Skip to main content

Tag: Tessalonisense

2 Tessalonisense 3:6-18 – Verdien jou eie brood

Paulus moedig die Tessalonissense aan om nie leeg te lê nie, maar hulle eie brood te verdien, soos Spreuke 14:23 ook sê: “Harde werk bring beloning; om net te praat, bring gebrek.”  Dit bring natuurlik nie net voordeel vir hulleself nie, maar ook vir die koninkryk.  Hierin kan hulle Paulus se voorbeeld volg, wat self vir sy eie brood gewerk het in Tessalonika, al kon hy eintlik sy reg as apostel uitgeoefen het om van hulle voorsiening gebruik te maak.

Sy opdrag aan die gemeente om hulle aan leeglêers te onttrek kan moontlik die eerste vorm van sensuur in die Christelike kerk wees.  Dit is ook interessant dat die doel is om die oortreder terug te wen deur hom skaam te maak. Dit moet egter nie in ’n vyandige gesindheid geskied nie, omdat dit die saak van die evangelie sou skaad.

Hy sluit die brief af met ’n bemoediging tot volharding in goed doen, sowel as ’n seënbede, in sy eie handskrif.

Naskrif

Ek post vandag ook 3 gedeeltes wat ‘n oorsig oor die briewe aan die Korintiërs, sowel as meer spesifiek oor 1 Korintiërs gee, sowel as die leesplan vir die volgende week.  Jy kan dit vandag of môre lees, voordat jy met die eerste hoofstuk se leeswerk begin.

2 Tessalonisense 3:1-5- Gebed laat die Woord versprei

Die Bose is natuurlik nie net beperk tot die persoon van die Satan self of die wetteloosheid wat aan die werk is in die wêreld nie.  Verkeerde (letterlik: mense wat uit plek uit is!) en slegte mense kom ook in die geledere van die gemeente voor: “nie almal is gelowiges nie.”

Interessant is Paulus se voorskrif nie dat sulke mense uitgesnuffel moet word en uit die gemeente geban moet word nie.  ’n Mens kan natuurlik lelike foute op dié manier begaan.  Hy skryf gebed voor die gemeente en vir die werkers in die wingerd van die Here.  Dit is na alles God wat ons van die Bose bewaar ( vgl Matt 6:13).

Paulus se voorskrif tot gebed ook vir die werkers herinner aan Jesus se opdrag in Lukas 10:2: “Die oes is groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”  Maar die Woord word nie net deur die volgehoue arbeid van geestelike werkers versprei nie, maar spesifiek ook deur die gebede van die gemeente vir die bestaande werkers, in dié geval Paulus-hulle.

Vers 5 spoor die gemeente aan om aan die een kant God se liefde vir hulle te onthou.  Dit sal hulle versterk.  Maar Hy hou ook die voorbeeld van Christus voor, spesifiek sy volharding.  Dit sal hulle moed gee om hulle eie geloofswedloop te voltooi.

Kies weer vir jou ’n vers of ’n woord om oor dieper na te dink.

2 Tessalonisense 2:13-17 – God sterk ons in die goeie

Let op hoe God se werk en dié van die gelowiges saamwerk om hulle standvastig te maak.

Aan die een kant het die Here hulle lief, het God hulle uitverkies en gered deur sy Gees.  Aan die ander kant is hulle gered deurdat hulle die waarheid glo.

Netso het God hulle geroep deur die evangelie om deel te hê aan Jesus se heerlikheid.  Maar Paulus roep hulle ook op om standvastig vas te hou aan die leer wat hy aan hulle verkondig het.

Soos iemand gesê het: “Werk asof alles van jou afhang, dan sal jy agterkom dat alles van God afhang.”  Dit is ons troos en hoop.

Omdat vandag en môre relatief korter gedeeltes is, kan jy kies om oor ‘n woord of frase dieper na te dink, bv. “Wees dan standvastig” … of “(ek het) ‘n blywende troos en goeie hoop”.