Skip to main content

Maleagi 2:17-4:6 – God sal reg laat geskied ten spyte van hulle ongeregtigheid

prayer-shawlIn hierdie twee hoofstukke fokus Maleagi op die tweede basiese probleem wat die volk met God het – sy gebrek aan optrede om iets aan die probleem van boosheid en onreg te doen (2:17-3:5). Dié vraag maak die Here skoon “moeg”, omdat dit só ver van die waarheid af is. Hy gaan dit vir hulle wys deur sommer by hulle te begin om die onreg wat hulle doen, uit te roei. Weereens – God het nie verander nie – hulle het! Hy sal reg laat geskied ten spyte van hulle ongeregtigheid.

Die volk se onreg sluit in dat hulle Hom met minagting behandel deur nie al die vereiste offers sowel as die volle tiende na die tempel te bring nie. Dit is natuurlik die eintlike rede waarom dit met hulle sleg gaan. Hulle kom nie hulle deel van die verbond na nie (3:6-12). Die toppunt van hulle vermetelheid is egter om die Here te verkwalik vir dinge waaraan hulleself aandadig is. Dit is so groot dat hulle so ver gaan as om te verkondig dat dit nutteloos is om die Here te dien. Hulle sien dus glad nie hulle eie aandeel in die sinloosheid van hulle godsdiens raak nie.

Gelukkig is dit nie die geval by almal nie. Dié wat eerbied vir die Here het, sê Maleagi, sal ervaar dat die Here vir hulle goed is. Daardeur sal die verskil tussen dié wat goed doen en dié wat goddeloos is, helder sigbaar word, al beskryf hy dit as iets wat eers op die “dag van die Here” volledig sigbaar sal word (3:13-4:3).

Die boek word afgesluit met ‘n opdrag om aan die wet van Moses aandag te gee in voorbereiding vir die koms van die profeet Elia wat versoening sal bewerk vir almal (4:4-6).

Let op hoe die stem van die Here in al vier perikope sterk deurkom, maar dat die eerste perikoop veral die probleem van die volk, die tweede veral die reaksie van die Here daarop en die derde perikoop veral die reaksie van die profeet, Maleagi, daarop verwoord. Die laaste perikoop bevat ‘n woord vir die toekoms wat in Jesus vervul is. Ons lees die perikope dus as volg:

 • 2:17-3:5 – Die volk: Vir U is almal wat verkeerd doen, goeie mense.
 • 3:6-12 – Die Here: Julle hanteer My met minagting in die tiendes
 • 3:13-4:3 – Maleagi: Die Here sal die verskil tussen dié wat goed doen en dié wat goddeloos is, sigbaar maak
 • 4:4-6 – Die Here: Onthou die wet van Moses in afwagting van die profeet Elia wat versoening sal bring

2:17-3:5 – Die volk: Vir U is almal wat verkeerd doen, goeie mense.

Maleagi begin met die stelling: “Julle het die Here moeg gemaak met wat julle gesê het.” Op hulle vraag waarmee? antwoord hy: “toe julle gesê het: ‘Vir die Here is almal wat verkeerd doen, goeie mense, Hy hou van hulle.’” Sowel as toe hulle gevra het: “Waar is die God wat reg moet laat geskied?

Die Here antwoord op ‘n manier wat hulle moontlik nie verwag het nie. In plaas daarvan om in die eerste plek die onreg in die gemeenskap aan te spreek, gaan die Here begin met sy eie mense, meer spesifieke die Leviete, voordat Hy vandaar af uit die hele geloofsgemeenskap sal verander.

 • Die probleem met die tempelpersoneel is dat hulle hulle rol om tussen God en die volk te staan en dié verhouding te fasiliteer, verwaarloos het.
 • Die probleem met die volk is dat hulle self onreg doen met dinge wat getuig van ‘n halfhartige dien van die Here wat ook tot onreg in die gemeenskap lei. Hulle is onder andere skuldig aan toordery, egbreuk, gosdienstig-gemengde huwelikke, vals eedswerings, die uitbuiting van weerloses in die samelewing, en halfhartige godsdienstige handelinge (offers en tiendes).

