Bybelskool

Levitikus

‘n Kort inleiding

Die boek Levitikus is ‘n “godsdienstige handboek” vir die kultus.  Die Griekse titel Levitikus is afgelei van die woord Leviet.  Dit is opgebou uit twee hoofdele:

 1. Die Levitiese Gedragskode in hoofstuk 1-16, ‘n reeks opdragte van God uit die tabernakel aan Moses (vgl. die Hebreeuse titel וַיִּקְרָא van die boek: “ En Hy het geroep” ), en later ook aan Aäron.  Dit handel oor:
  • offers (hfst. 1-7),
  • die priesterlike orde (hfst. 8-10),
  • rituele reinheid, met die verhaal van die oordeel oor twee van Aaron se seuns wat die erns van reinheid illustreer (hfst. 11-15), en uiteindelik uitmond en afsluit met riglyne vir
  • die Groot Versoeningsdag (hfst. 16).
 2. Die Heiligheid Gedragskode in hoofstuk 17-27, wat fokus op:
  • die volk se verhouding met God en met mekaar en afsluit met riglyne vir die sabbatsjaar, verbondseëninge en -vervloekinge (hfst. 17-26) en
  • ‘n bylae oor geloftes en tiendes (hfst. 27).

As jy as getroue en gehoorsame Israeliet wou weet hoe jy moet handel met jou offers, was Levitikus die boek wat jy sou raadpleeg by die tabernakel.  As jy wou weet hoe jy moet optree binne familieverband in julle onderlinge verhoudinge, was Levitikus die boek wat jy sou raadpleeg by die tabernakel.

Riglyne vir deurlees

Onthou twee dinge met die deurlees:

 • Die fokus op offers en heiligheid het alles te make met verhoudinge, met God en met mekaar. Daarom brei dit albei tafels van die Tien Gebooie op Sinai op ‘n praktiese manier uit.
 • Die boek maak meer sin as mens die verband met die ander boeke van die Pentateug, beide die voriges, veral Eksodus, as dié wat volg, veral die profete, in gedagte hou. Dit het selfs ‘n beduidende invloed op die teologie van die NT soos ons in Jesus se hantering van die dubbele liefdesgebod raaksien.

Israel is steeds by die berg Sinai, waar hulle ongeveer ‘n jaar sal vertoef om te leer wat dit beteken om volk van God te wees.  Hulle groot behoefte, as voormalige slawe, is om twee stelle verhoudinge reg te kry, met God en met mekaar.

Hulle verhouding met God

In hulle verhouding met God, moet hulle rekening hou met die feit dat Hy heilig is, want hulle moet sy natuur weerspieël, soos dit in die eerste tafel van die Tien Gebooie uitgespel is.

Daarom die klem op 5 tipe offers (brand-, graan-, gemeenskaps- of maaltyds-, sonde- en skuldoffers), wat alles met hierdie verhouding te make het:

 • as ‘n geskenk aan God,
 • as ‘n manier om gemeenskap met Hom te hê, dit open as’t ware die deur na Hom toe, en
 • as ‘n manier om ‘n gebroke verhouding met Hom te herstel (versoen).

Hulle verhouding met mekaar

In hulle verhouding met Hom, moet hulle ook rekening hou met hoe hulle teenoor mekaar optree, soos dit in die tweede tafel van die Tien Gebooie uitgespel is.

 • Aan die een kant is daar riglyne vir wie in die kamp by God mag wees en wie nie, wat met rituele reinheid voor God te make het, nie met sosiale aanvaarbaarheid al dan nie. Dit sluit die persoonlike, sosiale en religieuse (kultus) arenas in.
 • Aan die ander kant is daar riglyne van hoe met deernis teenoor die naaste (19:18 – “jy moet jou naaste liefhê soos jouself”!) opgetree moet word, billik en genadig, veral ook met uitvoerige reëlings oor hoe seksualiteit binne familieverband hanteer moet word.

As ‘n mens dié struktuur van die boek raaksien – dat dit oor die liefde vir God en die liefde vir die naaste gaan – kan ‘n mens verstaan hoekom Jesus in die NT juis in sy opsomming van die liefdesgebod uit Lev. 19:18 aanhaal.  Soos Levitikus die Tien Gebooie van Eksodus 20 verder uitbrei, som Jesus die uitbreiding van Levitikus sowel as die Tien Gebooie in sy verwoording van die dubbele liefdesgebod op.  Dit is immers die essensie van wat God van ons vra.

