Skip to main content

Bly die wet van God steeds geldig vandag?

VYF REDES WAAROM DIE WET STEEDS GELDIG BLY VANDAG

In this undated photo provided by Alma mater Studiorum Universita' di Bologna, a document that an Italian expert says to be the oldest known complete Torah scroll. An Italian expert in Hebrew manuscripts says he has found the oldest known complete Torah scroll, a sheepskin document dating from 1155-1225. It was right under his nose, in the library of the University of Bologna, where it had been mistakenly catalogued a century ago as dating from the 17th century. Mauro Perani, a professor of Hebrew in the university's cultural heritage department, was updating the library's Hebrew manuscript catalogue when he stumbled upon the scroll in February. In an interview Wednesday, May 29, 2013 Perani said he immediately recognized that it had been wrongly dated given its script and other graphic notations. Two separate carbon-14 dating tests confirmed the revised dating. (AP Photo/Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna)
In this undated photo provided by Alma mater Studiorum Universita’ di Bologna, a document that an Italian expert says to be the oldest known complete Torah scroll.

Die wet bly geldig vandag, soos Jesus dit verkondig in die Bergrede: “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie” (Matt. 5:17-18).

Daar is ten minste vyf redes waarom dit geldig bly.

1. DIE WET GETUIG VAN JESUS

Die eerste rede is dat dit saam met die res van die OT van die Here Jesus getuig: “Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word” (Luk. 24:44). Dit is en bly immers saam met die NT die Woord van God. Daarom gebruik Filippus die OT om Christus aan die Ethiopiese amptenaar te verkondig (Hand. 8). Daarom gebruik Paulus die OT in Rome om die evangelie te bring. “Van die môre vroeg tot die aand toe het hy uit die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus” (Hand. 28:23).

2. DIE WET OORTUIG VAN SONDE

Die tweede rede is dat die wet ‘n tugmeester na Christus toe is. Die wet wys jou wat sonde is. Sonder die wet sal jy die sonde nie kan ken nie. Soos Paulus sê: “want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie” (Rom. 7:7). Die wet help jou dus verstaan hoe ver jy tekort skiet in jou verhouding met God. Dit oortuig jou van sonde, sodat jy jou toevlug tot die Here Jesus Christus kan neem. Die wet kan jou dus nie red nie. Die werke van die wet kan jou nie red nie. Dit kan net die Here Jesus deur geloof doen (Gal. 3:24). Maar, sonder die wet sal jy nie jou behoefte aan die verlossing in die Here Jesus besef nie.

3. DIE WET WYS ONS WAT LIEFDE IS

Die derde rede is dat die wet vir jou uitspel wat dit beteken om God en jou naaste lief te hê. Só gebruik Jesus onder andere die wet as die dubbele liefdesgebod, om God lief te hê en jou naaste soos jouself (Matt. 22). Daarom word die Tien Gebooie steeds in die NT aangehaal as motivering vir en uitdrukking van die liefde (Rom. 13; 1 Tim. 1; 1 Kor. 6; Gal. 5). Soos Paulus sê: “Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God” (1 Kor. 7:17). Johannes eggo dit: “Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie” (1 Joh. 5:3).

4. DIE WET GEE ONS SEKERHEID VAN GELOOF

Die vierde rede is dat die wet en die gebooie jou sekerheid van geloof kan gee. Johannes is duidelik hieroor: “hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê: Ek ken Hom – en sy gebooie nie bewaar nie – is ’n leuenaar en in hom is die waarheid nie” (1 Joh. 2:3-4). Soos hy later herhaal: “En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel” (2 Joh. 6). In sy Openbaring beskryf Johannes die stryd tussen die gelowiges en die wêreld as volg: “En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou” (Openb. 12:17). Daarom moet ons waaksaam wees rondom God se gebooie: “Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar” (Openb. 14:12). Want ons weet, sê Johannes: “Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad” (Openb. 22:14).

5. DIE WET MOTIVEER ONS OM GOD TE LOOF

Die vyfde rede is dat die wet en die gebooie vir ons motiveer om God te loof. Dit is een van die wonderlike dinge wat ek in die Psalms geleer het. Kyk na Psalm 1 waar die Psalmis die geluk besing van een wie se: “behae is in die wet van die Here,” en “sy wet dag en nag” oordink (Ps. 1:2). Psalm 19 besing daarom God se openbaring in die skepping, en vervolg dan nog dieper dat sy openbaring ten beste in sy wet raakgesien word. “Dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is” (Ps. 19:8). Maar die toppunt van die lof waartoe die wet ons roep, is in daardie onvergelyklike Psalm 119 wat in 176 verse ‘n mens amper uitasem laat raak oor die wonder van God Woord in sy wet. Ek haal dele van my inleiding daarop by bybelskool.com hier aan:

Die Psalmis bevestig wat alreeds in Psalm 1 gesê is: God se woord, sy wet, is die sentrum van die lewe, dié ding wat jou nie net soos ‘n boom geplant langs watervore maak en laat gedy nie, maar sorg dat jy die pad van die regverdiges kan bewandel.

5.1 God se woord/wet bring GELUK

Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel” (Ps. 119:2). Dit is God se openbaring wat geluk bring as ‘n mens met jou hele hart daarna soek, onberispelik daarvolgens lewe (119:1) en: “net sy paaie” volg (119:3). Dan is God se beloftes: “strelender as heuning vir my mond” (119:103) en regtig beter as enige voordeel wat rykdom ‘n mens kan bring (119:14).

5.1 God se woord/wet geld vir ALMAL

God se openbaring in die wet geld vir oud (119:83 – “Ek het verskrompel soos ‘n velsak in die rook, maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie.” – NAV) en vir jonk (119:9 – “Hoe sal ‘n jongmens sy lewenspad suiwer hou? Deur te hou by u woorde”). Immers: “U het self u opdragte gegee, sodat mense dit noukeurig kan nakom” (119:4). Daarom kan die Psalmis sê: “Ek is ‘n vriend van almal wat vir U ontsag het en u opdragte nakom” (119:63). Trouens, hy verlang daarna dat daar ‘n gemeenskap van getroue volgelinge van God se openbaring sal wees: “Laat hulle wat vir U ontsag het, na my terugkeer, ja, hulle wat u bepalings ken” (119:79).

5.3 God se woord/wet is DIÉ LEWENSREËL om na te volg

God se openbaring moet reg deur ‘n mens se lewe nagevolg word, sodat dit jou lewensreël word: “Ek het u wet onderhou … Dit was vir my ‘n gewoonte, ja, u opdragte het ek nagekom” (119:55-56). Hierdie gewoonte word gekweek deur ‘n verskeidenheid van dinge: die insig wat God self gee (119:18 – vgl. Paulus wat ‘n soortgelyke gebed bid in Ef. 3:14-21), sy voortdurende begeleiding (die hele 5de deel druk dit uit, HE – 119:33-40), eie studie (119:7), nadenke met die verstand (119:15), koestering met die hart (119:11), gebed (119:27), oorpeinsing (119:148), en volhardende keuses aan die hand van God se openbaring (119:39: “Die pad van eerlikheid het ek gekies; u beslissings hou ek voor oë”). “U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my lewenspad” (119:105).

wet


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Comments

Maak 'n opmerking

Onlangse kommentaar