Bybelskool

Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Comments (11)

 • Avatar

  Annalina

  |

  In die lig van dit alles, Chris, wanneer is die duisendjarige vrederyk?

  Reply

  • Avatar

   Chris van Wyk

   |

   Hi, kleinnig! Ek het nog nie absolute duidelikheid daaroor nie, al maak die premillennialisme vir my meer sin, veral omdat die Satan se loslating ná hierdie tyd dan meer logies is. Gelukkig weet die Here darem! En dit is eintlik al genoeg.

   Reply

   • Avatar

    Robert Geyser

    |

    Hi Chris. Hoop jy kan my nog onthou uit Stellenbosch se dae. Ek het sopas bietjie gelees oor wat jy van die wegraping se. Ek sien dit is al 2 jaar terug gewees en kom ek dalk nou soos mostert na die maal. Dankie vir jou siening wat jy so mooi uiteengesit het. Ek stem absoluut saam. Ek wil egter reageer op jou nig Annalina se vraag oor die duisendjarige vrederyk waaroor jy op daar die stadium blykbaar nog nie n duidelike verklaring gehad het nie. Het ook al baie daaroor gewonder en wel n antwoord in my eie gemoed gekry. Luister na my, dink daaroor en laat weet of dit wat ek se sin maak: Ek verstaan dit as die tydperk na Jesus se opstanding tot en met sy wederkoms, maw die tyd waarin ons ook nou leef. Hoekom? Jesus is tog nou ons Koning en ons is burgers van sy koninkryk. As gelowiges het ons tog nou die VREDE van God in ons lewens. Niks kan dit van ons wegneem nie of iets daaraan verlander nie. Al leef ons in n bose en deurmekaar wereld, het ons hierdie VREDE van God in ons harte en dit is vir gelowiges n realiteit. Die duisendjarige vrederyk, lyk vir my is dus die tydperk van die Kerk hier op aarde waar die gelowiges die VREDE van God in hulle lewens het. Maak gerus kontak met my en deel jou mening oor dit wat ek hier uiteen gesit het. My nr is 0837768378. Vrede vir jou. Robert Geyser

    Reply

    • Avatar

     Chris van Wyk

     |

     Hi Robert – moet sê my geheue het my eers ‘n bietjie in die steek gelaat. Moes eers jou foto opsoek! Ek het onlangs my navorsing daaroor opgevolg en in ‘n Pinksterreeks onder andere daaroor gepreek. Jy kan dit hier aflaai as jy in die hele boek belangstel. Hier is my uittreksel oor die 1 000 jaar van vrede. Die orde waarin die verloop van die dinge beskryf word, is die hart van my argument uiteindelik:

     Die vasketting van Satan en die duisendjarige vrederyk – Openbaring 20:1-6

     Hoofstuk 20 beslaan ook drie dele, soos die vorige een:
     • Die vasketting van Satan en die duisendjarige vrederyk – vers 1-6.
     • Die finale oorwinning oor die Satan – vers 7-10.
     • Die finale “wit-troon” oordeel en die boek van die lewe – vers 11-15.

     Die oorlog van die Lam met die leërs van die hemel teen die antichris en die valse profeet en hulle aanhangers word opgevolg deur die binding van die draak in die bodemlose put (Openb. 9:1-6; 11:7) met ‘n groot ketting. Die draak word hier as die slang van die oertyd beskryf, die duiwel en die Satan wat deur ‘n engel vir ‘n duisend jaar vasgebind en verseël word, sodat hy nie verder die nasies sou mislei nie.

     Met die onheilige drie, die antichris, die valse profeet en die Satan uit die weg geruim, breek die tyd vir die mense van Christus aan om te oordeel en vir die martelare om saam met Christus te regeer.

