Psalms 1-41 – 4de kwartaal 2011

Ons lees die 4de kwartaal 2011 die eerste Psalmboek saam deur.  Dit is veral Dawidiese Psalms wat daarin voorkom.   Ons lees van Psalm 1 tot Psalm 41.

Ek begin 13 Oktober met die eerste bydraes om ’n inleiding op die Psalms te gee.  In die gemeente Somerstrand sal ek dit die 19de Oktober bespreek by ons byeenkoms in die ARK om 18:30.

Van die 20ste Oktober begin ek met Psalm 1 en ons maak DV klaar die 28ste November met Psalm 41, waarna ek ’n terugblik gaan gee op die 29ste November veral met verwysing na Psalm 1 (en 2), die inleiding op die hele Psalmboek.

Onthou om te registreer om die bydraes per e-pos te ontvang.

Continue reading

WEEK 1: Inleiding op die Psalms – God is die sin en betekenis van die lewe

Welkom!

Ek plaas hierdie week ‘n paar inleidende bydraes in voorbereiding vir ons leeswerk in die Psalms:

  • (vandag) Donderdag 13 Oktober – Indrukwekkende versameling geestelike liedere
  • Vrydag 14 Oktober – Psalms ingedeel in vyf Psalmboeke
  • Maandag 17 Oktober – Historiese raamwerk
  • Dinsdag 18 Oktober – Teologiese temas, soorte Psalms en Jesus in die Psalms
  • Woensdag 19 Oktober – Samestelling van Psalms 1-41, leesplan en Lectio Divina

Geniet!

Indrukwekkende versameling geestelike liedere

Die Psalms is ’n indrukwekkende versameling van geestelike liedere.  Dit is ‘n “boek van lofliedere” soos die Hebreeuse titel Tehillîm dit stel (in Grieks Psalmoi).  Dit sing in Psalm 1 van die vreugde om in God se teenwoordigheid soos ’n boom te floreer, en eindig met ’n oproep in Psalm 150 dat alles wat asem haal die Here moet prys.  Die mens en die skepping vind sy doel en bestemming in die lewe saam met God.  Aan die een kant beleef ons sin in gehoorsaamheid aan God (Ps 1) en aan die ander kant in die uitbundige lof aan God (Ps 150).  Dit is ook net die gehoorsame wat God regtig kan loof!

Elke Psalm is aanvanklik onafhanklik geskrywe om uitdrukking te gee aan die Godsbelewenis van individue sowel as die gemeenskap van gelowiges, soos bv. nodig was in die tempel liturgie (1 Kron 25).  Meesal word God self aangespreek, hoewel die gemeenskap van gelowiges ook soms aangespreek word (Psalm 33, 37), selfs onderrig word (Psalm 1), en sommige liedere dele bevat wat ook as selfgesprek bedoel is (Psalm 42:6,12; 43:5).  Elke Psalm het dus ’n eie betekenis en perspektief op die ervarings met en van God.

Continue reading

Psalms ingedeel in vyf Psalmboeke

Die Psalms het oor ’n baie lang tydperk – waarskynlik meer as 8 eeue – tot stand gekom.  Die eerste Psalms kom uit die tyd van die konings, veral Dawid (73 Psalms word aan hom toegeskryf) – 1040-970 vC.  Daar is ook ’n Psalm van Moses, Psalm 90, wat, as sy outeurskap aanvaar word, die vroegste Psalm is (ongeveer 14 de eeu vC).  Daar is ook Psalms wat na die ballingskap van 597/6-520 vC gedateer word (bv Psalms 85 en 126), waarvan sommige moontlik selfs so laat as die Makkabeër tyd van 167-63 vC gedateer kan word (bv Psalms 44, 74, 79), hoewel die argumente daarvoor nie baie oortuigend is nie, en dit meer waarskynlik is dat die Psalmboek in sy huidige formaat reeds vroeër gefinaliseer is (Nahum Sarna).

Interessant genoeg is die individuele Psalms nie lukraak opgeneem in die Psalmboek nie.  Die Psalms is versamel en in 5 boeke of bundels ingedeel: 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150.

Continue reading

%d bloggers like this: