 7:9-17 sowel as die 144 000 in die hemel, soos Openb. 14 dit beskryf). Die 1 000 jaar van vrede is iets waaraan die tweede groep deel het, soos dit in Openb. 20 beskryf word, nie die eerste groep nie.
     • Die siele van die martelaar-gelowiges beleef ’n opstanding en regeer ’n duisend jaar lank saam met Christus, terwyl die ander dooies nie lewend word voordat die duisend jaar verstryk het nie.
     • Die wederkoms van Christus is nou al op verskillende wyses in die boek aangedui. Die sesde seël het dit met kosmiese tekens beskryf wat die ou hemel laat verdwyn het soos ‘n boekrol wat opgerol word en almal op die aarde wat hulle van die Lam se verskyning en sy toorn probeer verberg het (Openb. 6:12-17). Die sewende trompet het die Christus se ewige koningsheerskappy besing wat die oordeel oor die dooies ingelui het (Openb. 11:15-19). Ook die lied van die 144 000 op Sionsberg het die uur van God se oordeel ingelui. Alles wat bestaan het voor God en die Lam neergekniel, en die oes van die aarde is ingesamel – die koringare vir die hemel, die druiwetrosse vir God se toorn (Openb. 14-15). Hier word die wederkoms beskryf met die gereedmaak vir die bruilof van die Lam (Openb. 19:1-6) en die Ruiter op die wit perd wat verskyn as Regter en Generaal vir die finale oordeel (Openb. 19:11-21). Die duisend jaar kom hierna.
     • Wat dus duidelik is, is dat die nasies steeds op die aarde is en in hierdie tyd minder vatbaar vir die misleiding van die duiwel, net om ná hierdie duisend jaar weer deur die Satan opgekommandeer te word in ‘n finale oorlog teen die Lam. Dit kan eintlik glad nie as vóór die wederkoms gereken word (soos in die postmillennialisme) nie. Dit moet daarná wees.

     Hierdie gedeelte se uitleg is ‘n uitdaging, waarskynlik die moeilikste in die hele Openbaring. Maar, die 1 000 jaar tydperk – onthou dit is ‘n simboliese getalm maar steeds ‘n beskrywing van ‘n werklikheid – lyk dus na iets wat ná die wederkoms geplaas moet word.

     As ‘n mens dit só interpreteer, is die voordeel dat dit dan ook goed met Daniël 7 se beskrywing van die heerskappy van die heiliges en veral Daniël 12 se beskrywing van die opstanding van die dooies tot die ewige lewe sowel as tot die ewige skande gekoördineer kan word.

     Die uitleg van die teks van Openbaring self moet dus uiteindelik geëer word. Daar is ‘n eerste opstanding en ‘n tydperk van heerskappy oor die nasies wat saam met Christus is, maar vóór die finale oordeel en vestiging van die nuwe hemel en nuwe aarde. Dit kan moeilik met die tyd waarin ons leef, verbind word. Dit lê dus waarskynlik nog in die toekoms.

 • Hi Chris, ek het n onderrig sessie gekyk deur David Pawson(hy het unlocking the Bible gedoen) Hy het die onderdrukking as Big Trouble beskyf. Daar is volgens die Bybel n 7jaar verdrukking, waar ons as Wedergebore Kinders van God deel gaan he in die eerste 3 en n half jaar, waarna ons dan gaan weggeraap word. die volgende 3 en n half jaar verander die anti christ sy kleure en n baie swaar tyd wat voorle vir mense wat agterbly. Hulle sal nog n kans kry om Jesus aan te neem, maar sal baie swaar wees. Sal asb jou kommentaar graag wil he.
  Baie dankie
  Andre

  • Hi André. Ek het baie respek vir David, en het al dele van sy Unlocking the Bible gelees, maar stem nie saam met die wegraping in die middel van die verdrukking nie. Die uitleg en die teks stem nie na my mening ooreen nie.

  • Andre, Jy kry die 7 jaar verdrukking uit die laaste week van Daniel se 70 weke. In die middel van daardie week 3.5 jaar verwys na die kruisiging van Jesus en die 70ste week het gevolg op die 69ste week. daar is geen gaping daar nie. Jesus het self die uitleg gegee in Matt 13 oor die goeie saad en die onkruid, Jesus verwys glad nie na die sogenaamde wegraping nie.
   Die wegraap teorie het eers in Darwin se tyd na 1820 veral in die charismatiese kerke posgevat. Daar was geen leerstelling daaroor voor 1820 nie. Die antichris van die Bybel is die pous – sien Op 17. Weereens lê Johannes dit self uit. Wees vertroos en bemoedig mekaar met die wederkoms – so het Paulus vir die Thessalonisense gesê. As die wederkoms jou nie bemoedig nie is daar fout – of jy is nie gered nie of dis die fabels waarvan daar in Timotheus melding gemaak word. Groete. Willem.

 • Baie dankie vir die terugvoer oor die wegraping. Ek glo dit ook so. Ek het nie meer die Openbaring 20 nie. Moontlik om dit vir my te stuur?

  • Die woord wegraping kom nie in die Bybel voor nie. Dit is ‘n afleiding wat gemaak word op grond van die beskrywing van Jesus se hemelvaart en ons ontmoeting met Hom in 1 Tessalonisense 4.

 • Die Woord v God sê dat die 1000 Jarige vrederyk bestaan uit mense wat uit die groot verdrukking kom wat nie die die en sy beeld aanbid hetnie….
  Hulle sal saam Christus regeer in daai 1000 jaar

 • Jesus het geskape in 6 dae en die sewende dag gerus. Daaruit kan ons sien hoe God se kalender saamgestel word. As ons let op 1 dag is soos n 1000 jaar gee dit ons n idee dat die aarde se bestaan 6000 jaar kan wees met n 1000 jaar rus. Daardie 6000 jaar is amper verstreke.

  Die Satan wat geboei gaan word sal vir 1000jaar niks hê om te verlei as Jesus se kinders na sy wederkoms saam met Hom in die hemel is en die res wat Jesus verwerp het dood lê op aarde waar die voels hul vlees sal eet volgens die skrif. Die wederkoms het dus plaasgevind wat n groot gebeurtenis gaan wees wat elke oog op aarde gaan sien selfs die wat Hom deurboor het met die spies. Niemand sal dit mis nie aangesien dit sigbaar en hoorbaar sal wees in die hemele. Die dooies in Christus sal opgewek word en die lewendes sal in n oogwink verheerlikte liggame ontvang en so sal ons saam die Here tegemiet gaan in die hemel om saam n 1000jaar saam te spandeer waar ons trane afgevee gaan word en ons kans gaan hê om die boeke na te gaan en te oordeel selfs oor God en engele. Ons sal besef dat God se oordeel regverdig was.

  Na die 1000jaar gaan die stad neerdaal uit die hemel en word satan en sy volgelinge opgewek waar hul hul ou kleure wys en wil weer oorlog maak teen God en die stad. Dis hier waar die vuur uit die hemel hul finaal verslind. God is n verterende vuur en sonde kan nie voor Hom standhou

  Nou nadat alles wat vuil is uitgewis is kan ons aanskou hoe Christus weer skep soos in die begin.

