Bybelskool
https://bybelskool.com/eksodus/
Export date: Tue Jul 23 14:12:46 2019 / +0000 GMT

Eksodus


Die boek Eksodus


Ons het die 40 hoofstukke van Eksodus deur die loop van die eerste kwartaal 2017 gelees. Hier is die volledige leesprogram vir elkeen wat dit op sy of haar eie tyd wil deurwerk.

Hoe om die Bybelboek te lees


Die Bybel moet ons lewe vorm. Daarvoor is dit nodig dat ons leer om die Bybel te leef terwyl ons dit lees. Daardeur hoor ons die stem van God in die Bybel, leer ons hoe om Jesus prakties te volg, en skryf die Gees ons in God se verhaal met die wêreld in.

Ek stel voor dat jy die volgende metodiek gebruik:

 1. LEES – Raak stil voor die Here. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.  Lees die teksgedeelte deeglik deur.  Wat tref jou?  Let op vir temas in die gedeelte.  Wat sê dit van God?  Wat sê dit van mense?  Wat sê dit van die wêreld?  Soek vir een of meer sleutel gedagtes wat jou besonderlik tref.  Skryf dit in jou joernaal neer.  Lees dan wat ek geskryf het en dink na oor wat jou daarin tref.

 2. LUISTER – Dink na oor wat God vir jou deur die sleutel gedagte(s) wil sê. Waar raak hierdie gedagte(s) jou lewe in die praktyk?  Wat vra dit van jou?  Wat belowe dit vir jou?  Wat moet jy dink of doen daarmee?  Wat is die kern van die boodskap van dié teks vir jou dag en lewe?

 3. LEEF – Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed.  Skryf dit in jou joernaal.  Geniet Sy teenwoordigheid.  Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag.  Leef dit uit.


Die proses sal gou só deel van jou manier van lees word, dat jy dit eintlik outomaties sal kan doen: lees, luister, leef.

View all posts in this series
Links:
 1. https://bybelskool.com/god-sien-en-god-verstaan-by belskool-oor-eksodus-begin-18-januarie/
 2. https://bybelskool.com/inleiding-eksodus-die-hoop- op-verlossing/
 3. https://bybelskool.com/eksodus-1-god-vermeerder-sy -volk-ten-spyte-van-farao-se-brutale-onderdrukking /
 4. https://bybelskool.com/eksodus-2-god-het-hulle-gek reun-gehoor-en-verstaan/
 5. https://bybelskool.com/eksodus-3-417-god-stuur-mos es-om-die-godsvolk-uit-egipte-te-lei/
 6. https://bybelskool.com/eksodus-418-31-die-oudstes- reageer-in-geloof-en-aanbidding-op-moses-en-aaron- se-boodskap/
 7. https://bybelskool.com/eksodus-5-god-beveel-farao- laat-my-volk-gaan/
 8. https://bybelskool.com/eksodus-61-26-ek-is-die-her e/
 9. https://bybelskool.com/eksodus-627-725-egipte-sal- besef-ek-is-die-here-deur-die-plae-wat-ek-stuur/
 10. https://bybelskool.com/eksodus-8-die-plae-is-jahwe -se-verlossende-oordeel-as-getuienis-dat-hy-god-is /
 11. https://bybelskool.com/eksodus-9-farao-het-geen-on tsag-vir-jahwe-nie-al-krepeer-hulle-van-ellende/
 12. https://bybelskool.com/eksodus-101-27-die-plae-ill ustreer-god-se-seen-of-straf-vir-die-wat-hom-gehoo rsaam-of-teenstaan/
 13. https://bybelskool.com/eksodus-1028-1110-die-tiend e-plaag-bevestig-jahwe-se-godheid-en-sy-verkiesing -van-israel/
 14. https://bybelskool.com/eksodus-121-42-die-here-bes kerm-die-israeliete-teen-die-vernietiger-deur-die- bloed-van-die-paaslam/
 15. https://bybelskool.com/eksodus-1243-1316-deur-vier ing-en-toewyding-word-die-herinnering-aan-bevrydin g-lewend-gehou/
 16. https://bybelskool.com/eksodus-1317-1431-die-teenw oordigheid-van-die-here-raak-die-godsvolk-se-kompa s-deur-die-woestyn/
 17. https://bybelskool.com/eksodus-15-die-here-is-die- bewerker-van-wonderdade-wat-sy-volk-beskerm-en-sy- vyande-verpletter/
 18. https://bybelskool.com/eksodus-16-god-voorsien-bro od-vleis-en-die-sabbat-as-tekens-van-sy-teenwoordi gheid/
 19. https://bybelskool.com/eksodus-17-is-die-here-by-o ns-of-nie/
 20. https://bybelskool.com/eksodus-18-jetro-mentor-mos es-en-die-israelitiese-leiers-tot-n-leierskapspan/
 21. https://bybelskool.com/eksodus-neem-stadiger-as-wa t-ek-beplan-het/
 22. https://bybelskool.com/eksodus-19-as-julle-my-geho orsaam-sal-julle-my-eiendom-wees-n-koninkryk-wat-m y-as-priesters-dien/
 23. https://bybelskool.com/eksodus-20-ek-is-die-here-j ou-god-wat-jou-uit-egipte-uit-die-plek-van-slawern y-bevry-het/
 24. https://bybelskool.com/eksodus-21-sorg-vir-mense-e n-hulle-diere/
 25. https://bybelskool.com/eksodus-22-sorg-vir-mense-e n-hulle-besittings/
 26. https://bybelskool.com/eksodus-23-sorg-vir-geregti gheid-en-die-geloofsgemeenskap-met-god-se-hulp/
 27. https://bybelskool.com/eksodus-24-ons-sal-alles-do en-wat-die-here-beveel-het/
 28. https://bybelskool.com/eksodus-25-rig-vir-my-n-hei ligdom-op-dat-ek-tussen-julle-kan-woon/
 29. https://bybelskool.com/eksodus-26-jy-moet-die-tabe rnakel-oprig-presies-volgens-die-plan-wat-op-die-b erg-vir-jou-gewys-is/
 30. https://bybelskool.com/eksodus-27-die-lig-van-god- se-teenwoordigheid-brand-voortdurend-in-die-tent-v an-ontmoeting/
 31. https://bybelskool.com/eksodus-28-die-priesters-se -klere-dra-die-boodskap-van-gesag-en-toewyding/
 32. https://bybelskool.com/eksodus-29-afgesonder-en-be vestig-as-god-se-verteenwoordigers/
 33. https://bybelskool.com/eksodus-30-elke-deel-van-di e-tabernakel-en-elke-priester-word-geheilig-aan-di e-here/
 34. https://bybelskool.com/eksodus-31-hulle-moet-alles -maak-net-soos-ek-jou-beveel-het/
 35. https://bybelskool.com/eksodus-32-die-tragedie-van -die-goue-bulkalf-en-die-toorn-van-jahwe/
 36. https://bybelskool.com/eksodus-33-onthou-tog-hierd ie-nasie-is-u-volk/
 37. https://bybelskool.com/eksodus-34-ek-is-barmhartig -en-genadig-maar-ek-laat-niks-ongestraf-nie/
 38. https://bybelskool.com/eksodus-351-361-elkeen-wie- se-hart-en-gees-hulle-daartoe-aangespoor-het-het-v rywillig-offergawes-gebring/
 39. https://bybelskool.com/eksodus-362-38-die-volk-bri ng-meer-as-wat-nodig-is/
 40. https://bybelskool.com/eksodus-37-besaleel-neem-di e-voortou-met-die-maak-van-die-heilige-toebehore-v an-die-tabernakel/
 41. https://bybelskool.com/eksodus-38-amper-sewe-ton-g oud-silwer-en-brons-word-gebruik/
 42. https://bybelskool.com/eksodus-39-die-tabernakel-i s-gereed-vir-die-teenwoordigheid-van-die-here/
 43. https://bybelskool.com/eksodus-40-die-teenwoordigh eid-van-die-here-vul-die-tabernakel/
 44. https://bybelskool.com/oor-getalle-in-die-woestyn- verhale/
 45. https://bybelskool.com/die-tweede-gebod-n-paar-eks tra-gedagtes/
Post date: 2017-01-14 17:36:04
Post date GMT: 2017-01-14 15:36:04

Post modified date: 2017-03-31 08:37:31
Post modified date GMT: 2017-03-31 06:37:31

Export date: Tue Jul 23 14:12:46 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com