Skip to main content

Sagaria 5:1-6:15 – Sagaria se visie op God wat herstel na binne bring

prayer-shawlHierdie twee hoofstukke bevat die laaste drie gesigte van Sagaria oor die herstel wat God in die geloofsgemeenskap sal bring sowel as ‘n opdrag aan Sagaria om die twee leiers te bemoedig wat die proses sal begelei (6:9-15).

  • Die vlieënde boekrol stel God se optrede teen wetteloosheid, onreg en oneerlikheid, voor (5:1-4).
  • Die graanmandjie se verbanning na Babel stel God se optrede teen goddeloosheid voor (5:5-11).
  • Die strydwaens stel God se beheer oor die wêreld voor as bemoediging vir die volk om met die herstelwerk aan die tempel voort te gaan (6:1-8). Hy sal vrede oral en vir almal bring.

5:1-4 – God belowe dat wetteloosheid uitgewis sal word

Die sesde visioen is van ‘n vlieënde boekrol wat besonder groot is en die vervloeking van wetteloosheid – diefstal en oneerlikheid – wat tot dusver ongestraf gegaan het, voorstel, d.w.s. gevare wat die volk van binne af bedreig. Die Here keer dié situasie om deur hulle in eie munt terug te betaal en onreg en oneerlikheid op dié manier uit te wis. Hy bring die situasie in die land weer onder beheer en herstel die gemeenskap om in harmonie met mekaar te kan lewe.

5:5-11 – God belowe dat goddeloosheid verban sal word

Die sewende visioen is van ‘n vlieënde graanmandjie met ‘n vrou daarin wat die goddeloosheid en sonde van die hele wêreld voorstel. Dié graanmandjie word deur twee ander vroue na Sinar, die vorige naam van Babel (Gen 11), geneem. Goddeloosheid word dus ironies genoeg na Babel verban (vgl. Openb. 18 waar Babel met goddeloosheid vereenselwig word), nie die mense nie! Dit dui op God se mag oor die sonde en sy hantering daarvan in die lewe van dié wat aan Hom behoort. Hy maak sy mense rein en bring hulle in die regte verhouding met Homself.

6:1-8 – Die Here bemoedig die leiers om voort te gaan met die herstelwerk

Die agste en laaste gesig is van vier strydwaens met verskillende kleure perde (bruin, swart, wit, skimmel). Vgl. Openb. 6 wat verwant is hieraan, maar ‘n eie interpretasie gee: Openbaring 6 – God se oordeel ontvou met ses seëls. Dié strydwaens trek vanaf God se plek (twee berge van koper wat ‘n voorstelling is van die plek vanwaar die son opgekom het en op God se woonplek dui) in die vier windrigtings. Aan die een kant bevestig God daarmee sy beheer oor die wêreld, maar aan die ander kant ook sy belofte dat hy die goddelose Babel sal uitwis deur die werk van sy Gees.

Dit is ‘n bemoediging vir die volk om met die herstelwerk aan die tempel voort te gaan. God sal vrede skep oor die hele aarde en vir almal. Dit is ook ‘n bemoediging vir alle gelowiges van alle tye dat God uiteindelik die goddeloosheid tot ‘n einde sal bring en sy koninkryk sal vestig vir ewig.

6:9-15 – Sagaria bemoedig die leiers om die werk voort te sit

Die Here gee die opdrag aan Sagaria om ‘n kroon vir Jesua te maak van die geskenke uit Babel wat drie ballinge gebring het. Vgl. die beskrywing van die proses in Esra 1 – God beweeg Kores en die volk om na Juda terug te keer (vgl. ook Eks. 6 waar dieselfde gebeur het). Die drie ballinge se vrygewigheid word daarmee deur die Here op prys gestel: Geldai, Tobija en Jedaja. Josia word in een asem met hulle vereer, wat waarskynlik beteken dat hy ook bygedra het.

Jesua kry daarmee die gesag om vir Serubbael te bemoedig om die werk aan die tempel te voltooi. Hulle is die uitverkore span wat die werk van die Here moet begelei. Let op dat Serubbabel “Loot” genoem word, waarmee hy eintlik as ‘n Messias beskryf word, soortgelyk as in die vierde visioen in hfst. 3, die een wat in hulle tyd uitkoms sal bring.

Dit moes ongelooflik inspirerend gewees het, al was die verantwoordelikheid daarvan ook baie groot. Die belofte was ook dat ander mense sal bykom om met dié werk te help, omdat die leiers en die werk waarmee hulle besig is, hulle daartoe sal inspireer. As hulle net gehoorsaam sal bly, natuurlik.

Boodskap

Dit is opmerklik hoe die laaste drie gesigte telkens ‘n betekenis vir die tyd van Sagaria het, sowel as ‘n betekenis vir latere geslagte. Aan die een kant belowe die Here dat wetteloosheid en goddeloosheid aangespreek sal word, en dat Hy Babel sal straf vir hulle goddeloosheid. Dit gee moed vir die volk om die werk aan die tempel te voltooi en hulleself aan die Here en mekaar te verbind.

Die kroon van gesag wat aan Jesua gegee word – dit is waarskynlik waarom Jesua in die vierde visioen nie vanuit die staanspoor ‘n tulband gekry het nie, hy sou ‘n werklike kroon kry – sowel as die spanwerk wat die Here beveel tussen hom en Serubbabel tref ‘n mens. Die Here gee nie net alles wat nodig is vir die werk wat Hy beveel nie, maar Hy gee ook mense wat die pad saam kan loop!

Aan die ander kant is dit duidelik dat die visioene se boodskap gemik is op ‘n totale en finale uitwissing van wetteloosheid en goddeloosheid. Dit is immers die wêreld se sonde wat in daardie graanmandjie aangetref word en uiteindelik uitgewis word deur dit na Babel te verban en dan Babel uit te wis. Daarop kan ons as gelowiges hoop as ons die wetteloosheid en goddeloosheid wat so gedy in ons eie land en in die wêreld gade slaan.

Ons kan mekaar bemoedig dat God se koninkryk uiteindelik gevestig sal word. Ons kan met mekaar saamwerk om dié werk wat die Here vir ons het – dié tempel wat ook soos ‘n berg voor ons lê, by wyse van spreke – te voltooi. Die Here sal ons die oorwinning laat behaal.

Sagaria


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Comments

Maak 'n opmerking