Bybelskool
https://bybelskool.com/vraag-26-wat-is-die-vader/
Export date: Mon Oct 21 20:54:31 2019 / +0000 GMT

Vraag 26: Wat is die Vader?


1. Hoe dink jy oor God die Vader? Hoe sou jy Hom beskryf? Hoe beïnvloed jou ervaring van jou eie pa jou perspektief op God as Vader? En jou ervaring van ander pa's?

2. Lees my antwoord en oordink dit.

Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alles. Hy is die almagtige Skepper van hemel en aarde van alle sigbare en onsigbare dinge. Saam met die Seun en die Heilige Gees is Hy die ware en ewige God. Op Hom vertrou ek so dat ek nie twyfel dat Hy my, met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie.

3. Lees die bekendstelling van God as Vader aan Dawid in 2 Samuel 7:1-17. Wat tref jou?

4. Lees my opmerkings daaroor. Oordink dit.

God is die oorsaak, oorsprong en begin van alles; die Almagtige, die Skepper van die hemele en die aarde. Hy maak Homself bekend as Vader. Dawid wou vir God 'n huis bou. God herinner hom dat Hy vir Dawid gesorg het vandat hy 'n skaapwagter was. God was oral by hom. God het hom rus gegee van al sy vyande. Die Here bou vir Dawid 'n koningshuis. Sy seun sal 'n groot koning wees: “Ek sal vir hom soos 'n vader wees, en hy sal vir My 'n seun wees.” Dit belowe God vir elkeen wat in Hom glo. God is 'n Vader vir sy kinders.

5. Lees Heidelbergse Kategismus 26 se antwoord op die vraag: Wat is die Vader?

Vraag: Wat glo jy as jy sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde?

Antwoord: Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het (a) en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer (b), ter wille van sy Seun Christus my God en Vader is. (c) Op Hom vertrou ek so dat ek nie daaraan twyfel dat Hy my, met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie (d). Hy sal ook al die kwaad wat Hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander (e), omdat Hy dit as 'n almagtige God kan (f) en ook as 'n getroue Vader wil doen (g).

(a) Gen 1 en 2; Eks 20:11; Job 33:4, 38, 39; Hand 4:24; 14:15; Ps 33:6; Jes 45:7. (b) Hebr 1:3; Ps 104:27-30; 115:3; Matt 10:29; Ef 1:11: (c) Joh 1:12; Rom 8:15; Gal 4:5-7; Ef 1:5. (d) Ps 55:23; Matt 6:25, 26; Luk 12:22. (e) Rom 8:28: (f) Jes 46:4; Rom 10:12. (g) Matt 6:32, 33; 7:9-11.

Is dit hoe jy oor God as Vader dink en wat jy ook van Hom glo?

Post date: 2019-04-08 04:00:36
Post date GMT: 2019-04-08 02:00:36

Post modified date: 2019-04-03 12:37:31
Post modified date GMT: 2019-04-03 10:37:31

Export date: Mon Oct 21 20:54:31 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com