Dit is dinge wat God veroordeel en wat Hy gaan regstel. Let op dat die Here hulle van binne af transformeer dat hulle: “aan die Here ‘n offer kan bring wat bestaan uit regdoen.” Dit is die voorvereiste wat hulle gewone offers weer aanneemlik sal maak vir die Here.

Die Here se agent van verandering word in eskatologiese taal geskets, soos in die derde en vierde perikoop ook na vore sal kom. Dit is sy boodskapper. Hoewel die woord ooreenkom met Maleagi se naam, wat ook “boodskapper” beteken, word die boodskapper ook die Verbondsengel – die enigste plek in die Bybel wat dié woord gebruik word – genoem wat die gesag en die mag het om die volk te suiwer om die Here op die regte wyse te kan dien. Hy neem dus ‘n Messiaanse karakter aan, hoewel Maleagi anders as Sagaria nie van ‘n Lydende Messias praat nie. Sy reinigende en regsprekende werk staan voorop. In die NT word dié boodskapper met Johannes die Doper verbind (Mark. 1:2-3; Matt. 11:10,14)

3:6-12 – Die Here: Julle hanteer My met minagting in die tiendes

Maleagi se fokus skuif terug na die huidige situasie van die volk. Die Here verklaar dat Hy nie verander het nie en verwag van die volk dat hulle tot bekering sal kom. Dít sal die seën van die Here oor hulle bring.

Op die vraag van die volk waarom hulle tot bekering moet kom, lig die Here hulle nalatigheid uit om die volle tiende na die tempel te bring. Hy laat hulle onder geen onsekerheid nie dat die tiendes ‘n ononderhandelbare deel van hulle verhouding is. As motivering koppel Hy aan die gee van tiendes ‘n omvattende belofte: “Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe … en toets My hierin of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie.”   Die Here belowe verder dat Hy hulle sal beskerm van plae en misoeste, en selfs die nasies se houding oor hulle sal verander dat hulle mense van betekenis is. “Dan sal al die nasies julle as gelukkige mense beskou.

Dit gaan natuurlik nie in die eerste plek oor die tiendes as sodanig nie, maar oor die verhouding wat tussen God en die volk herstel moet word. Binne ‘n gesonde verhouding kom God se seën tot sy volle werking. Daarop kan die volk staatmaak. Die gee van tiendes is net ‘n simbool van die regte tipe verhouding wat tussen God en sy mense bestaan. Die tiendes kan daarom egter ook nie nagelaat word nie, want dan getuig dit van ‘n gebroke verhouding met die Here, soos dit nou die geval was met die volk. Lees hier meer oor die betekenis van tiendes in die NT elders op die webtuiste.

3:13-4:3 – Maleagi: Die Here sal die verskil tussen dié wat goed doen en dié wat goddeloos is, sigbaar maak

Die toppunt van die volk se vermetelheid is egter om die Here te verkwalik vir dinge waaraan hulleself aandadig is. Maleagi wys uit dat dit so groot is dat hulle selfs so ver gaan as om te verkondig dat dit nutteloos is om die Here te dien. Hulle sien dus glad nie hulle eie aandeel in die sinloosheid van hulle godsdiens raak nie. Hulle beskuldig ander van opstand teen die Here, terwyl hulle selfs in opstand teen die Here is.

Gelukkig is dit nie die geval by almal nie. Maleagi vertel van ‘n gesprek tussen mense wat wel eerbied vir die Here het en oor die toedrag van sake onder die volk gesels het. Die Here het hulle gesprek gehoor en met groot toegeneentheid teenoor hulle gereageer. Trouens, hule name is in sy gedenkboek opgeskrywe.

Dié wat eerbied vir die Here het, sê Maleagi, sal dus ervaar dat die Here vir hulle goed is. Daardeur sal die verskil tussen dié wat goed doen en dié wat goddeloos is, helder sigbaar word, al beskryf Maleagi dit as iets wat eers op die “dag van die Here” volledig sigbaar sal word (3:13-4:3). Die opstandiges sal verbrand soos kaf. Vir die eerbiediges sal: “die son van redding skyn met genesing in sy strale.