Die boek Levitikus

Ons lees die 27 hoofstukke van Levitikus deur die loop van die tweede kwartaal 2017. Die eerste bydraes oor die inleiding word 12 April geplaas.   Die byeenkomste in Somerstrand begin 19 April 18:00-19:00.  Die eerste bydraes oor die hoofstukke word 20 April geplaas.

Hoe om die Bybelboek te lees

Die Bybel moet ons lewe vorm. Daarvoor is dit nodig dat ons leer om die Bybel te leef terwyl ons dit lees. Daardeur hoor ons die stem van God in die Bybel, leer ons hoe om Jesus prakties te volg, en skryf die Gees ons in God se verhaal met die wêreld in.

Ek stel voor dat jy die volgende metodiek gebruik:

 1. LEES – Raak stil voor die Here. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.  Lees die teksgedeelte deeglik deur.  Wat tref jou?  Let op vir temas in die gedeelte.  Wat sê dit van God?  Wat sê dit van mense?  Wat sê dit van die wêreld?  Soek vir een of meer sleutel gedagtes wat jou besonderlik tref.  Skryf dit in jou joernaal neer.  Lees dan wat ek geskryf het en dink na oor wat jou daarin tref.
 2. LUISTER – Dink na oor wat God vir jou deur die sleutel gedagte(s) wil sê. Waar raak hierdie gedagte(s) jou lewe in die praktyk?  Wat vra dit van jou?  Wat belowe dit vir jou?  Wat moet jy dink of doen daarmee?  Wat is die kern van die boodskap van dié teks vir jou dag en lewe?
 3. LEEF – Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed.  Skryf dit in jou joernaal.  Geniet Sy teenwoordigheid.  Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag.  Leef dit uit.

Die proses sal gou só deel van jou manier van lees word, dat jy dit eintlik outomaties sal kan doen: lees, luister, leef.

View all posts in this series
     

Onlangse kommentaar

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Dankie. Waardeer, André!

 • Avatar

  Andre Bower

  |

  Ek dink werklik Somerstrand Gemeente is inderdaad bevoorreg om leraars soos julle te he. Ek bid dat die Here julle voortdurend sal versterk om altyd vreesloos te spreek soos die Heilige Gees die woord in jul harte plaas.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Hi Jan. Ek is bly! Moet sê, dit was een van die moeilikste take wat ek al op my geneem het. Maar dit was die moeite werd. Groete.

 • Avatar

  Jan Fielies

  |

  Baie dankie Chris vir die wonderlike Bybelstudie oor Esegiel . Dit het my baie gehelp om ‘n werkstuk te voltooi in my opleiding .

 • Avatar

  DINA BALZAR

  |

  EK WIL WEET OF DIT N MOET IS DAT MY TIENDES MOET BETAAL TERWYL EK SWAAR TREK AAN MY FINANSIES.KAN DIE HERE VIR MY OPENBAAR WAT IS DIE REGTE DING ASB

 • Avatar

  Neels Hubinger

  |

  Dagsê Chris, ek is telkens in my lees en oordenking van jou studies, beskrywings en toepassings vasgevang in die grootheid van God se plan met sy gelowiges…! Dankie vir jou kennis, toewyding en betekenisvolle lering deur passievolle omgang met God se Woord. Dit is voorwaar ‘n heerlike “reis” deur die Pentateug. Seën en vrede vir jou.

 • Avatar

  Chris van Wyk

  |

  Maandeliks is goed, omdat dít is hoe jy betaal word. Sakemanne en boere gee baie keer jaarliks wanneer hulle inkomstestaat afgehandel word. Doen soos die Here jou in jou hart lei.

 • Avatar

  ANNA

  |

  Ek wil weet wanneer ek my tiende moet betaal. Is dit 1 keer per jaar(wanneer ek bonus kry) of elke maand, wanneer ek my salaris kry? Ek wil graag weet, sodat ek reg voor die Here moet doen( ek gee bonusmaand 10de daarvan en elke maand gee ek dankoffer). Dankie .

 • Avatar

  Jurie

  |

  Numeri was vir nog nog altyd ‘n boek met ‘n paar belangrike gebeurtenisse, en met groot dele tussenin wat vir my vreemd, verwyderd en onbelangrik gelyk het. Ek sien uit om dit in hierdie reeks beter te ontgin en verstaan. Dankie vir die geleentheid.

%d bloggers like this: