Skip to main content

2 Konings 13

Die Here se genade seëvier oor sy oordeel met Joagas en Joas

Die fokus skuif terug na Joagas/Joahas, seun van Jehu (hy het 17 jaar regeer – 817-800 vC – die eerste drie jaar daarvan saam met sy pa Jehu), en Joas, sy seun (hy het 16 jaar regeer– 800-786 vC), se regerings oor Israel in 2 Konings 13 wat hier saam hanteer word. Die verhaal van Elisa word ook in hierdie hoofstuk afgesluit.

Joas se verhaal gaan eintlik aan tot 2 Konings 14:17, al word sy dood alreeds hier vermeld, omdat hy ook vermeld word as agtergrond vir koning Amasia van Juda se verhaal, soos 2 Konings 14 en 2 Kronieke 25 dit aanbied. Die profeet Jona word ook daar genoem. Ek hanteer dus Jona se verhaal in die bydraes direk daarna.

Continue reading

2 Konings 12; 2 Kronieke 24

Jehoas herstel die tempel, maar val vir vleitaal en verlaat die Here

Jehoas/Joas regeer in Juda vir 40 jaar (835-796 vC). In die eerste gedeelte van sy termyn is hy ‘n goeie koning wat veral uitblink deur die tempel te herstel onder leiding van sy mentor en pleegpa, Jojada. In die laaste deel van sy termyn val hy vir die vleitaal van die leiers van Juda en verlaat nie net die Here nie, maar laat ook sy pleegpa se seun, Sagaria, doodmaak op valse aanklagte toe dié hom aangespreek het oor sy oortreding van God se gebooie. Stank vir dank wil ’n mens uitroep! Hy word daarom self deur sy amptenare om die lewe gebring en sy seun Amasia word na hom koning.

Continue reading

2 Konings 11; 2 Kronieke 22:10-23:21

Atalia word koningin, maar word deur Jehoseba en die priesters getroef

2 Konings 11 en 2 Kronieke 22:10-23:21 hervat die verhaal van Juda met Atalia, dogter van koning Agab, se kortstondige regering (sy het 6 jaar regeer – 840-835 vC), waarna haar kleinseun Jehoas/Joas haar opvolg (hy het 40 jaar regeer – 835-796 vC). Atalia was getroud met Jehoram wat self ‘n kort regering in Juda gehad het (848–41 vC). Haar seun Ahasia het sy pa opgevolg, maar net een jaar regeer (841–40 vC) totdat Jehu oorboord gegaan het en hom ook saam met ‘n aantal ander aanspraakmakers op die Judese troon doodgemaak het. Atalia het toe self op wreedaardige wyse die res van die aanspraakmakers op die Judese troon uitgewis, meeste van hulle haar kleinkinders – hoe kry ‘n mens só iets reg! – en koningin van Juda geword. Gelukkig het een kleinseun, Jehoas, oorleef deur die ingrype van Ahasia se suster, Jehoseba, en haar man, die priester Jojada…

Continue reading

Onlangse kommentaar