Bybelskool
https://bybelskool.com/psalm-119-dit-gaan-goed-met-die-wat-wandel-volgens-die-woord-van-die-here/
Export date: Tue Jan 21 12:30:05 2020 / +0000 GMT

Psalm 119 – Dit gaan goed met dié wat wandel volgens die woord van die Here


Psalm119-alefPsalm 119 is ‘n letterkundige juweel.  In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. Dit gee 22 kleiner eenhede – hier aangedui met die Hebreeuse konsonante: ALEF, BET, GIMEL ens. – wat elkeen die wonder van God se woord aan sy mense beskrywe en besing.  Ons gaan dit daarom ook oor 22 dae lees om reg te laat geskied aan elke eenheid.

Hierdie uitnemende Psalm besing die openbaring van God in sy wet soos vers 1 dit aandui.  Daarmee word egter nie net die wet as sodanig verheerlik nie, maar alles wat God van Homself aan die mensdom openbaar het.  Daarvan getuig die agt woorde wat Ps. 119 gebruik vir God se openbaring wat eintlik as sinonieme vir mekaar optree.  Ek gee dit weer met die keuse van die NAV en BDV vertaling (met die Hebreeuse woord en ‘n Engelse vertaling daarvan in hakies):

 • woord/wet (torâh – 119:1,29 – “law”),

 • verordeninge/bepalings (‘edût – 119:2,14,22,24,31 – “rules” of “testimonies”) – ek verkies eintlik die woord getuienisse as vertaling hier, soos dit in die OAV was.

 • bevele/opdragte (piqqûdîm – 119:4,15,27 – “precepts”),

 • voorskrifte (huqqîm – 119:5,12,8,16,23,26 – “statutes”),

 • gebooie/bevele (mizwôt – 119:6,10,18,21,32 – “commandments”),

 • bepalings/regverdige beslissings (mishpâtîm – 119:7,13,30 – “judgments”),

 • woord (dâbâr – 119:9,16,17,25,28 (BDV het belofte) – “word”),

 • beloftes/woord (‘imrâh – 119:11 – “utterance”).


Hiermee bevestig die Psalmis wat alreeds in Psalm 1 gesê is: God se woord is die sentrum van die lewe, dié ding wat jou nie net soos ‘n boom geplant langs watervore maak en laat gedy nie, maar sorg dat jy die pad (dêrêg – ‘n woord wat ook gereeld in Psalm 119 voorkom!) van die regverdiges kan bewandel.

God se woord bring GELUK: Dit is God se openbaring wat geluk bring as ‘n mens met jou hele hart daarna soek (119:2), onberispelik daarvolgens lewe (119:1) en: “net sy paaie” volg (119:3).  Dan is God se woorde: “strelender as heuning vir my mond” (119:103) en regtig beter as enige voordeel wat rykdom ‘n mens kan bring (119:14).

God se woord geld vir ALMAL: God se openbaring geld vir oud (119:83 – “Ek het verskrompel soos ‘n velsak in die rook, maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie.” - NAV) en vir jonk (119:9 – “Hoe sal ‘n jongmens sy lewenspad suiwer hou? Deur te hou by u woorde.”).  Immers: “U het self u opdragte gegee, sodat mense dit noukeurig kan nakom.” (119:4).  Daarom kan die Psalmis sê: “Ek is ‘n vriend van almal wat vir U ontsag het en u opdragte nakom.” (119:63).  Trouens, hy verlang daarna dat daar ‘n gemeenskap van getroue volgelinge van God se openbaring sal wees: “Laat hulle wat vir U ontsag het, na my terugkeer, ja, hulle wat u bepalings ken.” (119:79).

God se woord is  DIÉ LEWENSREËL om na te volg: God se openbaring moet reg deur ‘n mens se lewe nagevolg word, sodat dit jou lewensreël word: “Ek het u wet onderhou ... Dit was vir my ‘n gewoonte, ja, u opdragte het ek nagekom.” (119:55-56).  Hierdie gewoonte word gekweek deur ‘n verskeidenheid van dinge: die insig wat God self gee (119:18 – vgl. Paulus wat ‘n soortgelyke gebed bid in Ef. 3:14-21), sy voortdurende begeleiding (die hele 5de deel druk dit uit, HE – 119:33-40), eie studie (119:7), nadenke met die verstand (119:15), koestering met die hart (119:11), gebed (119:27), oorpeinsing (119:148), en volhardende keuses aan die hand van God se openbaring (119:39: “Die pad van eerlikheid het ek gekies; u beslissings hou ek voor oë.”). “U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my lewenspad.” (119:105).

Ek het 22 skyfies van ‘n seleksie van verse uit elkeen van die 22 dele van dié Psalm gemaak wat jy kan gebruik om jou ‘n oorsig te gee van die omvattende betekenis van dié Psalm:

 • Psalm119-alef

 • Psalm119-bet

 • Psalm119-gimel

 • Psalm119-dalet

 • Psalm119-he

 • Psalm119-waw

 • Psalm119-zajin

 • Psalm119-get

 • Psalm119-tet

 • Psalm119-jod

 • Psalm119-kaf

 • Psalm119-lamed

 • Psalm119-mem

 • Psalm119-noen

 • Psalm119-samek

 • Psalm119-ajin

 • Psalm119-pe

 • Psalm119-tsade

 • Psalm119-kof

 • Psalm119-resj
 • Psalm119-sin

 • Psalm119-taw

Post date: 2015-09-17 04:00:16
Post date GMT: 2015-09-17 02:00:16

Post modified date: 2015-09-14 20:06:06
Post modified date GMT: 2015-09-14 18:06:06

Export date: Tue Jan 21 12:30:05 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com