Bybelskool
https://bybelskool.com/esra/
Export date: Fri Aug 23 2:19:05 2019 / +0000 GMT

Esra


Esra en Nehemia wys hoe jy te werk gaan om ‘n geloofsgemeenskap op te bou. Ná die Kronis in 1 en 2 Kronieke sy waarderende blik op die verlede gegooi het om daaruit dinge te neem wat identiteitsvormend is, vertel hy in Esra-Nehemia verder van die drie leiers ná die ballingskap, naamlik Serubbabel, Esra, en Nehemia wat:

 1. die verhouding met God herstel deur die bou van die tempel en die herstel van die liturgiese omgang met God,

 2.  die fokus op die regte en reflekterende lees van die Bybel plaas sodat dit die hele lewe kan deursuur en

 3. op die herstel van die muur van Jerusalem fokus sodat die geloofsgemeenskap kan gedy in ‘n veilige ruimte waarin lewe kan floreer. Dit gee vir ons prentjies van hoe ons met God kan saamwerk in ons eie tyd wat uiters inspirerend is.


Hoe om die Bybelboek te lees


Die Bybel moet ons lewe vorm. Daarvoor is dit nodig dat ons leer om die Bybel te leef terwyl ons dit lees. Daardeur hoor ons die stem van God in die Bybel, leer ons hoe om Jesus prakties te volg, en skryf die Gees ons in God se verhaal met die wêreld in.

Een van die maniere wat gelowiges deur die eeue gebruik het om die Bybel só te lees, dat dit jou lewe beïnvloed, jou transformeer, is Lectio Divina, geestelike of goddelike lees.

Gebruik die volgende metode om hierdie Bybelboek deur te werk:

RUS

 • Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.


HOOR

 • Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.

 • Lees my bydrae oor die gedeelte.

 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.

 • Antwoord die Here in gebed.

 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.


LEEF

 • Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.
 
Links:
 1. https://bybelskool.com/inleiding-op-die-boek-esra/
 2. https://bybelskool.com/esra-1-god-beweeg-kores-en- die-volk-om-na-juda-terug-te-keer/
 3. https://bybelskool.com/esra-2-3-die-jode-vestig-hu lle-weer-in-die-land-en-herstel-hulle-verhouding-m et-god/
 4. https://bybelskool.com/esra-4-die-mense-van-die-la nd-bied-sterk-weerstand-teen-die-bou-van-die-tempe l-en-die-mure-van-die-stad/
 5. https://bybelskool.com/esra-5-god-ondersteun-die-l eiers-deur-die-profete-haggai-en-sagaria-in-die-bo u-van-die-tempel/
 6. https://bybelskool.com/esra-6-darius-gee-opdrag-da t-die-tempel-voltooi-word-met-die-ondersteuning-va n-die-staat/
 7. https://bybelskool.com/esra-7-god-stuur-esra-as-sk rifgeleerde-om-die-onderrig-en-regspraak-vanuit-di e-wet-van-god-te-behartig/
 8. https://bybelskool.com/esra-8-god-bewaar-esra-en-s y-geselskap-en-maak-hulle-reis-voorspoedig/
 9. https://bybelskool.com/esra-9-esra-verootmoedig-ho m-namens-die-volk-voor-god-oor-hulle-godsdienstig- gemengde-huwelike/
 10. https://bybelskool.com/esra-10-die-geloofsgemeensk ap-vernuwe-die-verbond-deur-godsdienstig-gemengde- huwelike-te-ontbind/
Post date: 2013-07-14 16:37:12
Post date GMT: 2013-07-14 14:37:12

Post modified date: 2014-05-23 05:50:38
Post modified date GMT: 2014-05-23 05:50:38

Export date: Fri Aug 23 2:19:05 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com