Tag: Nehemia

Nehemia 13 – Nehemia stel nog hervormings in met sy tweede termyn

Ons lees vandag twee gedeeltes.  Die eerste drie verse het met die laaste hervorming te make toe die muur van Jerusalem ingewy is.  Die res van die hoofstuk het te make met die tweede termyn van Nehemia waartydens hy opgetree het teen Tobija en weereens hervormings ingestel het ten opsigte van die Leviete, die Sabbat en godsdienstig-gemengde huwelike.  Ná elkeen van die hervormings is ook ’n gebed van Nehemia opgeteken.

Continue reading

Nehemia 11-12 – Die gemeenskapslewe in Jerusalem word herstel en die muur feestelik ingewy

Ons lees vandag weer 2 hoofstukke.

  • In hoofstuk 11 word ’n lys van inwoners gegee wat in Jerusalem kom woon het asook in die nedersettings buite Jerusalem.
  • In hoofstuk 12 word die lys van die priesters en Leviete wat in die tyd van Serubbabel teruggekom het uit Babel opgedateer en die hoofstuk afgesluit met die beskrywing van die inwyding van die voltooide muur van Jerusalem.

Continue reading

Nehemia 10 – Die geloofsgemeenskap verbind hulle aan die Here met ’n skriftelike ooreenkoms en ’n plegtige eed

Ons lees vandag hoofstuk 10 wat oor die tweede fase van die deurslaggewende herverbintenis aktiwiteite van dié dag handel.

Die herverbintenis van die volk sluit die volgende drie hoof sake in:

  • ‘n Skriftelike ooreenkoms van hulle verbondsverbintenis – 9:38-10:27
  • ’n Plegtige eed wat hulle aflê om dié verbintenis na te kom – 10:28-29
  • Sewe verbondsvoorwaardes waaraan hulle hul verbind – 10:30-39

Continue reading

%d bloggers like this: