This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export date: Tue Jan 21 17:27:13 2020 / +0000 GMT

Hoe moet jy bid? – Lukas 18:9-14Toe het Jesus hierdie gelykenis vertel met die oog op sommige mense wat oortuig is dat hulle saak voor God reg is, maar die ander mense verag het: “Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n Fariseër en die ander 'n tollenaar. Die Fariseër het gaan staan en by homself gebid: ‘O God, ek is dankbaar teenoor U dat ek nie soos die ander mense is nie – diewe, onregverdiges, ontugtiges of ook soos hierdie tollenaar. Ek vas twee keer gedurende die week, en ek gee 'n tiende van alles wat ek verdien!' “Die tollenaar het op 'n afstand bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het vol skuldbesef op sy bors geslaan en gesê: ‘O God, wees my, sondaar, genadig!' “Ek sê vir julle: Hierdie man, eerder as die eerste een, gaan huis toe as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat homself verhef bo ander, sal verneder word, maar hy wat homself nederig ag, sal verhoog word.” (NLV)

1. Jesus het so pas die gelykenis van die onregverdige regter vertel om die dissipels aan te moedig om te volhard in gebed (Luk 18:1-8). Hier vertel hy die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar wat oor nederigheid in gebed gaan. Hoekom dink jy doen Jesus dit?

2. Jesus wil die dissipels leer dat volharding in gebed en veral ‘n antwoord op gebed nie tot selfverheffing en veragtig van ander moet lei nie. Hoe kan jy seker maak dat jy steeds nederig in gebed bly?

3. Lees die verse later vandag weer om jou te herinner daaraan dat dit net God is, en dít uit genade, wat jou gebede kan verhoor.

4. Jy kan later vanaand die gedeelte weer lees in die konteks van Lukas 18 sowel as my bydrae daaroor: Lukas 18:1-19:44 – God is meer as gewillig om gebede te beantwoord.

 

 


Post date: 2019-08-16 04:00:21
Post date GMT: 2019-08-16 02:00:21
Post modified date: 2019-07-25 21:19:16
Post modified date GMT: 2019-07-25 19:19:16

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com