     Let op dat dit lyk asof daar twee groepe genoem word in vers 4. Daar is mense wat op trone gaan sit om te oordeel. En daar is die siele van dié wat onthoof is vanweë hulle getuienis van Jesus en die woord van God en saam met Hom regeer. Hulle word verder geïdentifiseer as diegene wat nie neergeval het om die dier en sy beeld te aanbid nie. Hulle het ook nie die merk op hulle voorkop en op die hand ontvang nie.

     Hierdie mense en martelare het deel aan ‘n eerste opstanding uit die dood vóór die res van die dooies lewendig sal word. Hulle regeringstyd beslaan ‘n 1 000 jaar saam met Christus vanuit die hemel en sluit ‘n oordeel in.

     Johannes noem hulle gelukkig en heilig. Die tweede dood sal oor hulle geen mag hê nie. Hulle regeer as ‘n koninklike priesterdom van God en van Christus (vgl 1 Pet 2:9; Dan 7:9).

     Die vraag wat geleerdes deur die eeue baie besig gehou het, is of dié 1 000 jaar tydperk vóór die Here Jesus se wederkoms aanbreek en of dit ná sy wederkoms aanbreek. Daar is basies drie sienings wat almal met die term millennialisme (Latyn) of chiliasme (Grieks) weergegee word. Albei terme word met die 1 000 jarige tydperk verbind – mille (duisend) en annus (jaar) in die Latynse weergawe en chilioi (duisend) in die Griekse weergawe daarvan.

     Postmillennialisme
     Die postmillennialisme dink dat Christus tans besig is om die 1 000 jaar van vrede te vestig en dat die wederkoms ná hierdie tydperk sal aanbreek, terwyl die Satan se beweegruimte tans beperk is deur die kruisgebeure op Golgota. Christus is dus tans besig om sy koninkryk te vestig, onder andere deur die kerk, totdat die hele wêreld vol is van die evangelie. Aan die einde van die tyd, word die (tans vasgebinde) Satan losgelaat vir die finale oorwinning en oordeel wat met Christus se wederkoms plaasvind. Ons leef dus tans in die 1 000 jaar van vrede. Dit is breedweg die siening van die Lutherane (Aune).

     Amillennialisme
     Die amillennialisme dink ook dat ons reeds in die 1 000 jaar van vrede leef, maar sien dit as ’n simboliese tydperk vir die kerk wat dus eintlik tegelykertyd met die oorlog teen die bose plaasvind. Dit is ingelui met die Here Jesus se kruisdood en opstanding wat die Satan gebind het, maar waarin hy tans nog beperkte beweegruimte het. Met Christus se wederkoms vind die finale oorwinning oor die Satan plaas sowel as die oordeel. Daar is eintlik min verskil tussen die vorige standpunt en dié een. Dit is die siening van die kerkvaders Clement, Origines en Augustinus sowel as die hoofstroom Katolieke en Gereformeerde teoloë (Aune).

     Premillennialisme
     Die premillennialisme (en chiliasme) dink dat die 1 000 jaar van vrede ná die wederkoms van Christus sal aanbreek waarna die gelowiges met Christus op aarde sal regeer. Dit word op twee hoof maniere verder geïnterpreteer. Een groep werk met die idee van bedelings (dispensasies) waarin die wegraping van gelowiges (óf in óf tydens die groot verdrukking) ’n rol speel, sowel as die Joodse volk se inkeer ná die wederkoms en die vestiging van die 1 000 jaar van vrede. Die ander groep werk ook met die idee van bedelings, maar beskou die wegraping as iets wat ná die groot verdrukking gebeur, waarna die 1 000 jaar van vrede aanbreek, maar waarin Israel nie noodwendig ’n spesiale rol het nie. ’n Hele paar ou kerkvaders het variasies van dié siening ondersteun. Du Rand (A-Z) noem onder andere Serintus, Papias, Justinus die Martelaar, Irenaeus en Tertullianus. Ons leef dus tans voor die 1 000 jaar van vrede.

