Bybelskool
https://bybelskool.com/kan-satan-jou-gedagtes-lees/
Export date: Wed Apr 24 20:08:10 2019 / +0000 GMT

Kan Satan jou gedagtes lees?


God weet wat ons dink, soos dit regdeur die Skrif bevestig word (Ps 139:4). So ook Jesus (Mark 2:8; Matt 9:4; 12:25; Luk 6:8; 11:17; Joh 2:25; 6:61; 1 Kor 3:20). Daarom werk Hy deur sy Woord ook diep binne ons om ons die waarheid te help onderskei (Hebr 4:12). Dit is 'n goddelike eienskap.

Die Satan of duiwel en ander bose geeste is geskape wesens en daarom baie meer beperk in hulle vermoëns. Hulle kan nie gedagtes lees nie. Dit is net God wat die gedagtes van mense ken (1 Kon 8:39). Die duiwels is egter van die begin af betrokke by mense en hou hulle woorde en gedrag die hele tyd dop (Job 1:6-7). Hulle kan ons gedrag wel lees, en dit is baie keer genoeg!

Die Bose kan daarby wel deeglik ons gedagtewêreld beïnvloed. So verduidelik Jesus dit aan die nagmaalstafel: "die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai." (Joh 13:2). Lukas sê selfs dat die Satan in hom gevaar het (Luk 22:3). Dieselfde geld besetenheid deur demone en bose geeste.

Dit is waarom ons gewaarsku word om die volle wapenrusting van God aan te trek om ons te beskerm teen sy invloed (Ef 6:10-20). Dit sluit die beheer oor ons gedagtes (2 Kor 10:4-5) sowel as ons gedrag (Ef 4:27) in. Anders gee ons aan die duiwel 'n vastrap plek in ons lewe.

Waar ons dus toegewy lewe as 'n tempel van die Heilige Gees is ons weerbaar teen hierdie beïnvloeding en kan ons die duiwel se listigheid en versoekings oorkom.
Post date: 2018-05-19 20:51:20
Post date GMT: 2018-05-19 18:51:20

Post modified date: 2018-05-19 20:51:20
Post modified date GMT: 2018-05-19 18:51:20

Export date: Wed Apr 24 20:08:10 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com