This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export date: Sun Feb 28 12:27:35 2021 / +0000 GMT

WEEK 6 van die BybelskoolOns kom nou by Deel 4, die klimaks van die evangelie, wat ons oor die volgende 2 weke gaan lees.  Die Koning gaan Jerusalem binne met die skare wat Hom Hosanna toejuig, maar die teenstand neem só toe dat die Joodse Raad uiteindelik hulle sin kry en Jesus gevange neem.  Hy word as die “Koning van die Jode” gekruisig. Ons lees die eerste deel daarvan hierdie week.
Markus Matteus Lukas Johannes Opskrif
10:46-52 20:29-34 18:35-43 Jesus genees die blinde Bartimeus
11:1-11 21:1-11 19:28-40 12:12-19 Die intog van Jesus in Jerusalem
11:12-14 21:18-19 Jesus vervloek die vyeboom
11:15-19 21:12-17 19:45-48 2:13-22 Die reiniging van die tempel
11:20-25 21:20-22 Die vyeboom het verdroog
11:27-33 21:23-27 20:1-8 Die vraag oor Jesus se gesag
12:1-12 21:33-46 20:9-19 Die gelykenis van die boere en die wingerd
12:13-17 22:15-22 20:20-26 Die vraag oor die betaal van belasting
12:18-27 22:23-33 20:27-40 Die vraag oor die opstanding uit die dood
12:28-34 22:34-40 10:25-28 Die vraag oor die grootste gebod
12:35-37 22:41-46 20:41-44 Die vraag oor die seun van Dawid
12:38-40 23:1-36 20:45-47 Jesus waarsku teen die skrifgeleerdes
12:41-44 21:1-4 Die arm weduwee se gawe
13:1-2 24:1-2 21:5-6 Die profetiese rede: die tempel sal afgebreek word
13:3-13 24:3-14 21:7-19 Die profetiese rede: rampe en vervolging
13:14-23 24:15-28 21:20-24 Die profetiese rede: die groot verdrukking
13:24-27 24:29-31 21:25-28 Die profetiese rede: die koms van die Seun van die mens
13:28-31 24:32-35 21:29-33 Die profetiese rede: die voorbeeld van die vyeboom
13:32-37 24:36-44 21:34-36 Die profetiese rede: die dag en uur van die wederkoms

 

 


Post date: 2010-02-25 00:00:32
Post date GMT: 2010-02-24 22:00:32
Post modified date: 2010-02-25 00:00:32
Post modified date GMT: 2010-02-24 22:00:32

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com