This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export date: Sat Nov 16 21:58:28 2019 / +0000 GMT

Oorsig oor die konings waarvan die Kronis skryfDie Kronis vertel in die res van 2 Kronieke die verhaal van die oorblywende 20 konings  van die suidelike ryk soos dit ontvou het na die skeuring van die ryk van Salomo, met terloopse verwysing na die konings van die noordelike ryk Israel.  Altesame was daar dus 24 konings wat oor 'n tydperk van 500 jaar vir Juda regeer het van ongeveer 1097 v.C. tot met die ballingskap in 586 v.C.
Die eerste 4 konings was natuurlik: Net 8 van die konings van Juda word in oorwegend positiewe terme beskryf.  Dit sluit die 2 vroeëre konings van 1 Kronieke in, Dawid en Salomo: Die ander 14 konings word in meer negatiewe terme beskryf omdat hulle op mindere of meerdere wyse die Here nie gedien het soos hulle moes nie.  Hulle was: Vir 'n vergelyking met die 19 konings van die noordryk van Israel, het ek dié sinopsis voorberei (regeringstyd in jare behalwe as anders aangedui):

Konings van Israel

Konings van Juda

Saul (12-40)

Isboset (2)

Dawid (40)

Salomo (40)

Jerobeam I (22)

Rehabeam (17)

Nadab (2)

Abia (3)

Baesa (24)

Asa (41)

Ela (2)

Josafat (25)

Simri (7 dae)

Joram (8)

Omri (12)

Ahasia (1)

Agab (22)

Atalia (6)

Ahasia (2)

Joas (40)

Joram (12)

Amasia (29)

Jehu (28)

Ussia (52)

Joahas (17)

Jotam (16)

Joas (16)

Agas (16)

Jerobeam II (41)

Hiskia (29)

Sagaria (6 mnde)

Manasse (55)

Sallum (1 mnd)

Amon 2)

Menahem (10)

Josia (31)

Pekahia (2)

Joahas (3 mnde)

Peka (20)

Jojakim (11)

Hosea (9)

Jojagin (3 mnde)

Sedekia (11)

Altesame was daar dus 43 konings (een was 'n vrou) in Israel-Juda. by Chris van Wyk

 

 


Post date: 2013-05-09 00:01:22
Post date GMT: 2013-05-08 22:01:22
Post modified date: 2013-05-09 00:01:22
Post modified date GMT: 2013-05-08 22:01:22

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com