Skip to main content

Tag: Kronieke

2 Kronieke 36 – Jerusalem val en die volk word in ballingskap weggevoer

Die Kronis beskryf die laaste 23 jaar – 609-586 v.C. – van die koninkryk van Juda aan die hand van die 4 laaste konings van Juda: Joahas (Sallum), Jojakim (Eljakim), Jojagin en Sedekia (Mattanja).  Hy sluit sy oorsig van die veelbewoë geskiedenis van Juda en Israel af met ’n verwysing na die vervulling van die belofte van die Here dat die volk weer ná die ballingskap sal terugkom na hulle eie land.

Continue reading

2 Kronieke 35 – Josia hou die grootste Paasfees, maar sneuwel in oorlog weens sy koppigheid

Ons lees vandag die laaste twee perspektiewe op die regeringstyd van Josia (albei verhale in Konings word baie korter vertel).  Die een verhaal is baie positief, die ander uiters teleurstellend:
  • Josia stel weer die Paasfees in met een van die grootste feeste ooit – 2 Kron. 35:1-19
  • Josia laat Egipte nie met rus nie en sterwe in die oorlog – 2 Kron. 35:20-26

Continue reading

2 Kronieke 34 – Josia bestry afgodery, herstel die tempel en gehoorsaam die voorskrifte van die wetboek

Josia is gebore toe sy pa Amon nog maar 16 jaar oud was.  Ses jaar later het Amon sy pa, Manasse, opgevolg, maar is twee jaar later op 24 jarige ouderdom oorlede.  Josia word dus koning op die jeugdige ouderdom van 8 jaar.

Continue reading