This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export date: Thu Jun 20 15:02:29 2019 / +0000 GMT

Eksodus 38 – Amper sewe ton goud, silwer en brons word gebruikDie maak van die brandofferaltaar – Eks. 38:1-7 

Die instruksies vir die maak van die brandofferaltaar is in Eks. 27:1-8 gegee.  Uiteraard was die brandofferaltaar bedoel vir die offers van die volk binne die voorhof waar hulle onder begeleiding van die priesters en Leviete toegelaat is.  Dit het die betekenis gedra dat die volk gedurig deur geheilig moes word om die pad met God te kan stap.  Sonder versoening deur die offers sou hulle sondeskuld ‘n net te groot verwydering tussen hulle en God gebring het.  Die voortdurende offers sou die lewe met God moontlik maak.

Die maak van die bronswaskom – Eks. 38:8            

Die instruksies vir die maak van die bronswaskom is in Eks. 30:17-21 gegee.  Die bronswaskom was nodig vir die uiterlike reiniging van Aäron en sy seuns met hulle aanstelling sowel as daagliks in die uitvoering van hulle diens in die Tabernakel.  Reiniging was net so belangrik as die rituele wat in die kultus nagekom is.

Die bou van die voorhof – Eks. 38:9-20   

Die instruksies vir die maak van die voorhof is in Eks. 27:9-19 gegee.  Interessant genoeg werk Esegiël in sy visie op die nuwe tempel wat ná die ballingskap gebou moet word, nog met ‘n voorhof, trouens verskillende voorhowe, waarin die glans van die heerlikheid van die Here ook deur die volk beleef kon word (Eseg. 40-48).  ‘n Voorhof sal egter nie nodig wees in die nuwe Jerusalem nie.  Trouens, daar is nie eers ‘n tempel nodig nie: “'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige, en die Lam.” (Openb. 21:22).

Die gebruikte metale – Eks. 38:21-31     

Voor die maak van die priesters se klere en die voltooiing van die projek aan die orde gestel word, gee die skrywer eers ‘n opsomming van al die metale wat in die bou van die tabernakel en sy toebehore gebruik is. Itamar, seun van Aäron, het daarvoor verantwoordelikheid geneem:

 

 


Post date: 2017-03-28 04:00:52
Post date GMT: 2017-03-28 02:00:52
Post modified date: 2017-03-28 06:29:52
Post modified date GMT: 2017-03-28 04:29:52

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com