Skip to main content

Vraag 1: Wat is God?

1. Hoe dink jy oor God? Watter eienskappe van Hom beteken vir jou die meeste?

2. Lees my antwoord en oordink dit.

Theta – Griekse letter-simbool vir God

God is groot en genadig, goed en getrou. God sorg vir alles en almal, vol liefde en trou. God is oneindig, onbegryplik en onveranderlik in wese en volmaaktheid, alwetend en almagtig, volkome wys en regverdig, barmhartig en heilig, die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Hy alleen moet aanbid, gehoorsaam en gedien word. Niks gebeur behalwe deur Hom en volgens sy wil nie.

3. Hoe verander hierdie beskrywing van God jou gedagtes. Hoe laat dit jou voel?

4. Lees die verhaal van Elia en die weduwee van Sarfat in 1 Konings 17. Wat tref jou?

5. Lees my opsomming van die boodskap en oordink dit.

God is groot en almagtig. Hy het ’n groot droogte oor Israel gebring weens hulle sonde. God is genadig en getrou. Hy het vir Elia gesorg met water. Die kraaie het elke oggend en aand brood en vleis vir hom gebring. Toe die droogte te erg raak, het God ’n wonderwerk gedoen. Hy het gesorg dat die weduwee van Sarfat se meel en olie nie opraak nie. God het haar seuntjie wat gesterf het weer laat lewe om sy goedheid te wys. Hy het dit ook weer laat reën toe Israel tot inkeer gekom het. God is vol liefde en trou.

6. Watter verwagtings skep die verhaal by jou? Bring jou behoeftes in gebed voor God.

Wat is God? – Psalm 92:2-6,9

Dit is goed om die Here te dank, om u Naam te loof, Allerhoogste; om soggens u goedheid aan te kondig, en in die aand u getrouheid, met snaarinstrumente, met die harp en die begeleiding met die lier. U groot dade maak my bly, Here! Ek juig oor u handewerk. Hoe groot is u werke, Here! Hoe diep is u gedagtes! U is hoog verhewe. U, Here, bestaan vir ewig. (NLV)

1. Onderstreep die beskrywings van God se wese. Watter troos is daarin vir jou?

2. Onderstreep die reaksies op God. Gebruik die reaksies om met God in jou eie woorde te praat – dank, loof, aankondig, blymaak en juig.

3. Lees die verse later vandag weer om jou aan die rykdom van God se wese te herinner. Jy kan dit memoriseer as ‘n gereelde oggend- of aandgebed.

4. Jy kan later vanaand die hele Psalm 92 lees sowel as my bydrae daaroor: Psalm 92 – Groots is alles wat U doen, Here

Wat is God? – Psalm 86:8-12,15

Daar is nie ’n god soos U nie, Here. Niemand kan u werke naboots nie. Al die nasies wat U gemaak het, sal kom en voor U neerbuig, Here; hulle sal u Naam verheerlik. Want U is groot en doen wonderdade. U alleen is God. Leer my u weë, Here, sodat ek in u waarheid kan wandel. Met my hele hart sal ek U prys, Here, my God. U, Here, is barmhartig en genadig, U is stadig om kwaad te word, vol liefde en trou. (NLV)

1. Onderstreep die beskrywings van God se werke. Watter troos is daarin vir jou?

2. Hoekom is dit nodig dat God ons sy weë leer? Wat leer die Here jou tans?

3. Lees die verse later vandag om jou aan die omvattendheid van God se werke te herinner. Jy kan dit memoriseer as ‘n gereelde gebed vir jouself en die wêreld.

4. Jy kan later vanaand die hele Psalm 86 lees sowel as my bydrae daaroor: Psalm 86 – Gee my ’n teken van u goedheid.

Onlangse kommentaar