Bybelskool
https://bybelskool.com/wat-beteken-jesus-christus-se-wederkoms-vir-jou-romeine-818-24/
Export date: Sun Aug 25 5:16:49 2019 / +0000 GMT

Wat beteken Jesus Christus se wederkoms vir jou? – Romeine 8:18-24


Ek weet vir seker dat ons huidige lyding hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. Die skepping smag na daardie dag wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. Want teen sy wil is die ganse skepping in 'n sinnelose kringloop van aftakeling vasgevang as gevolg van God se straf op die eerste mense se ongehoorsaamheid. Die ganse skepping sien uit na die dag wanneer dit ook self van die slawediens aan hierdie verganklikheid bevry sal word en deel sal kry aan die heerlike vryheid van God se kinders. Ons weet immers dat die ganse skepping nog steeds aan die kreun is soos iemand met geboortepyne. Wat meer is, ons wat die Gees as voorsmaak en waarborg van ons toekomstige heerlikheid ontvang het, kreun ook in ons binneste in ons smagting om van ons verganklike liggame verlos te word. Noudat ons verlos is, sien ons uit na ons toekomstige heerlikheid. (NLV)

1. Die wonder van die wederkoms van die Here Jesus Christus is dat God nie net sy kinders openlik bekend sal stel nie, maar die ganse skepping sal bevry. Hoe laat dit jou voel oor die toekoms?

2. Die wonder van die wederkoms is verder dat die Gees aan ons as voorsmaak en waarborg van die toekomstige heerlikheid gegee is? Hoe laat dit jou voel oor jou lewe nou?

3. Lees die verse later vandag weer om jou te herinner aan die wonder van die wederkoms en die feit dat die Gees jou waarborg is dat jy dit alles in ontvangs sal neem.

4. Jy kan later vanaand die verse weer in die konteks van Romeine 8 lees en my bydrae daaroor: Romeine 8:18-39 – As God vir ons is, wie kan teen ons wees 1.

Links:
  1. https://bybelskool.com/romeine-818-39-as-god-vir-o ns-is-wie-kan-teen-ons-wees/
Post date: 2019-06-11 04:00:30
Post date GMT: 2019-06-11 02:00:30

Post modified date: 2019-05-25 11:45:48
Post modified date GMT: 2019-05-25 09:45:48

Export date: Sun Aug 25 5:16:49 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com