Skip to main content

Tag: Spreuke

Spreuke – Lees, luister, leef – ePub

Spreuke leer ons dat daar ’n regte pad is om op te loop en ’n verkeerde een. Deur tien lewenslesse en meer as vyfhonderd en sestig spreuke leer die boek ’n mens om hierdie wyse pad in die praktyk van die lewe te onderskei en daarvolgens te begin lewe. Dit leer jou ook om die dwase afdraaipaaie te vermy, opgesom as: easy money, easy sex en easy power.

Wysheid begin by die eerste beginsel van die geestelike lewe, die ontsag vir God. Dit word prakties geïllustreer in die voorbeeld van rolmodelle wat nagevolg moet word. Daarmee leer Spreuke jou die geheim van die lewe voor God ken en inspireer jou om deurleefde oortuigings in die lewe te ontdek en jou eie te maak. Met vele stories, beelde, waarhede en slim slagspreuke leer jy só om ‘n ekspert in die lewe te word. Wysheid word daardeur jou metgesel en laat jou met takt en oorleg in die teenwoordigheid van God self leef.

Hierdie is die tweede boek in die reeks Lees, Luister, Leef gemik op Bybelstudiegroepe, Bybelskole en persoonlike stiltetyd.
Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

Spreuke 31:1-31 – Wyse woorde van en oor ‘n knap vrou

Dit val op hoe die boek Spreuke omraam word deur die pa in gesprek met sy seun (hfst 1-9) aan die begin van die boek, en hier die ma in gesprek met haar seun (hfst 31) aan die einde van die boek.  Dit wys nie net hoe ewewigtig die boek aan mekaar gesit is nie, deur aan albei ouer se onderrig aandag te gee, maar ook hoe noodsaaklik beide ouers se onderrig en leiding in ‘n kind se lewe geag word.

Versigtig vir die vreemde vrou en die vervreemding wat drank bring – 31:2-9

Dit is opvallend hoe die ma haar seun se onderskeidingsvermoë juis oor vrouens wil opskerp, maar op ‘n ander wyse as wat die pa vroeër gedoen het.  Waar die pa baie uitgebrei het oor hoe vreeslik dit is om te val in die hande van die vreemde vrou ( in drie al hoe langer en uitgebreide gedeeltes), en min gesê het oor die waarde van die regte vrou, doen die ma dit andersom.

Continue reading

Die woorde van Lemuel

Die boek Spreuke sluit af met twee uitnemende versamelings wyshede: 31:1-9 en 31:10-31.  Dit rond die wysheid van die boek op voortreflike wyse af deur Vrou Wysheid van hoofstuk 1-9 verder te verpersoonlik in die lewe van koning Lemuel se moeder.  En soos die wyse pa in die eerste 9 hoofstukke die gesprek lei, doen die wyse ma dit hier in hoofstuk 31.
  • Aan die een kant gee die moeder in 31:1-9 aan haar seun, die koning, ‘n voorskrif vir sy regering en persoonlike lewe, waarin sy twee kernagtige wyshede uitlig, versigtig vir vroue (31:2-3) en versigtig vir drank (31:4-9).  Dit is die wyse woorde van ‘n goeie vrou oor die gevaar van vreemde vroue en oor die vervreemding wat drank kan bring.
  • Aan die ander kant leer sy hom in 31:10-31 van die tipe vrouwees waarop hy moet fokus in ‘n unieke fyn uitgewerkte gedig – in akrostiese styl (elke vers begin met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse alfabet).  Dit is die wyse woorde van ‘n goeie vrou oor die ideale knap vrou, dié tipe vrou waarmee hy sy lewe moet versier.

In die eerste vers verneem ons dat Lemuel van Massa af kom.  Dit is ‘n streek in Noord-Arabië (Gen 25:14).  Soos met die woorde van Agur, is hierdie hoofstuk dus waarskynlik wysheid uit ‘n ander tradisie wat ingespan is in ‘n Israeliese konteks.  Maar let op dat dit binne die Jahwe tradisie van Israel geplaas word (31:30).

Onlangse kommentaar