Tag: families

Hooglied 3:1-5 – Liefde kom tot sy reg binne families

So pas het die vrou die hoop uitgespreek dat die man haar veilig sal laat voel in hulle liefde, dat hy haar vrees sal help besweer van die afskeid van haar ouerhuis.  Nou worstel sy in haar droom/nagmerrie met haar eie behoeftes.

Hoewel sy hom beskryf as die een wat sy liefhet, letterlik: “die een wat my siel liefhet” – dws die een aan wie haar binneste verkleef geraak het – wil sy nie, selfs nie in haar droom nie, onbehoorlik optree nie.  Sy wil hom eers gaan haal na die geborgenheid van haar ma se huis, háár veilige ruimte.

Continue reading

%d bloggers like this: