Bybelskool
https://bybelskool.com/geen-ander-evangelie/
Export date: Wed Aug 21 7:56:29 2019 / +0000 GMT

Geen Ander Evangelie - Pinkster 2017 Blancogemeente George


Blancogemeente in George het my genooi om Pinkster te hou aan die hand van die oorhoofste tema: "Kyk na die Woord". In my voorbereiding het ek begin fokus op die brief aan die Galasiërs. Groot was my opgewondenheid toe ek agterkom dat die sentrale boodskap van die Reformasie rondom die vyf solas duidelik in die brief van Galasiërs ingebed lê:

Daarom gaan ek dit as uitgangspunt gebruik vir die prediking vir Pinkster 2017 soos in my preektemas hieronder gesien kan word. My gebed is dat ons almal saam Paulus se boodskap hierdie Pinkster goed sal hoor. Daar is geen ander evangelie nie. Solum Euangelium.


GALASIËRS 1 - Geen ander evangelie - Solum Euangelium
GALASIËRS 2 - Christus leef in my - Solus Christus
GALASIËRS 3 - Ons is kinders van God deur geloof - Sola Fide
GALASIËRS 4 - Ons is kinders van die belofte - Sola Scriptura
GALASIËRS 5 - Ons leef deur die Gees - Sola Gratia
GALASIËRS 6 - Ons dra mekaar se laste - Soli Deo Gloria

Jy kan my boekie hier aflaai 1wat ek daar gaan gebruik.
Hier volg die preke:Links:
  1. http://www.bybelskool.com/dokumente/GEEN-ANDER-EVA NGELIE.pdf
  2. https://bybelskool.com/pinkster-2017-in-blancogeme ente-george/
  3. https://bybelskool.com/galasiers-1-geen-ander-evan gelie-solum-euangelium/
  4. https://bybelskool.com/galasiers-2-christus-leef-i n-my-solus-christus/
  5. https://bybelskool.com/galasiers-3-ons-is-kinders- van-god-deur-geloof-sola-fide/
  6. https://bybelskool.com/galasiers-4-ons-is-kinders- van-die-belofte-sola-scriptura/
  7. https://bybelskool.com/galasiers-5-ons-leef-deur-d ie-gees-sola-gratia/
  8. https://bybelskool.com/galasiers-6-ons-dra-mekaar- se-laste-soli-deo-gloria/
Post date: 2017-05-26 08:01:32
Post date GMT: 2017-05-26 06:01:32

Post modified date: 2017-05-26 08:10:11
Post modified date GMT: 2017-05-26 06:10:11

Export date: Wed Aug 21 7:56:29 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com