     Al drie hierdie rigtings van interpretasie het groot aanhangers deur die eeue gehad. Vyf belangrike feite in die teks moet in enige standpunt hieroor verreken word:
     • Die dier uit die see (antichris) en die dier uit die aarde (vals profeet) is op dié stadium al uit die weggeruim en in die vuurpoel gegooi deur die Regter-Generaal, die Here Jesus Christus, op die wit perd saam met die leërs van die hemel (Openb. 19). Die beskrywing wat hierna gegee word in hoofstuk 20 van die uiteindelike lot van die derde lid van die bose driemanskap, die draak (Satan), vorm hiermee ’n eenheid.
     • Die een groep gelowiges wat in die 1 000 jarige vrederyk saam met Christus regeer, word as onthoofdes beskryf, d.w.s. dit is martelare wat reeds doodgemaak is vir hulle getrouheid aan die Here. Sommige interpreteer die onthoofding geestelik, maar die onthoofding dui vir my eerder op ’n beskrywing van omvattende martelaarskap in die navolging van die Here Jesus Christus wat die dood insluit. Dit beteken vir my dat hierdie vrederyk nie eintlik iets kan wees waaraan die gelowiges wat nog op aarde is, deel kan hê nie. Vergelyk daarvoor ook die beskrywing van die gelowiges op aarde (144 000 in Openb. 7:1-8) en dié in die hemel wat uit die groot verdrukking kom (groot menigte in Openb. 7:9-17 sowel as die 144 000 in die hemel, soos Openb. 14 dit beskryf). Die 1 000 jaar van vrede is iets waaraan die tweede groep deel het, soos dit in Openb. 20 beskryf word, nie die eerste groep nie.
     • Die siele van die martelaar-gelowiges beleef ’n opstanding en regeer ’n duisend jaar lank saam met Christus, terwyl die ander dooies nie lewend word voordat die duisend jaar verstryk het nie.
     • Die wederkoms van Christus is nou al op verskillende wyses in die boek aangedui. Die sesde seël het dit met kosmiese tekens beskryf wat die ou hemel laat verdwyn het soos ‘n boekrol wat opgerol word en almal op die aarde wat hulle van die Lam se verskyning en sy toorn probeer verberg het (Openb. 6:12-17). Die sewende trompet het die Christus se ewige koningsheerskappy besing wat die oordeel oor die dooies ingelui het (Openb. 11:15-19). Ook die lied van die 144 000 op Sionsberg het die uur van God se oordeel ingelui. Alles wat bestaan het voor God en die Lam neergekniel, en die oes van die aarde is ingesamel – die koringare vir die hemel, die druiwetrosse vir God se toorn (Openb. 14-15). Hier word die wederkoms beskryf met die gereedmaak vir die bruilof van die Lam (Openb. 19:1-6) en die Ruiter op die wit perd wat verskyn as Regter en Generaal vir die finale oordeel (Openb. 19:11-21). Die duisend jaar kom hierna.
     • Wat dus duidelik is, is dat die nasies steeds op die aarde is en in hierdie tyd minder vatbaar vir die misleiding van die duiwel, net om ná hierdie duisend jaar weer deur die Satan opgekommandeer te word in ‘n finale oorlog teen die Lam. Dit kan eintlik glad nie as vóór die wederkoms gereken word (soos in die postmillennialisme) nie. Dit moet daarná wees.

     Hierdie gedeelte se uitleg is ‘n uitdaging, waarskynlik die moeilikste in die hele Openbaring. Maar, die 1 000 jaar tydperk – onthou dit is ‘n simboliese getalm maar steeds ‘n beskrywing van ‘n werklikheid – lyk dus na iets wat ná die wederkoms geplaas moet word.

     As ‘n mens dit só interpreteer, is die voordeel dat dit dan ook goed met Daniël 7 se beskrywing van die heerskappy van die heiliges en veral Daniël 12 se beskrywing van die opstanding van die dooies tot die ewige lewe sowel as tot die ewige skande gekoördineer kan word.

