Bybelskool
https://bybelskool.com/spreek-in-tale/
Export date: Sat Jul 24 9:58:32 2021 / +0000 GMT

Spreek in tale


Ek het 'n navraag gekry oor die belangrikheid van die spreek in tale al dan nie.  'n Paar opmerkings:
Die Bybel sê almal praat nie in tale nie.  Lees bv. die vrae van Paulus in 1 Korintiërs 12:29-30 waarop die antwoord 'n duidelike nee is: "Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê?" Die Bybel sê almal wat aan Christus behoort en in Hom glo het die Heilige Gees ontvang. Tale is net een van die tekens daarvan. Lees bv. Handelinge 2:38: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang." En lees Romeine 8:9: "As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie." Lees ook Titus 3:5-7: "Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag." Die spreek in tale is daarby een van die beginner-gawes in die NT.  Daarom sê Paulus dat jy jou moet toelê op die beste genadegawes (1 Kor. 12:31): "Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars; verder is daar dié wat wonderdade kan doen, dan dié wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verlen, om leiding te gee of om ongewonde tale of klanke te gebruik."  Hulpverlening is dus 'n beter gawe as talepraat ... Die gawes word in die latere briewe van Paulus as mense met 'n spesifieke taak vir die koninkryk beskryf. Nadat Paulus in Ef 4:7 gesê het dat ons almal genadegawes gekry het, vervolg hy in vers 11 deur mense as gawes te beskryf en brei sy lysie in Korintiërs uit met nog 2 gawes: evangeliste en herders.  Dws - dit is nie so belangrik wat jy HET nie, maar wie jy IS in die koninkryk van God en hoe God jou gebruik.  Paulus sê wel dat ons kan vra vir gawes, maar dat ons dan moet vra vir die beste gawes, en tale is aan die onderkant van die lys.  Al die ander gawes is meer belangrik: wysheid, profesie ensomeer. Die belangrikste saak wat Paulus egter in die konteks van gawes aanhaal, is dat die liefde nog die allerbeste is! Paulus volg sy oorsig oor die gawes op in 1 Korintiérs 13 om te sê "wat nog die allerbeste is"!  Dit is om met liefde (en hoop en geloof) te lewe.  Tale vervaag sê hy in die lig van die liefde, want die liefde is die allerbeste.  As jy nie die liefde het nie, is jy doodgewoon niks, al kan jy ook al die bekende en onbekende tale wat daar is, praat.  En as jy die liefde het, dan is die gawes doodgewoon nie meer so belangrik nie, en konsentreer 'n mens op God en wat jy vir hom kan beteken, en raak jyself, alles van jou!, die gawe en is tale doodgewoon minder belangrik. Ek onthou 'n vriend van my wat na 'n charismatiese kerk beweeg het en die druk waaronder hy was om in tale te praat.  Hy het dit later nagemaak, omdat hy net nie uit wou voel nie.  Gelukkig het hy uiteindelik dit gelos. Tale is regtig net die begin ... en 'n kerk wat daar vashaak moet gehelp word om te groei nie net na die beter gawes nie, maar ook na die liefde en na die besef dat hulle as sodanig as kinders van die Here gawes van God is. Maar, natuurlik, enigiets wat God gee, is iets waarmee hy ons seën, en daarom kan ons voortgaan om die tale te gebruik. Dit is veral bedoel vir ons binnekamer, want in die gemeente sê Paulus sal hy eerder 5 woorde met sy verstand praat as duisend woorde in 'n taal (1 Kor 14:19).  Goeie raad wat selfs vir oningeligtes sal sin maak.
Post date: 2013-04-29 10:41:16
Post date GMT: 2013-04-29 08:41:16

Post modified date: 2013-04-29 10:41:16
Post modified date GMT: 2013-04-29 08:41:16

Export date: Sat Jul 24 9:58:32 2021 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com