This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export date: Mon Oct 21 20:35:50 2019 / +0000 GMT

Kain oorweldig vir Abel en maak hom doodAs 'n mens oor die sonde nadink kan 'n mens nie anders as om by die verhale van Genesis 3 en 4 te begin nie. Die sonde van Adam en Eva deurbreek die verhouding met God. Die sonde van Kain deurbreek die verhouding met sy broer Abel. Jy kan gerus vandag albei bydraes daaroor by Bybelskool lees:

Hier is 'n uittreksel van die boodskap van Genesis 4

Hoewel ‘n mens steeds bewus is van die werklike karakters wat die skrywer teken, is dit ook duidelik dat hierdie verhale paradigmaties is.  Dit beskryf op ‘n baie diepsinnige manier die wyse waarop die voorgeskiedenis van die mens verloop het. Die stryd wat daar tussen die lig en die duisternis in die skepping teenwoordig was (Gen. 1), kan ook gesien word in die wyse waarop die mens in sy kultuur en godsdiens ontwikkel het (Gen. 4).

Hierdie verhaal help ons ook verstaan dat God se goeie bedoeling met die skepping en die mens nie net deur die ongehoorsaamheid aan God(Adam en Eva – Genesis 3) bedreig word nie, maar ook deur die geweld teenoor medemense(Kain wat Abel doodmaak – Gen 4).  Geen wonder dat Jesus se opsomming van die wet baie eeue later sou wees: om God lief te hê en jou naaste soos jouself, presies die oplossing vir die twee goed wat die verhouding met God en ons naaste bedreig.

Hoofstuk 4 is dus ‘n noodsaaklike aanvulling van die boodskap van hoofstuk 3.  Sonde is nie net iets wat teenoor God gepleeg word nie.  Dit het ook alles te make met hoe ons teenoor mense optree.

Hierna sal Genesis ons van nog ‘n derde bedreiging vertel, die bedreiging wat kom deurdat die mense die aarde aan homself oorlaat.  Dit sou een van die gevolge wees van die poging om in die vlakte van Sinar 'n tuiste vir almal te vind (Genesis 11).  Die hele aarde sou gevolglik nie bewoon, bewerk en bewaar kon word nie. Die taalverwarring was dus 'n doelbewuste manier om 'n tuiskoms te verseker, vir mense, plante en diere, oor die hele aarde.

 

 


Post date: 2019-01-27 04:00:42
Post date GMT: 2019-01-27 02:00:42
Post modified date: 2019-01-21 21:57:04
Post modified date GMT: 2019-01-21 19:57:04

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com