4:4-6 – Die Here: Onthou die wet van Moses in afwagting van die profeet Elia wat versoening sal bring

Die boek word afgesluit met ‘n opdrag om aan die wet van Moses te bly aandag gee in voorbereiding vir die koms van die profeet Elia wat versoening sal bewerk vir almal (4:4-6). Hoewel Johannes die Doper self die konneksie met Elia ontken het (Joh. 1:19-23), verbind Lukas hom in die NT met hierdie profesie van Maleagi (Luk. 1:16-17, 76-77) en Markus en Matteus hom met die boodskapper van hfst. 3, soos dit ook in Jesaja 40 aangehaal word (Mark. 1:2-3; Matt. 3:1-6). Jesus self sê dat Johannes die Doper die Elia is wat moes kom (Matt. 11:14; 17:12).

Boodskap

Dié laaste twee hoofstukke van Maleagi konfronteer ons met die problematiek van omstandighede en die gevaar om die Here se straf of seën reglynig daaraan te koppel na gelang van die teë- of voorspoed wat ons of ander mense ervaar.

Aan die een kant kan ons die fout maak dat ons na goddeloses kyk, hulle voorspoed raaksien, en dan die gevolgtrekking maak dat die Here nie straf nie. Ten diepste bevraagteken ‘n mens dan God se regverdigheid. ‘n Mens het egter ‘n langer termyn visie nodig, soos Ps. 73 ons herinner (lees my bydrae: Psalm 73 – God is my krag en erfenis), terwyl ‘n mens steeds die verhouding met God najaag, ten spyte van omstandighede. Op die langtermyn kry goddeloses hulle verdiende loon. Sonder God struikel goddeloses op die einste Godlose pad wat hulle verkies.

Aan die ander kant kan ons die fout maak dat ons na onsself kyk, ons teë-of voorspoed raaksien, en dan ook die eenvoudige gevolgtrekking maak dat die Here ons straf of seën na aanleiding van die gehalte van ons verhouding met die Here. Daar is natuurlik waarheid daarin. Maleagi verbind immers spesifiek die beloftes van beskerming en betekenis aan die gee van tiendes. En ons kan die Here daarvoor vertrou.

Maar, dit is nie al waarheid nie. Daar is ook slegte goed wat met goeie mense gebeur wat nie van ‘n oorvloed of gebrek aan tiendes afgelei kan word nie. Daar is ook lyding wat deel is van ‘n lewe wat aan God getrou wil bly, soos die Lydende Messias van Jesaja en Sagaria ons aan herinner. Hierdie lyding het ook niks met die gee (al dan nie) van tiendes as sodanig te make nie, hoewel ‘n kenmerk van sulke mense waarskynlik altyd sal wees dat hulle getrou sal bly daarin, selfs al sien hulle nie altyd die vrug daarop nie.

Dit is mense vir wie God genoeg is, wat tevrede is om in sy gedenkboek opgeskrywe te wees, wat Hom vertrou dat die band met Hom deur niks in gedrang sal kom nie, wat vertrou op die Een wat alles uiteindelik sal verander, die Messias. Daarmee sluit die boek die boodskap van die Twaalf Kleiner Profete af en die OT daarmee saam met die verwagting wat in Jesus vervul is. Sela.

