Skip to main content

WEEK 1: Bybelskool – Karakters na God se hart in 1 & 2 Samuel

Ons gaan kyk na die verhaal van Samuel, Saul en Dawid aan die hand van 4 hoofperspektiewe.

1.  As ‘n verhaal van oorgange:

 • van die laaste rigter na die eerste koning;
 • van ‘n koning wat sy eie pad volg na ‘n koning wat aan God gehoorsaam is;

2.  As ‘n verhaal wat fokus op die ware aanbidding van God:

 • waarin Jerusalem en die Ark ‘n belangrike rol speel.

3. As ‘n verhaal wat fokus op ware leierskap:

 • Die storie van die konings is die storie van die volk. Wat met hom gebeur, het ‘n direkte impak op die volk.  Daar is maar net een manier  om leierskap te beoefen, en dit is om met God rekening te hou en in afhanklikheid van Hom te lewe.

4.  As ‘n verhaal wat wys hoe karakter werk:

 • Die karakters in die boek is soos spieëls waarin ons ons eie lewens afgespieël sien, en in wie se lewens ons lewenslesse leer.
  • Eli se reaktiewe leierskap in sy huis, kos nie net vir hom en sy huis hulle lewens nie, maar veroorsaak baie pyn en donkerte vir die volk van Israel. Hy kon wel vir Samuel aan die Here wy, maar sy blindekol in terme van sy eie seuns, het gekeer dat hy hulle dissiplineer voordat dit te laat was.
  • Samuel weer was ‘n man van integriteit, wat met moed en wysheid die Israeliete gelei het van die Rigtertyd af tot en met die oorgang na die koningstyd. Hy salf beide vir Saul as Dawid as koning, terwyl hy steeds waarsku daarteen dat God nie as die eintlike koning geeër word nie. En hy nooi Israel uit om sy integriteit as leier te toets. Daarbenewens tree hy op as leier van die eerste profeteskool.
  • Saul illustreer baie van die gevare van leierskap. Sy mislukking as leier is ‘n klassieke verhaal van ‘n leier wat opgehou het om te lei, en sy magsposisie begin misbruik het vir sy eie belange.
  • Dawid wys vir ons hoe God iemand wat growwe foute gehad het, se hart raaksien, en hom toerus en gebruik om die volk in ‘n nuwe era in te lei. En in die tweede boek sien ons hoe Dawid se lewe blom weens sy gehoorsaamheid en dit ‘n ongelooflike bate vir die volk is. Maar na sy ongehoorsaamheid in hoofstuk 10, staan die res van sy koningskap in die teken van dissipline, met konflikte en bedreigings en teleurstellings wat ‘n hard leerskool vorm. Die een reddende eienskap van sy karakter, is dat hy telkens terugkeer na God in berou en boetedoening.

Program

Week 1 – 1 Samuel 1-7
Week 2 – 1 Samuel 8-15
Week 3 – 1 Samuel 16-23
Week 4 – 1 Samuel 24-31
Week 5 – 2 Samuel 1-7
Week 6 – 2 Samuel 8-13
Week 7 – 2 Samuel 14-24

Die waardigheid van mense

John Webster skryf in ‘n feesgeskrif The God of Love and Human Dignity (2007) ‘n artikel The Dignity of Creatures die volgende:

“Human dignity has its basis in the loving act of God the creator who summons creatures into being and bestows life on them, ordering their nature and determining their destiny by calling them to enact their being in fellowship with himself.

God the reconciler defeats creatures’ trespass upon their own dignity, restoring them to fellowship with himself and re-establishing their dignity.

God the perfecter completes the dignity of creatures, gathering them into the fellowship of the saints and empowering them actively to testify to God’s perfection of human dignity.”

‘n Mens kan eintlik net op dié trinitariese inkleding van menswaardigheid AMEN sê!

What would Jesus do?

Gelowiges vra dikwels: WWJD – What would Jesus do?

Sommige dra die WWJD bandjies om hulle arms om hulle te herinner daaraan dat enige situasie eintlik met dié vraag na Jesus hanteer kan word.

Noordmans sê hieroor dat dit egter soms nodig is om ook te vra:

 • wat sou dit beteken om die Vader te volg in ‘n situasie, of
 • wat sou die Heilige Gees doen in hierdie situasie?

Daarmee help hy ons verstaan, dat dit eintlik eers is as ons dié drie vrae tegelykertyd vra, dat ons na ‘n meer verantwoorde reaksie gelei word.

Soos God die Vader in die Ou Testament op baie verskillende maniere met sy volk gepraat het, kom Hy in die Evangelies in die gestalte van Sy Seun na ons toe en maak Homself op ‘n ongelooflike praktiese wyse bekend aan ons.  En in Handelinge en die briewe van die Nuwe Testament troos Hy ons deur Sy Gees en begelei ons in ‘n intieme geloofsverhouding met Hom.

Hy is immers vir ons as Vader, met ons as Seun, en in ons as Gees.

Op hierdie verskeidenheid van maniere verryk Hy ons lewens, nooi Hy ons uit om met Hom in verhouding te tree en om uit sy onuitputlike kreatiewe voorsiening en troos te leef.

Onlangse kommentaar