This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export date: Wed Oct 23 15:38:26 2019 / +0000 GMT

Wat is sonde? – 1 Korintiërs 6:9-11Besef julle dan nie dat mense wat 'n sondige lewe lei, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie. Mense wat 'n onsedelike lewe lei, afgodsdienaars, egbrekers, manlike prostitute en die mans wat met hulle omgaan, diewe, gierigaards, drinkers, kwaadpraters, swendelaars – nie een van hierdie mense sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Daar was 'n tyd toe party van julle presies so was, maar nou is julle sonde afgewas en God het julle aan Homself toegewy. Julle is vrygespreekte mense op grond van wat die Here Jesus Christus en die Heilige Gees van God vir julle gedoen het. (NLV)

1. Daar is mense wat glad nie rekening hou met hierdie helder boodskap nie. Hoe dink jy oor die skerp taal wat hier gebruik word: “geen deel aan die koninkryk van God ...”; “nie een van hierdie mense sal deel kry ...” Is die toegangsvereiste vir die koninkryk so absoluut as wat Paulus dit hier stel?

2.Die evangelie in die gedeelte is dat daar ‘n uitweg in Jesus Christus is. Dié wat hulle sondes laat afwas en hulle aan God toewy, is vrygespreekte mense, maar nie saak hoe sondig of afvallig hulle was nie. Is dit al vir jou ‘n werklikheid?

3. Lees die verse later vandag weer om jou te herinner daaraan om as vrygespreekte mens te leef en al die sondes wat hier genoem word, te vermy.

4. Jy kan later vanaand die verse weer lees in die konteks van 1 Korintiërs 6 en my bydrae daaroor:1 Korintiërs 6 – Vermy onreg en onsedelikheid.

 

 


Post date: 2019-01-23 04:00:07
Post date GMT: 2019-01-23 02:00:07
Post modified date: 2019-01-12 16:25:39
Post modified date GMT: 2019-01-12 14:25:39

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com