Maleagi


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Comments

Maak 'n opmerking

Onlangse kommentaar

 • Chris van Wyk on 2 SAMUEL 11:1-15Die Skrif is duidelik daaroor dat God nie sonde kan doen nie. Hy keur ook nie sonde ooit goed nie. Hy laat boonop geen sonde ongestraf nie (Eks 34). Dit is in dié lig wat 'n mens die profesie moet verstaan. God laat Dawid aan die gevolge van sy eie sondes oor, dit is dat Absalom onder andere in opst…
 • PHILIPPUS C FOURIE on 2 SAMUEL 11:1-152 Samuel 12 vers 11 waar God aan Dawid sê dat Hy sy vroue aan sy naaste sal gee om by te slaap en dit sal geskied in daglig sodat almal dit sal sien. Ek was deur my naaste hieroor gekonfronteer met die argument: Hoe kan God dit self toelaat en laat gebeur as Hyself hier owerspel toelaat? Dit is mos…
 • Chris van Wyk on Amos 9:1-10Waardeer.
 • Klazina Jacobs on Amos 9:1-10Dankie. Baie insiggewend!
 • Chris van Wyk on Jona 1:1-16Dankie Kobus, ek sien uit na module 4 waar ons saam dieper in die NT gaan delf!
 • Kobus De Wet on Jona 1:1-16More Dr Chris, vanmore is ek weer in verwondering oor die Woord van God na ek u stuk gelees het oor Jon 1:1-16. Ek het altyd in terme van Jona en die vis Jona gelees, uit my sondagskool perpektief, nou ontdek ek die diepte in Jona: die chiastiese rangskikking, God se name en natuurlik die Radam - di…
 • Chris van Wyk on Matteus 17 – Jesus word verheerlik as teken van sy Goddelike weseDankie Monique, dit is my voorreg!
 • Monique Steyn on Matteus 17 – Jesus word verheerlik as teken van sy Goddelike weseDie Bybelskool help my so vreeslik Baie, Om die Bybel en die Woord van Jesus better te verstaan. Ek Wil net Soo Baie dankie se. Wees geseend.
 • Chris van Wyk on 2 Kronieke 1Hi Ayden, verhale uit die OT is voorbeelde wat ons help om te verstaan hoe God in ander se lewens gewerk het - in dié geval Salomo - sodat ons kan kyk of daar raakpunte met ons eie lewe is, en ons die boodskap aan die mense van daardie tyd, ook op onsself van toepassing kan maak. Jy kan die boodskap…
 • Ayden Corbett on 2 Kronieke 1Ekt gebid en gevra dat die Here vir my n vers uit die bybel moet kies en my sal help verstaan wat ek lees en toe maak ek oop op 2 krinieke 1...dra die stukkie n spesifieke betekenis of boodskap buitens dat jy wysheid moet kies om die Here se volk te regeer inplaas daarvan om vir rykdom en n lang Lew…
 • Chris van Wyk on Kolossense 2:6-23 – In Christus Jesus is ons met die volheid van God vervulHi Eugene, alles moet getoets word aan die geskrewe Woord van God. As sy iets sien of sê wat daarmee in stryd is, is dit verkeerd. En as jy dit uitwys, is dit nie 'n sonde teen die Heilige Gees nie.
 • Chris van Wyk on 1 Konings 11:1-43;  2 Kronieke 9:29-31Jesus wys in Matteus 12 en Lukas 11 uit dat sy eie wysheid dié van Salomo oortref. Die koningin van Skeba sal dus in die oordeel opstaan en die geslag van Jesus oordeel, omdat sy op Salomo se wysheid gereageer het, en die Jode nie dieselfde gedoen het met Jesus nie (Matt 12:42; Luk 11:31). Die boods…
 • Chris van Zyl on 1 Konings 11:1-43;  2 Kronieke 9:29-31Chris, sê asseblief iets meer oor die laaste sin van vandag se bydrae. Groete
 • Eugene Beetge on Kolossense 2:6-23 – In Christus Jesus is ons met die volheid van God vervulGoeie dag kan u dalk verduidelik as die vroue predekant helder ligte en engele sien of engele wat tekens doen. Hoe moet n mens as Christen dit verwerk of interpreteer sonder om te laster teen die Heilige gees . U inset word opreg wardeer.
 • Chris van Wyk on Openbaring 19:1-10 – Gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die LamHi, dit is beelde wat gebruik word om dieselfde werklikheid uit te druk. In vers 7 word die kerk as 'n bruid uitgebeeld om die intieme verhouding tussen God en sy mense uit te druk. Die bruid is enkelvoud, maar die mense wat deel daarvan is natuurlik meervoud. Maar, dit is nie 'n probleem nie, want…