Skip to main content

Tag: Bybel

Die Comma Johanneum in 1 Johannes 5:7-8

Ek het ‘n navraag gekry oor die “weglating” van die woorde in 1 Johannes 5:7-8.  Hier is ‘n paar opmerkings om jou te help om self te besluit hoe jy daaroor dink.

Die 10de weergawe van die Griekse Textus Receptus (1598) bevat die volgende ekstra woorde in 1 Johannes 5:7-8:

(7Want daar is drie wat getuig …)

“in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; 8 en daar is drie wat getuig op die aarde”

(…: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.)

Dit kan jy in die OAV (1933) naslaan waar nie net die dele in hakies voorkom soos in die NAV (1983) is nie, maar ook dít wat vetgedruk is.

Dit is die “berugte” Rooms-Katolieke Comma Johanneum soos dit in die KJV (1611) en die OAV (1933) vertaal is.

Die ekstra woorde is egter sonder enige twyfel ‘n byvoeging en nie deel van die oorspronklike Griekse teks nie.

Hier is die storie sodat jy self daaroor kan oordeel:

Continue reading

Skrifgesag en die Bybel

Inhoudsopgawe

Bybelskool.com bydrae grafika

1 Ons lees die Bybel nie in isolasie van ander nie
2 God oefen sy gesag uit deur die Bybel
2.1 Die Bybel se gesag lê in God opgesluit
2.2 God kom aan die woord deur die Bybel
2.3 Die Bybel is die geskrewe Woord van God
2.4 God vestig sy koninkryk met die boodskap van die Bybel
2.5 Die verhouding tussen OT en NT
2.6 Die Bybel self word gebruik om te onderskei tussen verskillende interpretasies
2.7 Die rol van ervaring
2.8 ‘n Mens kan dus onderskei tussen voorkeur interpretasies

Continue reading

Internasionale dag van die Bybel 23 November

Dit is vandag, 23 November, die Internasionale dag van die Bybel na aanleiding van Habakuk 2:14 “Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek.”  Daar is ‘n leesplan by die skakel beskikbaar, en die idee is om 12:00 vandag almal saam ‘n gedeelte uit die Bybel te lees.  Gebruik #BibleCelebration en deel met ons die gedeelte wat jou tref.

Ek self lees Psalm 140, die gedeelte vir die dag by Bybelskool.com​.  Dit is ‘n baie gepaste gebed in die lig van die bedreiging van wêreldvrede op só baie plekke, veral in Frankryk, België, Irak, Iran, Sirië, Kenia, Somalië en nog baie ander.  Geweldenaars is Godloënaars, en dié Psalm verkondig ‘n God wat die regsaak van magteloses en behoeftiges behartig.

Kom ons bid daarvoor.  En bely dat regverdiges sy Naam sal loof; dat opregtes in sy teenwoordigheid sal woon.

Onlangse kommentaar