Bybelskool
https://bybelskool.com/2-samuel-16-18-god-is-agter-alles-besig-om-sy-wil-uit-te-werk-in-die-doen-en-late-van-mense/
Export date: Wed May 22 8:39:41 2019 / +0000 GMT

2 Samuel 16-18 - God is agter alles besig om sy wil uit te werk in die doen en late van mense


Midde in die strategiese en politiese spel van die onderskeie rolspelers, Dawid met Gusai en die priesters, Absalom met Agitofel en die opstandelinge - waarin Dawid die oorhand kry - staan die kort opmerking in 17:14 wat 'n dieper perspektief gee op die verloop van sake:
"Maar eintlik was dit die Here wat die goeie raad van Agitofel verydel het, omdat die Here onheil oor Absalom wou bring."
God is agter alles besig om sy wil uit te werk in die doen en late van mense. Let op hoe verdraagsaam Dawid teenoor Simeï se vervloeking optree met 'n beroep op die Here se regverdigheid, moontlik ook omdat hy dit as deel van God se oordeel oor sy eie wandade sien (1 Sam 12:10-12).  Hy sien die episode selfs oor as Simeï om verskoning vra (hoofstuk 19), moontlik as deel van sy belofte om goedgesind te wees teenoor Saul se nageslag en ter wille van goeie verhoudinge met die Benjaminiete. Let op hoe Dawid vir Abisai keer om Simeï dood te maak, net soos hy doen toe dieselfde Abisai vir Saul wou doodmaak (1 Sam 26). Dit bly egter vir my 'n raaisel dat wat hier 'n lofwaardige en navolgingswaardige optrede is, so omvergewerp kan word deur die laaste opdragte aan  Salomo aan die einde van Dawid se lewe, waar Dawid onder andere vir Simeï laat boet vir sy wandade (1 Konings 2).  Dit lyk asof Dawid uiteindelik tog toegegee het aan wraakgedagtes. Let ook op hoe slim Gusai optree.  Aanvanklik gaan hy nie vir Agitofel, oupa van Batseba, teë nie.  Eers later begin hy baie diplomaties en met baie woorde twyfel saai in Absalom se gemoed oor wat die beste optrede sou wees, streel selfs sy ego deur voor te stel dat Absalom self teen Dawid opruk, en slaag daarin om Agitofel se raad te verydel. Gusai maak selfs voorsiening vir geval sy raad nie gevolg word nie deur die twee priesterseuns opdrag te gee om Dawid deur die Jordaan, 30 km van Jerusalem af, te laat trek. Om by Dawid se byvroue te slaap, was 'n openlike bewys van die nuwe koningskap, en goeie raad van Agitofel.  Dit druis egter teen die ou tradisies van Israel in, soos verskeie kere te vore uitgespel: (Vgl Ruben se oortreding in Gen 35:22 met Jakob se straf daarvoor in 49:4; ook die verbod in Lev 18:8 en Deut 22:30). Absalom word uiteindelik deur Joab doodgemaak in die Efraimsbos tot Dawid se groot verdriet.  Hy is selfs meer geraak deur Absalom se dood as deur die dood van die eerste kind by Batseba. Agitofel se selfmoord is een van vier gevalle in die Bybel - Saul (1 Sam 31:4), Simri (1 Kon 16:18) en Judas (Matt 27:5).
Post date: 2009-11-27 00:00:18
Post date GMT: 2009-11-26 22:00:18

Post modified date: 2009-11-27 00:00:18
Post modified date GMT: 2009-11-26 22:00:18

Export date: Wed May 22 8:39:41 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com