Bybelskool
https://bybelskool.com/wat-beveel-god-in-die-agste-gebod-matteus-77-12/
Export date: Thu Jul 9 14:42:06 2020 / +0000 GMT

Wat beveel God in die agste gebod? – Matteus 7:7-12


Hou aan met vra en God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan klop en God sal die deur vir julle oopmaak. Elkeen wat so volhardend vra, ontvang; en wie aanhou soek, kry; en vir elkeen wat aanhou klop, sal God oopmaak. Julle as ouers sal tog nie vir julle kinders as hulle brood vra, klippe gee nie. Of as hulle vis vra, vir hulle slange gee nie. As sondige mense soos julle dan goed weet om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie dinge gee aan hulle wat dit van Hom vra! Doen vir ander alles wat julle graag wil hê hulle vir julle sal doen. Dit is die kern van die wet en die profete. (NLV)

1. Wat tref jou van Jesus se lering hier wat verbind kan word met die agste gebod?

2. Dink na oor die impak wat dit op ons getuienis in die wêreld sal hê as ons God vir alles vertrou en aan ander doen wat ons wil hê hulle ook vir ons sal doen.

3. Lees die verse later vandag weer om jou te herinner aan hierdie Goue Reël wat die hart is van die boodskap van God in die Bybel.

4. Jy kan later vanaand die verse weer lees in die konteks van Matteus 7 en my bydrae daaroor: Matteus 7 – Jesus fokus op die vrug van geregtigheid 1.
Links:
  1. https://bybelskool.com/matteus-7-jesus-fokus-op-di e-vrug-van-geregtigheid/
Post date: 2018-12-04 04:00:00
Post date GMT: 2018-12-04 02:00:00

Post modified date: 2018-11-20 15:19:26
Post modified date GMT: 2018-11-20 13:19:26

Export date: Thu Jul 9 14:42:06 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com