Skip to main content

Tag: Kronologiese Bybelleesplan

2 Konings 5

Die Here genees Naäman deur ‘n klein dogtertjie se getuienis oor Elisa

Elisa se invloed het oor die nasionale en volksgrense gestrek. Soos dit uiteraard ook waar is van God, want Hy is nie net die Skepper nie, maar die een wat die Geskiedenis beheer. Die genesing van Naäman, bevelvoerder van die Aramese (Siriese) leër, beklemtoon God se genesende krag en die kontras tussen geloof en ongeloof wat alle mense geld.

Continue reading

2 Konings 4

God doen wonders vir gewone mense deur die diens van Elisa

Die fokus skuif weg van die konings van Israel en Juda na die profeet Elisa. Die goue draad wat die vier verhale in 2 Konings 4 tematies aan mekaar verbind, is Elisa se vermoë om vanuit sy afhanklikheid van God wonderwerke te verrig. Hy help ‘n profeet se weduwee in nood, beloon die gasvryheid van die Sunemitiese vrou met die opstanding van haar seun, neutraliseer die gif in die water vir die profetegroep, en voed hulle met ‘n broodvermeerdering soos Jesus.

Continue reading

2 Konings 3

God voorsien in nood en gevaar deur die diens van Elisa

Joram, die seun van Agab, word koning in Samaria in die Noordryk (hy het 12 jaar regeer – 852-841 vC) in hierdie tyd. ‘n Mens moet hom onderskei van sy naamgenoot, Jehoram (Joram is ‘n verkorte spelling van Jehoram), seun van Josafat, wat in Jerusalem in die Suidryk koning word vier jaar later (hy het 8 jaar regeer – 848-841 vC) soos 2 Konings 8 dit vertel. 2 Konings 3 wat ons vandag lees, vertel van die oorwinning oor Moab, soos voorspel deur Elisa, met die vreemde uitkoms dat Mesa, die koning van Moab, sy eersgebore seun offer en Israel terugtrek na ‘n “oordeel” of “afgryse” oor hulle uitbreek.

Continue reading

Onlangse kommentaar