This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export date: Fri Apr 16 8:33:48 2021 / +0000 GMT

Eenvoudige luistersiklusKies vir jou 'n teks of 'n Bybelboek wat jy gaan gebruik. Dit is beter om 'n korter gedeelte te gebruik of ten minste net op 'n vers of selfs frase te fokus uit die gedeelte wat jy lees. Dit sal ook goed wees as jy op een gedeelte fokus vir die hele twee weke. Deur elke dag vir twee weke lank op een gedeelte te fokus, sal jou 'n diep begrip gee van wat God daarmee in jou lewe wil doen.

Ek gee vir jou Psalm 27 aan die onderkant van hierdie bydrae, asook veertien beloftes uit die Bybel, afhangende van jou keuse. Jy kan natuurlik enige gedeelte gebruik.

Gebruik dan die vyf stappe van hierdie eenvoudige weergawe van die geestelike lees wat op die luistersiklus van die Seisoen van Luister gebaseer is.

1. OPENINGSGEBED

U nooi my uit en ek kom nou opnuut by U rus. U praat met my en ek is oop om U weer te hoor.

2. RUS

Raak bewus van jou diepste behoeftes.  Dit kan 'n vraag, 'n behoefte, 'n seer, 'n dankbaarheid ... wees.  Gee dit in gebed aan God.

3. LEES

Lees 'n Skrifgedeelte, hardop indien moontlik.  Raak bewus van watter gedagtes, beelde of vrae by jou opkom terwyl jy lees.  Hoe ruk en/of troos hierdie gedeelte jou? Soms hou dit verband met jou behoeftes.  Soms is dit nuwe gedagtes wat God jou gee.

4. LUISTER

Kies een gedagte om oor na te dink.   Wat beteken dit prakties vir jou?  Watter moontlikhede maak God vir jou oop?

5. LEEF

Wat lê die Here nou op jou hart?  Watter van dié moontlikhede voel jy wil God hê moet jy laat vaar of ontgin?  Besluit op ‘n gepaste reaksie en sluit met gebed af, bv: "U roep en stuur my en ek sal nuut leef." Dit is hoe ons God se genade uitleef en vir ander aangee.

Psalm 27

Die Here my lig en my heil!

 'N PSALM van Dawid.

1Die Here is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?

2As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet—my teëstanders en my vyande, ja, myne—struikel hulle self en val.

3Al word 'n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek.

4Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel.

5Want Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent; Hy verhef my op 'n rots.

6En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank; ek wil sing, ja, psalmsing tot eer van die Here.

7Hoor, o Here, ek roep luid; en wees my genadig en antwoord my.

8Van U sê my hart: Soek my aangesig! Ek soek u aangesig, o Here!

9Verberg u aangesig nie vir my nie, wys u kneg nie af in toorn nie: U was my hulp! Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil!

10Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem.

11Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad, vanweë my vyande.

12Gee my nie oor aan die begeerte van my teëstanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan, en hy wat geweld uitblaas.

13o, As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie … .

14Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die Here!

Jy kan my kommentaar by Bybelskool op die Psalm hier bereik.

14 Beloftes van die Here

 

 


Post date: 2018-06-14 14:49:37
Post date GMT: 2018-06-14 12:49:37
Post modified date: 2018-06-14 16:45:34
Post modified date GMT: 2018-06-14 14:45:34

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com