Maak 'n opmerking

 • Chris van Wyk on Inleiding op OpenbaringHou moed Amanda! Lees wat ek geskryf het vir Yvonne oor Psalm 103:5: https://bybelskool.com/psalm-1031-5-loof-die-here-wat-al-jou-siektes-genees/comment-page-1/#comment-29597
 • Chris van Wyk on Psalm 103:1-5 – Loof die Here wat al jou siektes geneesHi Yvonne Vers 5 moet in die konteks van die Psalm uitgelê word. Die eerste vyf verse vorm 'n eenheid: 1 Van Dawid. Loof die Here, o my siel, ja, alles wat in my is, sy heilige Naam! 2 Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie – 3 Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al j…
 • amanda on Inleiding op Openbaringhoe ( op aarde ) gaan God se koninkryk op aarde so gevestig word, dat Hy uiteindelik deur almal as Alleenheerser erken gaan word. Elkeen is so besig om sy eie ding te doen, dat dit byna onmoontlik klink. Dis vir my n moedelose gedagte.
 • Yvonne on Psalm 103:1-5 – Loof die Here wat al jou siektes geneesEk wil graag meer weet oor psalm 103vers 5
 • Chris van Wyk on 1 Samuel 28Hi Elsa, die doderyk is in twee gedeel. Kyk in Lukas 16 vir 'n beskrywing daarvan.
 • Elsa Steyn on 1 Samuel 28Hi Chris 1 Sam 28 vers 19 Saul en Samuel is saam in dieselfde plek, die doderyk. Saul het volhard in die afskakeling van sy verhouding met God, en het nie tot inkeer en berou gekom nie. Hoekom is hulle twee na dieselfde plek? Samuel is dan in die hemel?
 • Chris van Wyk on Genesis 12 – God roep vir Abraham na die land wat Hy vir hom sal aanwysEk het al heelwat hieroor geskrywe op bybelskool.com. Jy kan in die soekenjin verder kyk. Hier is die skakel na wat die belydenisskrifte daaroor sê wat 'n goeie vertrekpunt is: https://bybelskool.com/wat-is-die-drie-eenheid-die-getuienis-van-die-belydenisskrifte/?highlight=drie-eenheid
 • Petrus on Genesis 12 – God roep vir Abraham na die land wat Hy vir hom sal aanwysBeste Chris "Ons" Gen 1: 26 -"Toe het God gese: Kom Ons maak...." Gen 11: 7 - "Kom laat Ons afgaan..." Ons praat v/d die Drie-eenhied en Jesus as God. Verstaanbaar. Wanner God na "Ons" verwys, is dit nie dat Jesus Sy Seun Die Woord is soos Johannes dit ook noem en Jesus fisies die Seun van God is so…
 • Chris van Wyk on AmosDankie Katrien, dit is my voorreg. Chris.
 • Katrien on AmosSo maklik verval ons ook in dieselfde gemaksone van ouds! Ons moet waak teen selfgenoegsaamheid in ons verhouding met God. Met die Heilige Gees binne my is daar nie wegkom kans vir God se kinders wat lou en koud word, in hul verhouding nie. Ek wil bid Heer bewaar my van gemaksugtigheid in my verhoud…
 • Chris van Wyk on Openbaring 13 – God gee insig in die Bose se planne sodat gelowiges kan volhard in geloofHi Petrus, 'n mens kan die 666 simbolies verbind aan enige godsdiens wat Christene vervolg, ook dié tye en plekke deur die eeue waar Christene vervolg is in die naam van Islam. My gedagtes oor die 666 is soos volg: Die dier uit die aarde – die vals profeet (Openb 16:13 word die dier só genoem) – opp…
 • Chris van Wyk on 1 Samuel 17Dankie Sarie, dit is 'n tikfout. Dit is vers 9 van 1 Samuel 21.
 • Sarie Cronje on 1 Samuel 171 Sam 21 het net 15 verse - Filistyn se wapens het hy in sy eie tent neergesit wat later in sy verhaal weer ‘n rol sou speel (1 Sam 21:19).
 • Petrus on Openbaring 13 – God gee insig in die Bose se planne sodat gelowiges kan volhard in geloofGoeie Dag Chris Ivm die nommer 666. Ek het 'n interessante video gesien oor iemand wat selfs 'n boek daaroor geskryf het en die nommer met Mohammad/Allah verbind. Denkend aan die Openbaring 13 skrywe waar die wat nie die merk dra nie van ekonomiese welvaart afgesny word kilnk dit vir my reg. Soos jy…
 • Chris van Wyk on Lukas 10:38-42 – Kies om na Jesus te luister, want dit sal nie van jou af weggeneem word nieMy voorreg, Reinette.
%d bloggers like this: