Bybelskool
https://bybelskool.com/geloofsbelydenisse-verwoord-die-konsensus-van-die-christelike-gemeenskap-deur-die-eeue/
Export date: Wed Nov 25 21:38:22 2020 / +0000 GMT

Geloofsbelydenisse verwoord die konsensus van die Christelike gemeenskap deur die eeue


Ek kry van tyd tot tyd navrae oor geloofsvrae wat met die Godheid van die Vader, Seun en die Heilige Gees verband hou, sowel as ander vraagstukke wat mense graag wil hê dat ek vir hulle opklaar.  Ek antwoord wanneer ek kan, en plaas dit dan ook op dié webtuiste.

'n Mens kan egter baie leer by die konsensus wat in die Christelike gemeenskap oor die eeue bereik is oor allerlei.  Dit is vervat in geloofsbelydenisse wat weliswaar soms onderling verskil - ons dink immers nie dieselfde oor alles nie - maar 'n goeie basis vir jou gee om jou eie standpunt te vorm oor die sake wat in die Bybel oor God en geloof aangeraak word.

Hier is daarom 'n paar skakels na van die geloofsbelydenisse deur die eeue wat jou kan begelei in jou denke:

 • Apostoliese Geloofbelydenis 1 - dit verwoord die konsensus oor God Drie-Enig en wat dit vir ons beteken op kort en bevatlike wyse - 12 artikels;

 • Geloofsbelydenis van Nicea 2 - dit is 'n effe langer belydenis wat die wydste in die wêreldkerk aanvaar word en baie spesifiek die Godheid van Christus as deel van die Triniteit bevestig - ongeveer 19 reëls, afhangende van watter taal 'n mens gebruik;

 • Geloofsbelydenis van Athanasius 3 - dit is 'n nog langer belydenis wat die belangrikste dinge wat vir saligmakende geloof belangrik is, uitspel, ook 'n bietjie meer oor die wyse waarop ons oor die Triniteit moet dink - 44 artikels;

 • Heidelbergse Kategismus 4 - dit is die primêre onderrig in die Gereformeerde tradisie oor 1) hoe groot ons sonde en ellende voor God is, 2) hoe ons in Christus daarvan verlos kan word, en 3) hoe ons God dankbaar kan dien waarin gehoorsaamheid en gebed die belangrikste komponente is - 129 vrae en antwoorde in 52 Sondag-afdelings verdeel;

 • Nederlandse Geloofsbelydenis 5 - dit is die grondslag van die Gereformeerde oortuiging oor God, sy Woord en die geloofslewe - 39 artikels - daar staan vir my een van die mooiste verwoording van wie God is: "Ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike Wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is." (2 Kor. 3:17; Joh. 4:24; Jes. 40:14.);

 • Dortse Leerreëls 6 - dit is die grondslag vir die Gereformeerde oortuiging oor God se onweerstaanbare genade vir verlorenes soos uitgedruk in sy verkiesing, versoening en volharding van die gelowiges - 5 hoofstukke;

 • Belydenis van Belhar 7 - dit is die mees resente belydenis wat ons roeping voor God verwoord om versoening, eenheid en geregtigheid na te jaag - 5 artikels (Jy kan die webtuiste 8 oor die Belydenis van Belhar waarvan ek webmeester is, besoek vir uitgebreide inligting en kommentaar daaroor).


Hier is 'n bietjie meer oor die eerste ses se ontstaansgeskiedenis: Die ses Belydenisskrifte van ons kerk 9.  Die belydenisse is ook ingesluit in hierdie dokument.
Links:
 1. http://bybelskool.com/wp-content/uploads/2015/02/A postoliese_Geloofbelydenis.pdf
 2. http://bybelskool.com/wp-content/uploads/2015/02/G eloofsbelydenisNicea.pdf
 3. http://bybelskool.com/wp-content/uploads/2015/02/G eloofsbelydenisAthanasius.pdf
 4. http://bybelskool.com/wp-content/uploads/2015/02/H eidelbergse_Kategismus.pdf
 5. http://bybelskool.com/wp-content/uploads/2015/02/N ederlandse_Geloofsbelydenis.pdf
 6. http://bybelskool.com/wp-content/uploads/2015/02/D ortse_Leerreels.pdf
 7. http://bybelskool.com/wp-content/uploads/2015/02/B elydenis-van-Belhar.pdf
 8. http://www.belydenisvanbelhar.co.za
 9. http://bybelskool.com/wp-content/uploads/2015/02/D ie-ses-Belydenisskrifte-van-ons-kerk.doc
Post date: 2015-02-20 16:24:05
Post date GMT: 2015-02-20 14:24:05

Post modified date: 2015-02-25 09:43:47
Post modified date GMT: 2015-02-25 07:43:47

Export date: Wed Nov 25 21:38:22 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com