     Die uitleg van die teks van Openbaring self moet dus uiteindelik geëer word. Daar is ‘n eerste opstanding en ‘n tydperk van heerskappy oor die nasies wat saam met Christus is, maar vóór die finale oordeel en vestiging van die nuwe hemel en nuwe aarde. Dit kan moeilik met die tyd waarin ons leef, verbind word. Dit lê dus waarskynlik nog in die toekoms.

     Reply

 • Avatar

  Andre

  |

  Hi Chris, ek het n onderrig sessie gekyk deur David Pawson(hy het unlocking the Bible gedoen) Hy het die onderdrukking as Big Trouble beskyf. Daar is volgens die Bybel n 7jaar verdrukking, waar ons as Wedergebore Kinders van God deel gaan he in die eerste 3 en n half jaar, waarna ons dan gaan weggeraap word. die volgende 3 en n half jaar verander die anti christ sy kleure en n baie swaar tyd wat voorle vir mense wat agterbly. Hulle sal nog n kans kry om Jesus aan te neem, maar sal baie swaar wees. Sal asb jou kommentaar graag wil he.
  Baie dankie
  Andre

  Reply

  • Avatar

   Chris van Wyk

   |

   Hi André. Ek het baie respek vir David, en het al dele van sy Unlocking the Bible gelees, maar stem nie saam met die wegraping in die middel van die verdrukking nie. Die uitleg en die teks stem nie na my mening ooreen nie.

   Reply

  • Avatar

   Willem

   |

   Andre, Jy kry die 7 jaar verdrukking uit die laaste week van Daniel se 70 weke. In die middel van daardie week 3.5 jaar verwys na die kruisiging van Jesus en die 70ste week het gevolg op die 69ste week. daar is geen gaping daar nie. Jesus het self die uitleg gegee in Matt 13 oor die goeie saad en die onkruid, Jesus verwys glad nie na die sogenaamde wegraping nie.
   Die wegraap teorie het eers in Darwin se tyd na 1820 veral in die charismatiese kerke posgevat. Daar was geen leerstelling daaroor voor 1820 nie. Die antichris van die Bybel is die pous – sien Op 17. Weereens lê Johannes dit self uit. Wees vertroos en bemoedig mekaar met die wederkoms – so het Paulus vir die Thessalonisense gesê. As die wederkoms jou nie bemoedig nie is daar fout – of jy is nie gered nie of dis die fabels waarvan daar in Timotheus melding gemaak word. Groete. Willem.

   Reply

 • Avatar

  Nakkie Bruwer

  |

  Baie dankie vir die terugvoer oor die wegraping. Ek glo dit ook so. Ek het nie meer die Openbaring 20 nie. Moontlik om dit vir my te stuur?

  Reply

 • Avatar

  Milana Van Rooyen

  |

  Goeie dag

  Waar in bybel staan die woord wegraping …
  Skrif asb
  Dankie
  Millanie

  Reply

  • Avatar

   Chris van Wyk

   |

   Die woord wegraping kom nie in die Bybel voor nie. Dit is ‘n afleiding wat gemaak word op grond van die beskrywing van Jesus se hemelvaart en ons ontmoeting met Hom in 1 Tessalonisense 4.

   Reply

Leave a comment

Onlangse kommentaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Loretta – jy is welkom. Jy kan by hierdie webtuiste inteken (https://bybelskool.com/subscribe/) of vir my jou selnommer stuur, dan stuur ek vir jou die bydraes per Whatsapp (Chris van Wyk – nul agt twee 574 9191).

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Tate haal Mayer aan wat ‘n Babiloniese gebed aanhaal om die Psalm se betekenis te verklaar: “I call to you from distantness; hear me from nearness.” In Duits: “Ich rufe dich von ferne, höre mich von nahe.” Hier is Tate se volledige verduideliking van die betekenis van die Psalm.

  The main value of this psalm probably lies in its metaphorical richness. The metaphors of the high rock, the strong tower, the perpetual dwelling in the tent of God, and the shelter under the divine wings enhance the prayer and contribute significantly to our repertoire of spiritual imagination. A well-stocked and fertile imagination is essential for spiritual strength, a strength that influences the whole being of the person and/or group that possesses it. The metaphors assist us to incorporate our own experience into the experience of prayer. Prayer should engage imagination both toward the one praying and toward God. The metaphors of the psalm pass into our own experience and expand our horizons. Walter Brueggemann has written of the Psalms:

  The Psalms do not insist that we follow word for word and line by line, but they intend us to have great freedom to engage our imagination toward the Holy God.… We will take liberties as the Psalm passes by and moves out into the richness of our experience and then back into the awesome presence of God. That is the way of metaphor (Praying the Psalms [Winona, MN: Saint Mary’s Press, 1982], 35).

  Without a good stock of metaphors and an active imagination, our prayers are crippled and reduced to flattened, formulaic expressions without much power.
  Perhaps the dominant metaphor in the psalm is that of distance from God in v 3. A sense of far-awayness from the divine presence, an at-the-end-of the earth experience, seems to be endemic to the spiritual life from time to time (see, e.g., Pss 2:1; 10:1; 22:2, 12, 20; 35:22; 38:22 [21]; 71:12). Indeed, it is almost a continuous need: “The psalmist is here describing the human condition in existentialist terms: man constantly stands at the edge of the abyss, and only divine assistance can prevent his falling into it” (Dahood, II, 84). Werner R. Mayer discusses a provocative Babylonian prayer formula which says, “I call to you from distantness; hear me from nearness” (“ ‘Ich rufe dich von ferne, höre mich von nahe,’ ” 302–17). The formula seems to mean that prayer suspends the distantness between the supplicant and the deity. Breaking down a perceived distance and the creation of sense of nearness and presence is a major function of prayer. The Psalms are of great importance in the recognition of distantness, which results from various kinds of stress and distress, and in the closing of that gap, which threatens spiritual health and even life itself. The very recitation of psalms like 61 serves to diminish distance and enhance nearness and presence.

  Tate, M.E., 1998. Psalms 51–100, Dallas: Word, Incorporated.

 • Avatar

  Hester von Wielligh

  |

  Goeiedag!
  Ek het die stuk oor ps 61 met waardering gelees. Wat is die Engels van die volgende aanhaling? “Ek bid tot U van ver, hoor my van naby.” (Tate, Word Biblical Commentary, Psalm 51-100)
  Ek wil dit graag verder ondersoek.
  Baie dankie en seën.

 • Avatar

  Loretta Pienaar

  |

  Goeiemôre Ds van Wyk, ek sal dit baie waardeer as ek u boodskappe kan ontvang. Alhoewel ek boodskappe kry van ander Godvresende leraars, kan ek nooit genoeg kry nie in hierdie tye. Ek is geensins ondankbaar nie, maar te dikwels blyk dit dat mense nie gretig is om oor God te praat nie, of soms blyk dit dat hulle nie omgee nie. God seën u en u geliefdes.

 • Avatar

  Jan

  |

  Geestelike leesstof dankie.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Die woord wegraping kom nie in die Bybel voor nie. Dit is ‘n afleiding wat gemaak word op grond van die beskrywing van Jesus se hemelvaart en ons ontmoeting met Hom in 1 Tessalonisense 4.

 • Avatar

  Past C Tities

  |

  Pastoor ek soek graag Meer inligting oor rampe veral geestelik

  Dankie vir u wonderlik ervaring wat u met andere deel

 • Avatar

  Milana Van Rooyen

  |

  Goeie dag

  Waar in bybel staan die woord wegraping …
  Skrif asb
  Dankie
  Millanie