What would Jesus do?

Gelowiges vra dikwels: WWJD – What would Jesus do?

Sommige dra die WWJD bandjies om hulle arms om hulle te herinner daaraan dat enige situasie eintlik met dié vraag na Jesus hanteer kan word.

Noordmans sê hieroor dat dit egter soms nodig is om ook te vra:

  • wat sou dit beteken om die Vader te volg in ‘n situasie, of
  • wat sou die Heilige Gees doen in hierdie situasie?

Daarmee help hy ons verstaan, dat dit eintlik eers is as ons dié drie vrae tegelykertyd vra, dat ons na ‘n meer verantwoorde reaksie gelei word.

Soos God die Vader in die Ou Testament op baie verskillende maniere met sy volk gepraat het, kom Hy in die Evangelies in die gestalte van Sy Seun na ons toe en maak Homself op ‘n ongelooflike praktiese wyse bekend aan ons.  En in Handelinge en die briewe van die Nuwe Testament troos Hy ons deur Sy Gees en begelei ons in ‘n intieme geloofsverhouding met Hom.

Hy is immers vir ons as Vader, met ons as Seun, en in ons as Gees.

Op hierdie verskeidenheid van maniere verryk Hy ons lewens, nooi Hy ons uit om met Hom in verhouding te tree en om uit sy onuitputlike kreatiewe voorsiening en troos te leef.

As God ver is

‘n Groter God

9780796308023Die inspirasie vir hierdie kwartaal se reeks In verwondering oor God kom uit die boek ‘n Groter God deur Julie Claassens. Jy kan dit hier bestel.

Gaan luister na die interessante gesprek oor Die vele gesigte van God met Julie Claassens, Anton van Niekerk en Koos Fouché.

%d bloggers like this: